Etkinlikler

İnşaat Yönetiminde Bilişim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Etkinlik Başlangıç - Bitiş Tarihi: 19 Eylül 2005 - 12 Mayıs 2006
Yer: İTÜ, Ayazağa Kampüsü, İstanbul
Programın Amacı
İnşaat Yönetimi ve bu alanda kullanılan bilişim teknolojileri konularında kuramsal ve uygulamayı içeren yaklaşımları bütüncül bir anlayışla sunmak ve özel sektörle işbirliğine dayalı eğitimde mükemmeliyet merkezi oluşturmaktır.

Programda, sektördeki ve ilgili bilim alanlarındaki gelişmelerin sürekliliği ve hızı dikkate alınarak, katılımcıların bilgiye ulaşabilme, bilgilerini arttırabilme ve bu bilgileri sürekli derinleştirebilmelerine yönelik bir yaklaşım izlenmesi temel hedef olarak alınmıştır.

İnşaat Yönetiminde Bilişim Tezsiz Yüksek Lisans Programı, YÖK’ün gereklerine uymakta ve uluslararası standartlarda, yönetim ve bilişim bilgi alanlarındaki bir yüksek lisans eğitimini, inşaat sektörünün yönetici kademelerine sunmayı amaçlamaktadır.

Bilişim alanındaki gelişmelerin global rekabeti daha da fazla etkileyeceği günümüzde, Enformasyon Teknolojilerinin böyle bir programın bütününde rol alması kaçınılmazdır. Bu hedefleriyle program;katılımcıların analitik, teknik ve yönetimsel becerilerinin artmasını ve sürekli gelişebilir hale gelmesini sağlayarak, inşaat sektöründe gelişmeye açık, esnek ve global bir bakış açısına sahip, lider yöneticiler yetiştirmektedir.

Programın Katkısı
Yönetim ve Bilişim Teknolojileri konularında, inşaat sektörünün farklı çalışma alanlarında profesyonel eğitime ve uzmanlaşmaya artan talebi karşılamak,

İnşaat sektöründe yönetici kademesinde çalışanları proje yönetimindeki yeni anlayış ve kavramları tanıtan, stratejik karar verme ve bilişim teknolojileri gibi konularda donatan ve geliştiren bir eğitim olanağı sağlamak,

Program danışma kurulu üyelerinin ve onların temsil ettikleri firmaların deneyim ve görüşlerini programın içeriğine alarak ve sürekliliğini sağlayarak Türk İnşaat Sektöründeki problem ve talep edilen yönetim alanlarında yönetici düzeyinde eleman yetişmesini sağlamak ve bu konuda dinamizmi korumak,

Proje yönetimi ve bilişim teknolojileri konularında öğretim üyeleri ve sektörün ileri gelen kuruluşları arasında eğitim ve araştırma konularında işbirliği sağlamak ve kurulan bu ilşkilerle,

İnşaat sektöründeki bilgi ve deneyim birikimini sektörde çalışan yöneticilere aktarmak,

Programa katılanların eğitim sürekliliği ve kişisel gelişimi için ulusal ve uluslararası düzeyde ilişkileri geliştirebileceği bir ortam sunmak,

Türk İnşaat Sektörü için son yıllarda önemi giderek artan ve özellikle yurt dışı firmalardan hizmet olarak satın aldığımız konuların (ihale yönetimi, sözleşme ihtilaflarının çözümü, FIDIC tipi sözleşmeler, vs.) profesyonel bir ortamda eğitiminin verilmesini sağlamak,

Yurtdışı üniversitelerle işbirliği kurarak benzeri programları ortak açmak ve üniversiteler arası değişim programları yapmak,

Benzeri programlarla ulusal ve uluslararası bağlantılar kurarak verilen eğitimin sürekli gelişimini sağlamaktır.

Programın Özellikleri
‘İnşaat Yönetiminde Bilişim’ programından mezun olanlara Yüksek Lisans Diploması (Ayrıca İngilizce olarak MBA in IT based Construction mezuniyet belgesi) verilir. Program YÖK (Yüksek Öğrenim Kurumu) tarafından onaylanmıştır.

Program, belirtilen amaca yönelik zorunlu derslerin dışında, katılımcıların inşaat sektöründe proje yönetimi ve inşaat sektöründe bilişim teknolojileri olmak üzere iki dalda uzmanlık kazanmalarına olanak sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Ders ve seminerler, İTÜ’nün ilgili fakültelerindeki akademik kadrosunun yanı sıra, yabancı üniversitelerden öğretim üyeleri ve yurt dışındaki profesyonel firmaların ilgili konulardaki uzmanları tarafından verilir.

İnşaat sektörünün önde gelen yerli/yabancı uygulayıcı firmalarının yöneticileri ders ve seminerlere eğitimci olarak katılmaktadır.

Program dili İngilizce’dir. Türkçe ders toplam 12 krediyi aşmamak kaydıyla açılabilir.

