Etkinlik Dosyası

"Toplumlar, Kentler, Mekânlar" Uluslararası Atölye Çalışması

Tarih: Ocak 2009
Ana Sayfa
“Toplumlar, Kentler, Mekânlar” temalı uluslararası proje atölyesi, dört yıldan bu yana farklı ülkelerin çeşitli kentlerinde çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul’dan MSGSÜ, İTÜ, YTÜ’nin mimari tasarım yüksek lisans programları ile İKÜ’nin mimarlık lisans programının yanı sıra, yurtdışından Fransa’dan Grenoble ve Nancy Ulusal Yüksek Mimarlık Okulları, Yunanistan’dan Aristoteles Üniversitesi Mimarlık Okulu, Portekiz’den Porto Üniversitesi Mimarlık Okulu''nun katıldığı etkinlik kapsamında, 2005 yılında Strasbourg ve İstanbul - Galata Liman alanlarında "Kentselliği Yeniden Oluşturma", 2006’da Grenoble - Secteur Sud ve İstanbul -Topkapı Bölgesi’nde "Yeterli Kent / Sürdürülebilir Kent", 2007’de ise İstanbul Kasımpaşa’da "Eşitlikçi Kent / Sürdürülebilir Kent" temalarında çalışmalar gerçekleştirildi.

Disiplinlerarası (şehircilik, mimarlık, restorasyon) nitelikte ve “Ölçeklerarası Kentsel Projeler” çerçevesinde sürdürülen uluslararası ortak atölye çalışmasının önemli bir ayağını da yerel yönetimler oluşturuyor. Yerel yönetimler her yıl çalışmanın teknik ve organizasyon kısmına destek oluştururken, projelerin tartışılması aşamasında da sürece katılarak tamamlayıcı bir rol üstleniyorlar.

Bu yıl İstanbul - Beykoz’da "Doğa - Kültür - Kent: Sürdürülebilirlik İçin Dengeler" temasıyla gerçekleştirilecek olan ortak atölye çalışması, şu kurguyla gerçekleşecek:

Farklı okullardan gelen yüksek lisans ve master öğrencileri yöntem olarak bir dönem boyunca atölyelerinde projelerini çalışırken, dönemin başlarında on gün boyunca yerinde çalışma yapıyor. Bu süreçte bilgi toplama, gözlem ve saptamalar yapma, konuyla ilgili düzenlenen konferanslara katılma, farklı okulların öğrencilerinden oluşan karma gruplarla alana yönelik bir atölye çalışmasına katılarak kısa sürede çözüm oluşturma gibi etkinlikler gerçekleştiriliyor. Daha sonra öğrenciler kendi okullarına geri dönerek proje çalışmalarına devam ediyor, dönem sonunda ise tamamladıkları projeleri ortak jüri tarafından değerlendirilmek üzere ikinci kez çalışmanın yapıldığı ülkeye gelerek yerel yönetim temsilcilerinin de katıldığı bir platformda sunuyor.

Beykoz’un bu yıl proje alanı olarak seçilme nedenlerini metropoliten ölçekteki stratejik konumu, bir Boğaz yerleşmesi olarak geçmişten bugüne ulaşan özgün mekânsal yapısı, günümüzde Beykoz’da atıl durumdaki endüstri alanlarının kent için kullanılabilir ve yeniden kazanılabilir mevcut stok alanlar oluşturması, gerek endüstri alanları çevresinde gerekse kent merkezi ve çeperinde yer alan çeşitli kentsel dokuların varlığı, ilçe genelindeki köylerin farklı kırsal karakterleri, Beykoz’un hem kendisi hem de metropol bütünü için son derece önemli olan doğal potansiyellere sahip olması belirledi."Toplumlar, Kentler, Mekânlar" Uluslararası Atölye Çalışması
"Toplumlar, Kentler, Mekânlar" Uluslararası Atölye Çalışması
Etkinlik Dosyası Arşivi
Dönem içinde gerçekleştirilen etkinlik dosyalarının listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz etkinlik dosyasını listeden seçiniz.