Yarışma Projeleri

Dicle Vadisi Peyzaj Planlama Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması

Tarih: Mart 2007
1. Ödül


Tema: Bölgesel Kalkınma Stratejisi Olarak Spor
Önerilen projenin temel yaklaşımı, Dicle Nehri ve Vadisi’nde yapılacak düzenlemelerle Diyarbakır’ı bölgesel bir spor merkezi haline dönüştürmek ve bu bağlamda kentin kültürel ve sosyal kalkınmasında sporu ve rekreasyonu ön plana çıkarmaktır.

Spor, özellikle yaz ve su sporları taşıdığı olimpiyat ruhuyla, çağdaşlığı, barışçı rekabeti ve dolayısıyla gelişmeyi ve kalkınmayı bünyesinde barındırmaktadır. Bu niteliğiyle spor, bugün bölge planlamada bir kalkınma aracı olarak kabul görmektedir. Üstelik kentin genç nüfusunun ilgi alanlarının çeşitlenmesini sağlayarak insan sermayesinin sürdürülebilir gelişimine yönelik büyük bir katkı sağlamaktadırlar.

Özellikle büyük ölçekli spor organizasyonları düzenleyen kentler, hem kentlerine yeni altyapılar kazandırmakta, hem de kendilerini dış dünyaya tanıtma imkanı bulmaktadırlar. Ayrıca, spora yapılan altyapı yatırımları, o kentin ileriki yıllarda uzmanlaşmış bölgesel bir odak haline gelmesini beraberinde getirmektedir.

Spor, gençlik ile ilişkilendirilegelmiştir. Diyarbakır gibi nüfusu genç bir kentte öncelikli hedef kitle her kesimden ve gelir grubundan gençliktir. Yakın geçmişinde aldığı göçlerle çok hızlı büyüyen şehir nüfusunun kentlileşmesi de yine gençlerin çeşitlenmiş spor etkinlikleri çevresinde birbirleriyle ilişkiye geçmeleri yoluyla olabilecektir. Yaz ve Su Sporları, karşılaşmaların gerçekleşeceği ortamı sunmaktadır.

Bu proje, Diyarbakır kentinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin su sporları alanında odağı olması senaryosu üzerine kurulmuştur. Erzurum, 2011 Üniversite Kış Oyunları’na ev sahipliğini üstlenerek Doğu ve Güneydoğu’nun, hatta İç Anadolu Bölgesi’nin kış sporları odağı olacak ve özellikle çevredeki üniversiteler için bu bağlamda bir çekim noktası haline dönüşecektir. Diyarbakır da, Dicle Nehri projesi ile dünya standartlarına uygun idman ve yarışma parkurlarına kavuşacak, böylece, ilerde olası bir spor organizasyonuna aday olabilecek ve çevre üniversitelerin öğrencileri için önemli bir odak haline dönüşecektir.

1987 yılında Üniversite Yaz Oyunları’na ev sahipliği yapan Hırvatistan’ın başkenti Zagreb, deniz kıyısında bir kent olmamasına rağmen, bu organizasyona özel olarak kentin içinde yapay bir gölet yaparak, özellikle su sporlarında bölgesel bir merkeze dönüşmüştür. Yaklaşık 120 ha. olan Jarun Göleti, standart kürek ve regatta parkurları ve ayrıca koşu - bisiklet gibi kara sporları için düzenlenmiş parkıyla hem yarışma sporları hem de rekreatif sporlar için bir cazibe merkezine dönüşmüştür.

Parkurlar
Spor merkezli tasarlanan projede, idman ve yarışma parkurları tasarımı şekillendiren başlıca değişkenlerden olmuştur. Hem yarışmacı sporcu yetiştirilmesi, hem de gündelik yaşamda spor yapan insanların artması için, farklı spor dallarında parkurlar tasarlanmıştır.

Yarışma sporları için Parkurlar: DSİ’nin Dicle Nehri’nde 585 ve 580 kotlarında iki adet gölet oluşturacak olması, su sporları için önemli bir avantaj sağlayacaktır. 585 su yüzeyi kotlu Kuzey Gölet’te, uluslar arası spor müsabakalarına uygun 2000 m.lik bir kürek parkuru tasarlanmıştır. Bu parkur aynı zamanda yüzme, optimist yelken, regatta (amatör yelken ve kürek) vb. yarışları için de kullanılabilecek niteliktedir. Parkur boyunca yerleştirilecek ışıklı dubalar, hem parkuru ölçülendirecek, hem de kentten Dicle’ye doğru bakıldığı vakit çok hoş bir gece görüntüsü verecektir. Bu ışıklı dubalar, Dicle’nin incileri olacaktır.

