reklam

21 Ocak 2003 Salı
Ana Sayfa
>
Haberler

Yavuz Sultan Selim Camii ve Külliyesi onarılıyor

Büyükşehir Belediyesi Yavuz Sultan Selim Camii onarım ve restorasyon işini ihaleye çıkarıyor. Fatih'te bulunan Yavuz Sultan Selim Camii ve Külliyesi 17 Ağustos depreminde hasar görmüştü. 1.500.000.000.000 TL muhammen bedelle ihaleye çıkan işin geçici teminatı 45.000.000.000 TL.


6 Şubat Perşembe günü Büyükşehir Belediye Encümeni'nde gerçekleştirilecek ihalenin şartnamesi 300.000.000.-TL. bedelle Yapı İşleri Müd.den satınalınabilinirken, müdürlüğünden ücretsiz de görülebiliyor.

İhaleye katılmak isteyenlerin ihale tarihinden 5 (Beş) iş günü önce (29 Ocak 2003) yeterlik için şartnamesinde istenilen belgeler ile birlikte Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne müracaat etmeleri gerekmekte olup; (Yeterlilik müracaatı için değerlendirmeye esas olan kriterin alt sınırı % 95’tir.) aşağıda yazılı belgelerle birlikte tekliflerini içeren kapalı zarflarını da ihale günü en geç saat 13.30’a kadar belirtilen adresteki Belediye Encümeni’ne teslim ederek yukarıda yazılı ihale gün ve saatinde hazır bulunmaları gerekiyor.

Dış zarfta bulunması gereken belgeler:
1- Usulüne göre hazırlanmış teklif mektubunu havi iç zarf
2- Faaliyet Belgesi (Ticaret veya Sanayi Odası Belgesi v.b.)
3- İmza Sirküleri (Gerekiyorsa vekaletname ve İmza Sirküleri)
4- Ortak Girişim Olması Halinde Ortak Girişim Beyannamesi (Noter Tasdikli)
5- Geçici Teminat

Sultan Selim Külliyesi
Fatih İlçesin’de, Sultanselim semtindedir. O dönemde şehrin ulaşılması en güç mahallelerinden birinde, bir taratan derin sarnıç,diğer taaraftan Kırk Merdiven Uçurumu ile çevirili ir tepaa üzerinde 1516-1522 yılları arasında Yavuz Sultan Selim’in hatırasına oğlu Kanuni Sulan Süleyman tarafından yaptırılmıştır. Mimari belli değildir. Külliye bir cami, imaret, türbe, hamam ve sıbyan mektebinden oluşmaktaydı. Ama imaret ve hamam günümüze kadar ulaşmamıştır.

Cami, külliyeyi kuşatan bir dış avlunun ortasında yer alır. Cami iç avlusuna üç kapıdan girilir. Son cemaat yeri ile birlikte avluyu 18 sütun ve 22 kubbe çevirmektedir. Avlu etrafındaki 20 pencere üzerinde çini panolar yer almıştır. Bu çiniler döneminin en iyi örneklerindendir. Avlu revağının döşemesi çiçek desenleriyle süslenmiştir. Ortada 8 mermer sütunlu ve kubbeli bir şaırvan vardır. Caminin iki yanında imam ve müezzin odaları yer almıştır. Kapı kanatları oymacılık ve sedef kakmacılık sanatının en güzel örneklerindendir. Kare planlı ve son derece sade bir camidir. Minberi işlemeli mermerden yapılmıştır. Tek şerefeli iki minaresi vardır.

Kıble yönündeki hazirede Yavuz Sultan Selim’e, Kanuni Sultan Süleyman’ın küçük yaşta ölen şehzadelerine, kızlarına ve Sultan Abddülmecid’e ait üç türbe vardır. Bunlardan özellikle Yavuz Sulan Selim'e ait türbenin kapı, pencere kapakları ve türbe içindeki ahşap parmaklıktaki sedef kakmalar tam bir sanat şaheseridir.

Cami ve türbeler dışında, günümüze kadar ulaşan bir başka yapı sıbyan mektebidir ve dış avlunun girişinde yer alır.
İBB 

 

Ocak 2003 Arşivi

pt sl çr pr cm ct pz
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
diğer aylar için tıklayın

Diyalog

Kerem Erginoğlu &  Hasan Çalışlar 21 Ocak 2003  günü  Diyalog bölümümüze konuk olacaklar.

Kerem Erginoğlu & Hasan Çalışlar ile ilgili Forum'da başlayan tartışmaya katılmak için tıklayın. 


Vitra - Artema'nın katkılarıyla

Copyright © 2000-2002 Arkitera Bilgi Hizmetleri [email protected]

Reklam vermek için - Danışmanlarımız - Editörlerimiz