Haberler

Taksim''e cami planı durduruldu

Tarih: 21 Nisan 2011 Kaynak: Radikal
İstanbul Belediye Meclisi''nde kabul edilen plan için İstanbul 1. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.

TMMOB, 21 Mayıs 2009 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi`nce onaylanan 1/5000 Ölçekli Beyoğlu Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı`nda Taksim Cumhuriyet Meydanı bitişiğindeki tarihi Taksim Maksemi yanında yer alan 11 pafta, 406 ada ve ilgili parsellerin ''dini tesis alanı'' olarak belirlenmiş olmasına ilişkin iptal ve yürütmesinin durdurulması talebiyle açılan davada İstanbul 1. İdare Mahkemesi yürütmenin durdurulması kararını verdiğini bildirdi.

Odadan yapılan yazılı açıklamanın devamında şöyle denildi : " Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre, hazırlanması aşamasında, tarihi çevre, kültürel ve doğal miras, sosyal, kültürel ve ekonomik yapı ve benzerlerine ilişkin gerekli etütler kent bütünü ile ilişkilendirilerek yapılması gereken koruma amaçlı imar planları, Taksim Cami özelinde bu niteliğini yitirmektedir. Tespit edilen sorunların çözümü ve tarihi, kültürel, doğal çevrenin yaşanabilir ve sürdürülebilir biçimde korunabilmesi için alana özgü stratejilerin belirlenmesi gereken plan ile bu hükümler ve uygulamaları göz ardı edilmiştir. Bu Kanun hükümleri ışığında dava konusu alanda yapılan uygulamaya bakıldığında; İstanbul`un merkezi kabul edilen Taksim Meydanı`nın tarihi çevresi, kültürel mirası, sosyal, kültürel, ekonomik yapısı ve fiziksel koşulları göz önüne alınmadan, komşu yapı ve sokak dokusu gözetilmeden ve gerekli etüt çalışmaları yapılmadan dini tesis alanı (cami) olarak planlara işlendiği görülmektedir. Gerek mevcut donatı dağılımı ve yürüme mesafesinde yeterli sayıda dini tesisin var olduğu tespiti, gerekse Taksim Cumhuriyet Meydanı ve çevresel bütünlüğü düşünüldüğünde, dava konusu edilen plan kararının Taksim Cumhuriyet Meydanı`ndaki simgesel yapıların ve tarihi Taksim Maksemi`nin devamı niteliğindeki parseller üzerinde sosyal ve fiziksel bir ilişki kurulamayacak nitelikteki arazi kullanım kararı getiriyor olması; Bilirkişi raporu ile de belgelenmiş ve bu rapor ilgili mahkeme tarafından teknik yönden kapsamlı ve yeterli görülmüştür. Beyoğlu Kentsel Sit Alanı`nın planlı duruma geçmesinin, Taksim Cami gibi hiçbir bilimsel ve teknik temele dayanmayan, Cumhuriyet değerleri ile anılan meydan üzerinde simgesel tartışmalara neden olacak bir proje ile engellenmemesi gerekmektedir. Böyle bir durumun gerçekleşmesi İstanbul için çok büyük önem taşıyan ve 18 yıldır plan bekleyen Beyoğlu Kentsel Sit Alanı için büyük bir kayıp olacaktır. Odamızca açılan dava sonucu verilen yürütmenin durdurulması kararı, Beyoğlu Kentsel Sit Alanı ve Taksim Cumhuriyet Meydanı adına yargının verdiği önemli bir karardır. Aynı zamanda bu karar ile Taksim Cumhuriyet Meydanı üzerinden yürütülen siyasal simge tartışmalarının da son bulması beklenmektedir. TMMOB Şehir Plancıları Odası, temel sorumlulukları gereği Taksim Cumhuriyet Meydanı`nda olduğu gibi, kamu yararı ve kentin sürdürülebilirliğine aykırı biçimde gerçekleşecek her uygulamada kamu adına gereken duyarlılığı göstermeye devam edecektir. Basın ve kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız. "

BELEDİYE MECLİSİ''NDE KABUL EDİLMİŞTİ
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu''nun 1993 yılında SİT alanı ilan etmesinden sonra Belediye''den istediği 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı CHP''lilerin ret oyuna karşın İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi''nce kabul edilmişti. Taksim''deki mescidi planlara işleyen not raporun 14. maddesine şöyle tanımlanmıştı: "Plan Notlarının III. Arazi kullanım KararlarıIIILD.11.maddesi kısmen iptal edilerek ve yeni not eklenerek ‘bu alanda Dini Tesisler'' yapılabilir şeklinde düzenlenmiştir."

Mimarlar Odası İstanbul Şube Müdürü Eyüp Muhçu, planın iptali için dava açacaklarını söyledi. Muhçu şöyle konuşmuştutu: "1/5000 ölçekli planda mescit ve arkasındaki otopark cami alanı olarak gösterilmiş olsa bile bunun hukuken bir geçerliliği olmaz. Çünkü hazırlanan Koruma Amaçlı Nazım Planı''dır. Tarihi yapının bitişiğinde yeni bir yapı yapılamaz. Son derece yanlış bir işlem yapılmıştır. Bir dayatma yapılmak isteniyor ama hukuka aykırıdır. Belediyenin hazırladığı planda tarihi su kemerinin arkasına yapılacak cami için ‘yan ve ön bahçe aranmaksızın'' deniyor. Bu ifade su kemerine bitişik yapılabilir anlamına geliyor."

Takvim
<<Haziran 2011>>
Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Paz
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Haber Bölümleri
Haber Kategorileri
Yayınlanan haberlere günlük olarak yukarıdaki takvimden, haberlerin kategorilerine ise aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.