İkinci önemli parkur, üç branşı içinde barındıran bir spor dalı olan triatlon için düzenlenmiştir. 400 m. yüzme, 10.000 m. bisiklet ve 2.500 m. koşudan oluşan supersprint triatlon için parkurlar tasarlanmış ve böylece hem yarışmalara hazırlanan sporcuların kullanabilecekleri hem de kentte yaşayan insanların kullanabilecekleri bir güzergahlar sistemi yaratılmıştır. 10.000 m. olan bisiklet parkuru, yarışma alanı boyunca kuzeyden güneye kadar uzatılmış ve başlangıç - bitiş noktalarında spor ve rekreasyon tesisleriyle tarif edilmiştir.

Rekreatif sporlar için parkurlar: Yarışma ve idman parkurlarının yanı sıra, rekreatif amaçla spor yapanlar için daha serbest rotalar da yaratılmıştır. Hevsel Bahçeleri ve Dicle Nehri içi adaları da kapsayan doğa yürüyüş güzergahları, Kırklar Dağı’na kadar uzanan trekking parkurları, Kuzey Gölet boyunca sahil yürüyüş yolları, Kuzey Gölet içinde tekne gezinti rotaları gibi güzergahlar önerilmiştir.

Projenin Toplumsal Boyutu
Gençler - Çocuklar: Sporun, gençlerin ve çocukların bedensel ve ruhsal gelişimleri üzerindeki etkisi bilinmektedir. Diyarbakır gibi çocuk nüfusunun çok fazla olduğu ve öğrenci sayısı çok olan Dicle Üniversitesi gibi bir okula sahip bir kentte, Dicle Vadisi’nin bu tema çerçevesinde tasarlanmasının toplumsal olarak büyük katkıları olacaktır. Diyarbakır’ın stratejik planlama kararlarının uygulanması için mekansal çözümler üretmek bu projenin en önemli hedeflerindendir.

Kadınlar: Diyarbakır ve diğer komşu kentlerin en büyük sorunlarından bir tanesi, kadın nüfusun eğitimi, istihdamı, toplumsal ve ekonomik yaşama eklenmeleridir. Dicle Vadisi Projesi kapsamında, bir Kadın Güçlendirme - Çocuk Gelişim Birimi önerilmiş, bu bina içinde kadınlar için değişik dallarda atölyeler, kurs sınıfları, sertifika programı salonları tasarlanmıştır. Çocuklar için de okuma odaları, internet birimleri, müzik eğitim sınıfları gibi sosyal içerikli mekanlar önerilmiştir. Ayrıca, kadınların ürettikleri ürünleri sergileyip satabilecekleri birimler tasarlanmıştır. Kadınların kendi işlerini kurabilmeleri için mikro-kredilerden yararlanmaları öngörülmüştür.

Tarımla Uğraşanlar - Hevsel Bahçeleri Çiftçileri: Hevsel Bahçeleri, Diyarbakır’ın önemli tarım alanlarından biridir ve kentin kimliğini oluşturan ögelerden biridir. Bahçeleri hem korumak hem de kent hayatına katmak için, bahçelerin güneyinde kalan ve rekreasyon alanı olarak planlara işlenen alanda bir çiftçi marketi önerilmiştir. Bu bağlamda, hafta sonları hem kentten hem de güney göletinde düzenlenecek olan piknik alanından gelecek insanların alışverişlerini yaptıkları, sebze meyvelerini aldıkları bir mekan yaratılmıştır.

Projenin Ekolojik Boyutu

Proje alanının sahip olduğu ekolojik değerler ve taşıması gereken toplumsal misyon, üretilen peyzaj planlama ve tasarım kararlarının temel hareket noktasını oluşturmaktadır. Bu doğrultuda, öncelikle alanda oluşan insan baskısının “kullanarak koruma” yoluyla azaltılması için doğanın sunduğu sınırlayıcılar ve olanaklar değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirmeler proje alanının; Diyarbakır Kenti ve Dicle Üniversitesi arasında sahip olduğu stratejik konumdan yola çıkarak, kent ve üniversitenin spor, kültür, eğlence, dinlence gibi sportif ve rekreatif odaklı buluşma noktası olması gerektiği düşüncesinde yoğunlaşmış ve proje alanı için “Bölgesel Spor Merkezi” işlevi tanımlanmıştır.

