Yarışmalar

Kitap, Okuma Sevgisi ve Kütüphane Konulu Afiş Yarışması

Son Başvuru Tarihi: 19 Şubat 2010
İletişim
Adres: Fevzi Paşa Mah. Cumhuriyet Bulvarı Eski Sayıştay Binası No:4 B Blok 06030 Ulus /Ankara
Telefon: 0312 309 90 01
E-posta: [email protected]
Web Sitesi: www.kygm.gov.tr


Toplumun ilgisini kitap, kütüphane ve okuma sevgisi üzerine yoğunlaştırmak suretiyle, vatandaşların kütüphane ile ilişkilerini arttırmak, okuma ve araştırma alışkanlığını geliştirmek, halk kütüphanelerinde, kültür merkezlerinde ve okullarda tanıtıma yönelik uzun zamandır eksikliği hissedilen özgün afişlerin temin edilmesini sağlamak amacıyla; Bakanlığımızca "kitap", "kütüphane" ve "okuma sevgisi" konularını içeren bir afiş yarışması düzenlenmesi ve yarışmanın 46. Kütüphane Haftası (29 Mart-04 Nisan 2010) etkinlikleri kapsamında düzenlenecek bir sergi ve ödül töreniyle sonuçlandırılması planlanmıştır.

Yarışmaya ilişkin şartname, duyuru afişi ve afişlerin kabulüne ilişkin bilgilendirmeler aşağıdadır. Başta güzel sanatlar ile grafik tasarım alanındakiler olmak üzere, konuya ilgi duyabilecek tüm vatandaşlarımıza duyurulur.

Afişlerin Tesliminde Dikkat Edilecek Noktalar

1.Sanatçı tarafından veya sanatçı adına bir başkası tarafından elden teslimler
Eserler (afiş, kapalı zarf ve CD), sanatçı tarafından başvuru adresinde belirtilen Bakanlık ilgili birimine (Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, Kültürel Faaliyetler ve Halkla İlişkiler Şubesi, Fevzi Paşa Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı No:4 B Blok Şube No:117 06030 Ulus/ ANKARA) elden teslim edilir. Afiş, kapalı zarf veya CD'den an az birinin eksik olması durumunda eser teslim alınmayacaktır. Elden teslimlerde AFİŞ YARIŞMASI TESLİM TUTANAĞI, sadece rumuz yazılarak, iki nüsha olarak doldurulacaktır.

2.Kargo yoluyla gelen afişler
Kargo yoluyla gelen afişlerde, AFİŞ YARIŞMASI TESLİM TUTANAĞI ilgili personelce afişteki rumuz yazılarak doldurulacaktır.

Kitap, Okuma Sevgisi ve Kütüphane Konulu Afiş Yarışması Şartnamesi

1.Amaç ve Konu
Amaç: Kitap ve okuma bilincinin geliştirilmesi ile kitap okuma alışkanlığının ve kütüphane kullanımının yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak.

Konu: "Kitap", "okuma sevgisi" ve "kütüphane (halk kütüphanesi, çocuk kütüphanesi)" konuları ayrı ayrı ya da bir arada kullanılabilir.

2. Katılım Koşulları
Katılım ve Eser Sayısı: Yarışmaya Seçici Kurul'un birinci derece akrabaları ile Kültür ve Turizm Bakanlığı çalışanları hariç olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti uyruklu herkes katılabilir. Yarışmaya gönderilecek eserlerin, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış, sergilenmemiş ya da herhangi bir çalışma kapsamında kullanılmamış olması gerekmektedir. Katılımcılar yarışmaya en fazla üç eserle katılabilirler. Birden fazla kişinin ortak eserle katılımı da kabul edilir.

Afişlerin Teknik Özellikleri:

· Afişler, baskı hazırlığı da düşünülerek Mac veya Windows ortamında Macromedia Freehand, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Indesign, Corel Draw programlarından biriyle hazırlanacaktır. CMYK modunda sadece 300 dpi çözünürlükte olacaktır.

· Afişler, 50x70 cm boyutunda dikey veya yatay olarak çalışılacaktır. (50x70 cm. afiş için net baskı alanı; 48x68 cm. olmalıdır.)

· Afişlerde görsel tasarımı destekleyen sözel bir mesaj (başlık, slogan, vb.) kullanılabilir.

· Afiş çalışmalarında renk ve teknik kullanımında herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak dört renkli baskı teknolojisi ile elde edilebilen renklerin dışına çıkılmamalıdır.