Programa, 4 Yıllık Lisans Eğitimini tamamlayanlar katılabilirler.

Programın 1. dönem sonuna kadar (sınav evrakı olmayan katılımcılar için) LES (Lisans Üstü Eğitim Sınavı)’ten en az 45 puan ve ÜDS, KPDS veya İTÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu’nun açmış oldğu sınavdan en az 60 puan almak şartı aranır.

Sınıflar 30 kişiyi aşmaz; gerektiğinde paralel sınıf açılabilir.

Öğrenciler kendilerine verilen sifrelerle tüm ders notlarına, elektronik ders sunuslarına (ppt), okuma notlarına www.pym.itu.edu.tr web sayfasından ulaşabilmektedirler. Ayrıca University of Salford ile yapılan prtokol çerçevesinde değişim programı uygulanmaktadır.

Zorunlu Dersler:

1.Dönem:


Managerial and Engineering Economics
Introduction to Data Structures, Algorithms and Programming
Introduction to Information Technologies
Construction Project Management
The Development of Organization Theory andIts Impact on Construction Management

2.Dönem

Case Studies in Construction Project Management
Analysis and Design of Information Systems
Quantitative Research Methods for Construction Management
Management Information Systems for Construction Management
Executive and Group Decision Making in the Construction Sector

Uzmanlık Alanına Göre Seçmeli Dersler:

Uzmanlık Alanı 1: Yapım Proje Yönetimi (Project Management in Construction)

Contract Administration
Construction Scheduling and Cost Management
Construction Law and Construction Contract Law (Yapı İşletmesi Hukuku)
Quality Management and Lean Construction
Current Economic Problems in Turkish and World Markets
Operations Management and Project Control
Organizational Behavior and Human Resource Management in the Construction Sector
New Trends in Construction Management
Current Problems in the Construction Sector

Uzmanlık Alanı 2: İnşaat Yönetiminde Bilişim Teknolojileri (IT in Construction Management)

Computer Applications in Construction Management
Decision Support Systems
Achieving Competitiveness through Information Technologies
Management of Information System Projects
Data Processing and its Optimization
Derslerin içerikleri ile ilgili ayrıntılı bilgi ekli katalogda ve www.pym.itu.edu.tr adresinde bulunmaktadır.
Yurtdışı Üniversitelerle İlişkiler:
Programa University of Salford (İngiltere), University of Reading (İngiltere), Purdue University (ABD), George Washington University (ABD), Princeton University (ABD) gibi konu alanı ile ilgili önemli üniversitelerden öğretim üyeleri katılmaktadır.

Ayrıca programın eğitim kadrosu içinde İngiltere’nin ünlü hukuk firması James R. Knowles ‘ın üst düzey yöneticileri bulunmaktadır.

Öğretim Kadrosu
Martin Betts (Prof., University of Salford)
Nüzhet Dalfes (Prof. Dr., ITU)
Hasan Dağ (Doç. Dr., ITU)
Metin Demiralp (Prof. Dr., ITU)
Attila Dikbaş (Doç. Dr., ITU)
Trevor Drury (Procurement Manager, JR Knowles)
Roger Flanagan (University of Reading)
Özgür Kayalıca (Doç. Dr., ITU)
Sir Michael Latham (Non Executive Chairman, JR Knowles)
Lerzan Özkale (Doç. Dr., ITU)
Stephen Pratt (Executive Director, Southeast Region, JR Knowles)
Yıldız Sey (Prof. Dr., ITU)
Miroslaw Skibniewski (Prof., Purdue University)
Zeynep Sozen (Prof. Dr., ITU)
İlker Topçu (Doç. Dr., ITU)
Ziga Turk (Prof., University of Ljubljana)
Füsun Ülengin (Prof.Dr., ITU)
Veliye Yanlı (Doç. Dr., ITU)
Hakan Yaman (Y.Doç. Dr.,ITU)
Nurhan Yentürk (Prof. Dr., ITU)

Program Koordinatörü : Attila Dikbaş (Doç. Dr., ITU)

Katılım şartları ve kayıt hakkında aytrıntılı bilgi için:

Tel: 0 212 285 70 74 – 76 Dahili:144 – Nuray Karyıldırım
www.pym.itu.edu.tr  
Faks: 0 212 285 70 75
E-mail: [email protected]  
Adres: İTÜ, Ayazağa Kampüsü, Proje Yönetim Merkezi,Maslak 80626, İstanbul.

Önemli Not
İnşaat Yönetiminde Bilişim Yüksek Lisans Programı 2005-2006 Akademik Yılı ön kayıtları 4 Temmuz - 31 Ağustos 2005 tarihleri arasında yapılmaktadır. Ön kayıt formuna www.pym.itu.edu.tr adresinden ulaşabilir ve ön kayıt formunu doldurabilirsiniz (MBA Online Enrollment).
Etkinlik Arşivi
Yayınlanan etkinliklerin kategorik olarak listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz etkinliği listeden seçiniz.