Sporcuların ve ziyaretçilerin farklı beklentilerine de cevap verebilecek bir mekansal organizasyonun yaratılması ve ayrıca ekolojik yapının korunması gerekliliği, alanın fonksiyon ve yoğunluk olarak farklılaşmış üç bölge olarak tasarlanmasını beraberinde getirmiştir.

Bölge 1 - Yoğun Rekreatif Aktiviteler Alanı
Yoğun rekreatif aktiviteler alanı ve spor merkezi olarak tasarlanan birinci bölge; araç erişiminin kuvvetli olduğu, spor, gezinti, bisiklet, çay bahçeleri, botanik park, eğlence ve dinlenme alanları ile yoğun olarak donatılmış ve gece - gündüz 4 mevsim işleyecek olan bir bölge olarak ele alınmıştır.

Fiskaya şelale ve gölet çevresi, teleferik hattı ve teraslı gezinti parkı: Kent ve rekreasyon alanı arasında önemli bir bağlantı noktasıdır. Bitkilendirmede, teleferik hattının zarar görmemesi ve alan bütününün ziyaretçiler tarafından rahat algılanabilmesi için daha çok bodur çalı türleri kullanılmıştır. Pergolelerle gölgeli mekanlar yaratılmıştır.

Sahil parkı ve kumsal: Kuzey göletin batı kıyısında yer alan, teraslı gezinti parkı ile bölgesel spor kompleksi arasında kalan bu alan, yol ve gölet arasında aktif bir yeşil kuşak olarak düşünülmüştür. Sahil parkında gerek iklim kontrolü sağlamak gerekse alanın estetik kalitesini arttırmak amacı ile geniş taç yapan bitkiler kullanılmıştır. Su kıyısı rekreatif faaliyetlerin gerçekleştirilmesine olanak sağlayan kumsal ise ard bölgesinde daha çok çim alanların bulunduğu ve çok amaçlı kullanımlara zemin hazırlar nitelikte tasarlanmıştır.

Botanik park: Bilimsel, eğitsel, ekonomik, rekreasyonel işlevleri üstlenebilecek nitelikte bir botanik parkın oluşturulması önerilmektedir. Gerek ziyaretçiler için ilgi çekici olan gerekse tehlike altındaki bitkiler ile ekonomik değeri olan ve adaptasyon sürecinde olan bitkilerin yetiştirileceği yer olarak önerilen sera, aynı zamanda alanda ihtiyaç duyulan bitkilerin yetiştirilmesi ve bakım-onarım süreçlerine katkı sağlaması açısından da düşünülmüştür. Botanik Park, yöreye özgü bitkilerin sergilendiği bir alan olmasının yanı sıra Ziraat Fakültesi için deneysel botanik, melezleme ve seleksiyon araştırma alanı olarak da kullanılabilecektir. Park aynı zamanda “Dicle Vadisi Ekosistemi”nin korunması ve sürekliliğine de katkıda bulunacaktır.

Bölge 2 - Doğal Yaşamı Koruma ve Rehabilitasyon Alanı
İkinci bölge doğa peyzaj karakteristiklerinin hakim, araç erişiminin ise kısıtlı olduğu bir alan olarak tasarlanmıştır. Oluşturulan sulak alan, doğal yaşamı koruma rehabilitasyon alanı işlevine sahip olacak nitelikte, özellikle de Fırat kaplumbağası özel yaşam alanı olması düşüncesi ile içerisinde adacıkların da olduğu bir bölge olarak düşünülmüştür. Göçmen kuşlara da barınak olabilecek alan kuş gözlemciliği, doğa yürüyüşü gibi alternatif rekreasyon aktiviteleri için de olanak sağlayacaktır.