· Afişler en az 170 gr., kuşe kağıda basılacaktır.

3. Eserlerin Teslimi
Rumuz: Her yarışmacı bir rumuz belirleyecektir. Eserlerin arkasına sağ üst köşeye, kapalı zarfın üzerine ve CD üzerine rumuz yazılacaktır.

Kapalı zarf: Eser sahibi, T.C. kimlik numarasını, adını ve soyadını, adresini, telefon numarasını ve varsa elektronik posta adresini yazıp bir zarfa koyacaktır. (Zarflar Seçici Kurul'un değerlendirmesi sona erdikten sonra açılacaktır)

CD: Eser, tasarım yapılan programda çalışılmış şekliyle, ayrıca pdf ve jpeg (RGB 72 dpi) olarak bir CD ye kaydedilecektir.

Basılı eser: Eserin basılı hali rulo yapılmadan iki mukavva arasına konulacaktır.

Teslim:

· Eserin basılı hali, CD'si ve kapalı zarf elden teslim edilecek ya da kargo yoluyla gönderilecektir.

· Elden teslimlerde tutanak tutulacak, kargo yoluyla gönderilen eserler için ise kargo teslim makbuzları tutanak yerine geçecektir.

· Kargodan doğacak hasarlardan Kültür ve Turizm Bakanlığı sorumlu olmayacak ve bu eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Eserlerin Gönderileceği Adres: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, Kültürel Faaliyetler ve Halkla İlişkiler Şubesi, Fevzi Paşa Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı No:4 B Blok Şube No:117 06030 Ulus/ ANKARA

4. Takvim
Son Katılma Tarihi: Eserler en geç 19 Şubat 2010 tarihinde saat 17.00'de verilen adreste olacak şekilde gönderilmeli ya da elden teslim edilmelidir. Bu tarihten sonra gönderilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yarışma Sonuçlarının Açıklanması: Yarışma sonuçları 2010 yılı Mart ayında Bakanlık web sayfasından ilan edilecektir.

Ödüllerin Dağıtımı ve Sergileme: Ödüllerin dağıtımı ve ödül almaya hak kazanan afişlerin sergilenmesi 2010 yılı Mart ayında kutlanacak olan 46. Kütüphane Haftası kapsamında gerçekleştirilecektir.

5. Seçici Kurul

Ali Fuat KARTAL
Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Başkanı

Doç. Dr. Namık Kemal SARIKAVAK
Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Doç. Dr. Semra ÇEVİK
Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi

Dr. Özlem ÖZKAL
Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Öğr. Gör. Murat DORKİP
Grafik Meslek Kuruluşu Üyesi

Osman TÜLÜ
Grafik Meslek Kuruluşu Yönetim Kurulu Üyesi

Değerlendirme toplantısı için yeterli sayıda Seçici Kurul Üyesi bulunmaması halinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca yedek üye çağırılabilir.

6. Değerlendirme
Eserlerin şartnameye uygunluğu Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kontrol edildikten sonra Seçici Kurul'a sunulacaktır. Kurul ödüle değer görülen eserleri tespit edecektir. Seçici Kurul, gerektiğinde afişte değişiklik isteyebilir.

7. Ödüller

Başarı ödülü: 3 adet 2000 TL

Mansiyon ödülü: 5 adet 500 TL

Başarı Belgesi: Sergilenmeye değer görülen eserlere

8. Eserlerin Geri Alınması
Yarışmada ödül almaya değer görülmeyen eserler, eser sahibi tarafından talep edilmesi durumunda 12.04.2010 tarihinden itibaren, elden ya da ödemeli olarak kargoyla gönderilecektir. İade işlemlerinin başladığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde, geri alınmayan eserlerin kaybından veya uğrayabileceği hasardan Kültür ve Turizm Bakanlığı sorumlu tutulamayacaktır.

9. Telif Hakları
Kültür ve Turizm Bakanlığı, ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan eserleri afiş, katalog, broşür v.b. her türlü tanıtım malzemesi olarak kullanma hakkına sahip olacaktır.

10. Diğer
Kültür ve Turizm Bakanlığı, yarışmaya teslim edilen eserlerin taşınma ve sergilenmesi sırasında gereken önlemleri alır. Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kararları geçerlidir. Yarışmaya eser gönderen katılımcılar, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

Yarışma Arşivi
Yayınlanan yarışmaların kategorik olarak listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz kategoriyi listeden seçiniz.