Etkinlikler

Cumhuriyetin Mimarlık Mirası

Etkinlik Başlangıç - Bitiş Tarihi: 26 - 27 Şubat 2009
Yer: Çağdaş Sanatlar Merkezi, Kavaklıdere - Ankara
İletişim
E-posta: [email protected]
Web Sitesi: www.mimarlarodasi.org.t...


Mimarlar Odası, Cumhuriyet''in mimari mirasının korunma ve değerlendirilme olanaklarını araştırmak ve yapıcı öneriler geliştirmek üzere 26 - 27 Şubat 2009 tarihlerinde Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi''nde "Cumhuriyetin Mimarlık Mirası" konulu bir sempozyum ve sergi düzenliyor. Etkinliğin önemli bir bölümü Mimarlar Odası Şubelerinin bulunduğu yerlerdeki örnekler üzerine kurgulanıyor. Şubeler, bir olumlu, bir de olumsuz yapı örneği içerecek şekilde 2 poster hazırlayacaklar. Mimarlar Odası Kültürel Miras Komitesi tarafından değerlendirilerek seçilecek ve olumsuz örnekleri içerecek 5 poster ilk gün, olumlu örnekleri içerecek 5 poster ise ikinci gün bildiri olarak sunulacak, diğer katılımlar ise poster sunuşu olarak sergilenecek. Bu örnekler hem kültürel mirasımıza ilişkin bir arşivin başlangıcı olacak, hem de bu mirasın güncel durumunun tartışılmasına olanak sağlayacak.

İki günlük sempozyumda yer alacak ana konular şöyle belirlendi:

Cumhuriyete Genel Bakış

Cumhuriyet Mimarlığı Üzerine Değerlendirmeler

Cumhuriyetin Mimari Mirasını Koruma Nedenleri
- Evrensel ve Ulusal Değerler Bağlamında
- Ideoloji ve Koruma Bağlamında
- Cumhuriyet Mimarlığının Tasarımcıları Bağlamında
- Yapı Türleri ve Yapım Teknikleri Bağlamında

Cumhuriyetin Mimari Mirasının Karşı Karşıya Bulunduğu Sorunlar
- Yasal, Parasal ve Yönetsel Sorunlar
- Planlama Sorunları
- Uygulama Sorunları

Cumhuriyetin Mirasının Korunması ve Değerlendirilmesi
- İlkeler ve Yöntemler
- Araçlar

Cumhuriyet''in Mimari Mirasının Değerlendirilmesi

Ayrıca, poster sergisi, "Yitirdiğimiz Miras" konulu görsel sunuş ve sempozyumun sonunda bir forum yer alacak.

Program
26 Şubat 2009
10:00 - 10:30:
Açılış Konuşmaları
Bülend Tuna, Mimarlar Odası Genel Başkanı
Ertuğrul Günay (Katılımı Halinde), Kültür ve Turizm Bakanı
Mustafa İsen (Katılımı Halinde), Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri
10:30 - 11:00: "Cumhuriyet Dönemine Genel Bakış", İlhan Tekeli
11.00 - 11.30: Ara
11.30 - 13.00: Birinci Oturum
Oturum Başkanı: Cengiz Bektaş
"Cumhuriyet Mimarlığı Üzerine"
Değerlendirmeler
İnci Aslanoğlu
Afife Batur
Yıldırım Yavuz
"Cumhuriyet Döneminde Planlama / Mimari Miras İlişkileri", Nuran Zeren Gülersoy
13:00 - 14:00: Yemek Arası
14:00 - 15:30: İkinci Oturum
"Cumhuriyetin Mimari Mirasını Koruma Nedenleri"
Oturum Başkanı: Nevzat İlhan
"Evrensel ve Ulusal Değerler Bağlamında", Nimet Özgönül
"İdeoloji ve Koruma Bağlamında", Ebru Omay Polat
"Cumhuriyet Mimarlığının Tasarımcıları Bağlamında", Elvan Ergut
"Yapı Türleri ve Yapım Teknikleri Bağlamında", Ali Cengizkan
15:30 - 16:00: Ara
16:00 - 18:00: Üçüncü Oturum
"Cumhuriyetin Mimari Mirasının Sorunları"
Oturum Başkanı: Yegan Kahya
"Yasal, Yönetsel Sorunlar", Emre Madran
"Uygulama Sorunları", Serhat Akçan
Mimarlar Odası Şubelerinin Sunuşları
18:30: Poster Sergisinin Açılışı
19:00: Kokteyl

27 Şubat 2009
10:00 - 11:15:
Dördüncü Oturum
"Cumhuriyetin Mirasının Korunması"
Oturum Başkanı: Mustafa Kandil
"Korumada İlkeler, Süreçler Genel Yaklaşımlar", Gülsün Tanyeli
"Kuram / Uygulama Arakesitinde Tartışmalar", Emel Kayın
"Cumhuriyetin Mimari Mirasının Planlama Aracılığı ile Korunması", Mehmet Tunçer
11:15 - 11:45: Ara
11:45 - 13:00: Beşinci Oturum
Oturum Başkanı: Işık Aksulu
Proje / Uygulama
"Ankara''dan 2 Örnek: Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi, Cumhurbaşkanlığı Pembe Köşk", Cengiz Kabaoğlu
"Ankara - T.C. Ziraat Bankası", Yavuz Özkaya
"Ankara - Eski Hukuk Mektebi", Gözde Uslu
13:00 - 14:00: Yemek Arası
14:00 - 16:00: Altıncı Oturum
"Cumhuriyetin Mimari Mirasının Değerlendirilmesi"
Oturum Başkanı: Demet Binan
"Mimari Mirasın Günümüz Yaşamındaki Yeri", İpek Durukan
"Bursa Örnekleri Üzerinden Cumhuriyet Mirasının Değerlendirilmesi", Neslihan Dostoğlu
Mimarlar Odası Şubelerinin Sunuşları
16:00 - 16:30: Ara
16:30 - 18:00: Forum
Forum Yöneticisi: Oktay Ekinci

Etkinlik Arşivi
Yayınlanan etkinliklerin kategorik olarak listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz etkinliği listeden seçiniz.