Bölge içinde yer alan Sur Önü ise doğal ve tarihi çevre peyzaj karakteristikleri göz önünde bulundurularak, alanın sahip olduğu kültürel değerleri maskelemeyecek ve tarihi yapı üzerinde bitki gelişiminden kaynaklı zarar oluşturmayacak bir tasarım yaklaşımıyla ele alınmıştır. Doğal bitki örtüsünden seçilmiş bodur çalılarla yapılacak düzenlemede hem doğal peyzaj bütünlüğü korunmuş olacak, hem de tarihi kimliğin ön plana çıkartılması sağlanabilecektir. Özellikle Kırklar Dağı ve Ongözlü Köprü yönünden bakıldığı vakit göze çarpan etkileyici sur silüeti, sur önünde yapılacak herhangi bir yapısal müdahale ile bozulacaktır. Bu kaygıdan hareketle, sur önü bölgesini kapsayan 2c bölgesi içinde, yarışmacılardan beklenildiğinin aksine Kültürpark alanı yerleştirilmemiştir. Kültürpark’ın, avan projeleri yapılan ve kültür merkezi ve müzeler kompleksi olarak işlevlendirilen İçkale’nin eteklerinde olması uygun görülmüştür.

Bölge 3 - Düşük Yoğunluklu Rekreasyon Merkezi
Bu bölge “Hevsel Bahçeleri, Güney Gölet ve Gölet Çevresi Ağaçlandırma Alanları” makro belirleyicileri ile örülmüştür. Üniversite Mezunlar Kulübü’nün de yer alabileceği bu alan daha çok piknik ve piknik ile entegre edilebilir çiftçi marketi gibi kullanımlara ayrılmıştır. Alan yürüyüş, dağcılık gibi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi açısından da önemli bir potansiyel ortaya koymaktadır.

Ağaçlandırma alanında herdem yeşil ağaçlarla informal bir dikim planlanmıştır. Bu bağlamda, Cedrus libani, Cupressus arizonica, Pinus brutia, Pinus halepensis, Pinus pinea gibi yöreye özgü ağaç türleri öncelikli olarak düşünülmüştür.

Bisiklet Parkuru: Söz konusu 3 bölgenin eklemlenmesi, kurgulanan bisiklet parkuru ile sağlanmış, parkur aynı zamanda alan sınırlandırıcısı olarak kullanılmıştır. 2000 metrelik 5 etap halinde tasarlanan bisiklet parkurunun ilki, yoğun rekreatif planlama bölgesinde sporculara geniş görsel bitkisel kompozisyonlar sunacak şekilde konumlandırılmıştır. Diğer dört parkur ise Platanus orientalis, Cercis siliquastrum, Acer negundo, Quercus brantii türleri ile ağaçlandırılarak hem alanda ritm duygusunun yaratılmasına, hem gölge ortamların oluşturulmasına hem de kullanım farklılıklarının algılanmasına olanak sağlanmıştır. Alandan rekreasyon amacı ile yararlanmak isteyenlere ruhsal ve bedensel doyum olanağı sunmanın yanı sıra sporcuların da profesyonel zeminde yürüttükleri faaliyetleri rekreasyon niteliğinde gerçekleştirmeleri sağlanabilecektir.

Mimari Yaklaşım
Açık olimpik yüzme havuzu, alanın önemli odaklarından olan festival alanını tarif eden simgesel ve özgün bir mimaride tasarlanmıştır. Çelik strüktürden oluşan dış duvar hem malzemesi, hem rengiyle kentsel bir duvar olmakta aynı zamanda yüzme, basketbol, tenis gibi spor aktivitelerini bir arada tutan bir unsur olarak işlev görmektedir. Binanın ana cepheleri yansıma havuzuyla tarif edilmiş, ayrıca bu havuzlar binanın içine uzayarak doğal iklimlendirmeye de katkı sağlamıştır. Açık havuzun üzerinde çelik strüktürden oluşan ve seyirci tribünlerini güneşten koruyan bir saçak önerilmiş, binanın genel yönelimi ise Diyarbakır kentine açık cephesini vermiştir. Bina, üniversite yaklaşımında ise bir gemiyi andırmaktadır.

