reklam

3. Mansiyon Hakkında 
Proje
> Eski Başiskele Köprülü Kavşağı Yarışma Projesi

Kavşak bölgesinde asla karşılaşmaması gereken iki tür trafik akışı bir arada yer almaktadır;
1 İzmit kentinin deniz kıyısında yeralan yeni kentsel donanımına ulaşmaya çalışan yaya trafiği ve
2 Kentin stratejik konumu sebebiyle giderek yoğunlaşan şehirlerarası hızlı taşıt trafiği.

Önerilen çözümde yaya trafiği ile hızlı taşıt trafiğinin tamamen birbirinden kopmasına özen gösterilmiştir. Ayrıca bu alanın kente hizmet eden önemli bir rekreatif alan olarak değerlendirilmesi sağlanmıştır. Yeni düzenlemelerle kentin nefes almasını sağlayan kıyı bölgesinin kentin merkezine doğru uzanarak kent ile bütünleşmesi amaçlanmıştır. Önerilen projenin hayata geçirilmesi için gerekli olan finansal destek ortaya çıkan yeni rant tesisleri tarafından karşılanacaktır.

Trafik çözümleri:
1 Yayalar
İzmit kentinin deniz yönündeki gelişimi karayolu ve demiryolu tarafından kesintiye uğramaktadır. Bu yollar kentlilerin kentsel hizmetlere rahatça ulaşabilmelerine engel olmaktadır.

Kentliler bu engeli aşmak için üstgeçitlere tırmanmak durumundadırlar.

Kentsel kullanım bütünlüğü açısından bütün tekil üst geçişler bir araya toplanarak bu yönde daha kuvvetli bir geçiş sağlanmalıdır.

Bu geçişin önemli bir yeşil alan - park haline dönüştürülerek kullanım açısından zenginleştirilmesi ve kentsel kaliteyi yükseltmesi önerilmektedir.

Bu park kente, yürüyen insanın bastığı yer tarafından yönlendirildiği yeni bir topoğrafya sunar. Yayanın önüne bir engel olarak çıkan taşıt trafiği bu öneri sayesinde bir park gezintisi yumuşaklığında kolayca aşılır hale gelir.

2 Taşıtlar
Yükseltilmiş kavşak, dört yönden gelen ve dört yöne giden taşıtların geçişini ve üç farklı yöndeki şehirlerarası yolun kesişmesini içine alır. Hızlı trafiğin (90 km/saat) kent trafiğiyle (40 km/saat) karşılaştığı noktadır. Bu sebeple bu noktada kesinlikle yavaşlatılmış bir trafik hızı önerilmektedir. Kavşaktaki sürekli akış saate ters yöndedir ve bütün giriş çıkışlar bu yön göz önünde bulundurularak yapılacaktır.

Proje Ekibi:
İpek Yürekli –Mimar, İTÜ
Ahmet Arda İnceoğlu – Mimar, İTÜ
Deniz Aslan – Y.Mimar, İTÜ

Yardımcılar
Burak Pak
Sevince Bayrak
Oral Göktaş

» Projeye ait görselleri incelemek için tıklayın. 

Başiskele Köprüsü

Eğitime dair genel görüş ve önerilerinizi Eğitim forumunda paylaşabilirsiniz.

Arkitera.com/forum

Copyright © 2000-2002 Arkitera Bilgi Hizmetleri destek@arkitera.com

Reklam vermek için - Danışmanlarımız - Editörlerimiz