Yapılması elzem olan ve genellikle sadece işlevsel kriterler göz önünde bulundurularak tasarlanan regülatörler bu projede özellikle estetik tasarım konusu edilmiştir. Bu bağlamda 585 kotu regülatörü sadece suyu düzenleyen bir set olarak değil, üzerinde yapılacak çelik cam strüktürlü kafeler ve ahşap seyir teraslarıyla sosyal bir kimliğe bürünmüş, başta Diyarbakır kentiyle Dicle üniversitesi olmak üzere, tasarımın 2 ana odağını oluşturan sahil meydan ile festival alanını birleştiren kentsel bir eleman olarak değerlendirilmiştir. Ongözlü Köprü’nün 250 m. kuzeyindeki regülatör ise sabit bağlama olarak düşünülmüş ve suyun sürekli kabartılarak hem nehrin doğal akışında olması hem de regülatorün sürekli su altında kalması sağlanmış ve böylece görsel olarak Ongözlü Köprü’nün kentten bakışta silüetinin kesilmesi engellenmiştir.

Kadınlar ve çocuklara yönelik olarak düşünülen sosyal hizmet binası, betonarme bir kabukla tarif edilmiştir. Bina, avlulu bir yapıdan oluşmaktadır. Betonarme kabuk estetik değerlerinin yanı sıra, yaratmış olduğu ışık gölge oyunlarıyla doğal iklimlendirmeyi maksimize etmektedir.

Alandaki yapıların taşıyıcı sistemi genellikle betonarme karkastır ve bu özellik yapım maliyetlerini azaltan bir unsurdur. Ancak olimpik yüzme havuzunun projenin spor temasında önemli bir yeri olmasından ötürü modern inşaat teknikleriyle üretileceğinden ötürü, özellikle bu binanın maliyeti alandaki diğer yapılara oranla daha fazla olacaktır. Binayı saran kabuk, çelik konstrüksiyon üzeri koyu granit taş kaplama olarak düşünülmüştür. Onun dışında yapı konvansiyoneldir ve 100 m.yi geçen uzunluğu nedeni ile ikiye dilate edilecektir.

Su ve Altyapı Mühendisliği Raporu
Regülatörler
Mühendislikte bağlama olarak da adlandırılan regülatör yapıları, barajlardan farklı olarak yalnız akarsu yatağını kapatan, suyu biriktirmekten çok su seviyesini belirli bir kota kadar yükselten, suyu belirli bir yöne çeviren ve istenilen seviyede istenilen miktarda su almayı sağlayan yapılardır. Nehirlerin taşkın alanlarının kontrolünde, sulama suyu temininde kullanılırlar. Bağlamada suyun kabartıldığı ve sabit bir kotta toplandığı alana menba, suyun döküldüğü kısma mansap bölgesi denir.

Bağlamalar, taşkın debisinin büyüklüğüne göre 3 farklı büyüklükte olurlar. 500 m3/sn den büyük debilerde büyük bağlama yapılmaktadır. Dicle Nehri’nin su debisinin 50 yıllık ortalama değeri düşünüldüğünde (2319 m3/sn), nehir üzerinde düşünülen iki regülatörün de büyük bağlama olacağı görülmektedir.

Yapı ve işletme özelliklerine göre de hareketli, karma ve sabit bağlama olarak üçe ayrılırlar. Sabit bağlamalarda kabartma dolu gövde ile sağlanır. Hareketli bağlamalarda, su kabartma ayaklar arasındaki kapaklar aracılığı ile sağlanır. Debi değişimlerinde kabartma seviyesi kapaklar ile daha hassas olarak ayarlanabilir. Karma bağlamalar, iki tipin bir arada uygulanmasıdır ve özellikle taşkın esnasındaki büyük kabartma seviyelerini önlemek için planlanır.

Su tutma özelliğine göre geçirimsiz, geçirimli ve yarı geçirimli bağlama olarak üç tip yapı vardır. Taş, beton, betonarme, çelik, ahşap gibi geçirimsiz malzemelerden yapılan sabit veya hareketli yapılar geçirimsiz bağlamalardır. Kaya, taş, çalı, ahşap gibi malzemelerin gevşek bir şekilde düzenlenmesi ile oluşturulan ve tam olarak su tutması söz konusu olmayan yapılar da geçirimli bağlamalardır.

+585.00 Regülatörü
Bu regülatörde hareketli ve geçirimsiz bağlama tipi tercih edilmiştir. Bu seçimin nedenleri şöyle sıralanabilir:
- Bu kotta düşünülen su yüzeyi, rekreatif kullanımların çok yoğun olduğu kullanımlarla çevrelenecektir. Dolayısıyla suyun üst kotunun kontrolü son derece önemlidir çünkü çevre düzenlemeleri +585.00 kotuna göre tanzim edilmiştir. Menba bölgesi suyun su alma kotunu bu rakamda sabit tutmak gerekmektedir.

- Nehir genişliği fazla olduğu için (300 m.) bağlama yapısı ile daha uzun açıklıklar geçilmesi gerekmektedir, bu da sabit bağlama seçeneğini zayıflatmaktadır.

- Regülatör yapısı aynı zamanda bir yaya köprüsü olarak düşünülmüştür.

Yaya köprüsü olarak tasarlanan regülatör yapısının üstündeki yapıların olabilirliği, yapılacak detaylı hesaplar sonucunda netlik kazanacaktır. Regülatörün üst kotu +587.00 olarak belirlenmiştir. Yatak kesitleri, kabartma eğrisi ve yüksekliği, bağlama kapasitesi gibi hidrolik hesaplardan sonra bu kot netlik kazanacaktır.

+580.00 Regülatörü
Ongözlü Köprü’nün kuzeyinde yapılacak regülatörde kesitin kısa olması ve su derinliğinin az olması nedeniyle buradaki regülatörün tipi sabit veya karma bağlama olacaktır. Karma bağlama olması halinde, yalnızca taşkın anında kapaklar açılabilecektir.

Bu seçimin nedenleri şöyle sıralanabilir:

- Kabartma suyu bağlama yapısından sürekli olarak taşırılarak akarsuyun normal seyrinde devam etmesi sağlanacak, böylece Ongözlü Köprü üstündeki etkisi minimize edilmiş olacaktır.

- Regülatör yapısı suyun altında gizli kalacağı için, köprünün görsel güzelliğini ve silüetini bozmayacaktır.

- Dağlık bölgelerde ve dik yamaçlı vadilerde sabit bağlama daha ekonomiktir.

Kabartma seddeleri ile Hevsel Bahçelerinin korunması sağlanacaktır.

Çevresel Etkiler ve Önerilen Çözümler
Bağlama yapımından sonra akarsuların mansap bölgesindeki akım şartlarında önemli değişmeler meydana gelebilir. Bağlama üzerinden mansaba geçen sular taşıdıkları katı maddelerin büyük bir kısmını kabartma bölgesinde bıraktıklarından mansap bölgesinde taban ve kıyı aşınmaları meydana gelir ve sonuçta su seviyesi düşer. Bu durum, mansap bölgesindeki yer altı su seviyesini etkiler.

Bu etkiler göz önüne alınarak, +585.00 kotuyla yaratılan Kuzey Gölet’in kabartmasının aktığı mansapta teraslamalarla akarsu yüzey eğiminin azaltılması, böylece çamurlanma etkisinin minimize edilmesi önerilmektedir. Bu önlem sonucu suyun sürükleme gücü azalacak ve havzadaki erozyon kontrol altına alınacaktır. Ayrıca, kabartma suyunun ilk düştüğü alanda (düşüm yatağından sonraki mansap bölgesinde) taban oyulmaları ve şev kaymaları meydana gelebilir. Düşüm yüksekliği nehir yatağını değiştirmemesi için detaylı teknik çalışma regülatörün projelendirilmesi sırasında yapılacaktır. Bu alanda anroşman (dökme taş) olarak adlandırılan taban koruması yapılacaktır. Genel olarak bu tür erozyon ve aşınma problemleri için kıyı koruma yapıları önerilmiştir.

Çevre ve Orman Bakanlığı’nın 16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne göre Yönetmeliğin Ek-II listesinde bulunup “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereklidir” kararı verilen projeler için Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu hazırlanması zorunludur. Bağlama yapıları adı geçen Yönetmeliğin EK II 21 d bendinde belirtilen “Taşkın önleme veya başka amaçla su yataklarının düzenlenmesi” kapsamında değerlendirildikten sonra ÇED raporu hazırlanabilir. Projenin çevresel etkileri dikkate alınarak azaltılmasına yönelik teknik tedbirlerin öngörülmesi bu aşamada daha detaylı olarak ele alınacaktır.Dicle Vadisi Peyzaj Planlama Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması
YorumlarYorum Sayısı: Henüz hiç yorum yapılmamışBütün yorumları forumda okuyun!
Bütün yorumları forumda okuyun!
Dicle Vadisi Peyzaj Planlama Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması
Yarışma Projeleri Arşivi
Dönem içinde yayınlanan projelerin listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz proje başlığını listeden seçiniz.