reklam

Yarışmalar-Competitions

MİMED Öğrenci Yarışması

son başvuru tarihi:

07.04.2005

teslim tarihi:

07.04.2005

Registration deadline:

Submission deadline:

1. Yarışmayı Açan Kuruluş
Yarışma Mimarlık Eğitimi Derneği (MİMED) tarafından her sene periyodik olarak açılmaktadır. Bu sene dördüncüsü gerçekleştirilecek olan “MİMED Mimarlık Öğrenci Ödülleri”, “2003-2004 bahar” ve “2004-2005 güz” yarıyıllarını kapsamaktadır.

2. Yarışmanın Türü
Yarışma, mimarlık alanında açık ve tek aşamalı olarak düzenlenmiş ulusal bir öğrenci projeleri yarışmasıdır.

3. Yarışmaya Katılma Koşulları
Yarışma Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki bütün mimarlık okulları lisans öğrencilerine açıktır.
Birinci sınıf öğrencileri, ikinci sınıf öğrencileri, üçüncü sınıf öğrencileri ve dördüncü sınıf öğrencileri olmak üzere dört kategoriden oluşan yarışmaya öğrencilerin “2003-2004 bahar”, “2004-2005 güz” yarıyıllardan herhangi birinde yaptıkları proje ile katılmaları gerekmektedir.

4. Yarışmanın Duyurulması
Yarışma www.arkitera.com sitesi üzerinden duyurulmaktadır. Aynı zamanda Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yer alan mimarlık okullarının bölüm sekreteryalarına, bölümlerinde asılarak duyurulmak üzere yarışma-posterleri yollanmaktadır.

5. Yarışma Takvimi
Yarışmanın ilanı: 21 Şubat 2005
Projelerin teslimi: 7 Nisan 2005
Saat: 10:00-17:00 arası / İTÜ Taşkışla-102 No'lu salon
Jüri değerlendirmesi: 09-10 Nisan 2005
Sonuçların ilanı: 11 Nisan 2005
Proje sergisi: 11-25 Nisan 2005 / İTÜ Taşkışla-102 No'lu salon
Ödül töreni ve Kollokyum: 22 Nisan 2005 / İTÜ taşkışla-102 No'lu salon

6. Sorular
Yarışmaya ait sorular yarışma raportörlüğüne 14 Mart 2005 tarihine kadar e.mail yoluyla sorulabilir.

7. Kimliklerin Gizliliği
• Yarışmaya yollanan bütün projeler kimlikler gizli tutularak teslim edilecek ve değerlendirilecektir.
• Yarışmanın organizatörleri kimlik kodlarının üzerini örterek yarışmaya yollanan her projeye bir seri numarası verecek ve jüri projeleri sadece bu seri numarası ile tanıyacaktır.
• Jürinin değerlendirmesi sona erip, ödül alan projeler belirlendiği zaman, kimlik zarfları açılacak ve ödül sahipleri belli olacaktır.
• Yarışma sergisinde katılan tüm projeler yer alacaktır. Bir yarışmacı, ödül almaması durumunda kimliğinin sergi sırasında gizli kalmasını istiyorsa, bunu kimlik zarfına koyduğu belgede belirtmesi gerekmektedir.

8. Teslim Koşulları
• Panolar
Projeler en fazla 4 adet hafif ve sert A1 (59.4 X 84.1) boyutunda pano üzerinde sunulacaktır. Panolar dikey olarak kullanılacaktır.
Teslim edilecek projeye ait bütün panolarda sağ üst köseye 1 cm x 5 cm ebatlarındaki bir kutuya 5 rakamdan oluşan bir kimlik kodu yazılacaktır.
Sunum tekniğine ilişkin herhangi bir kısıtlama yoktur.
• CD
Bir “MİMED öğrenci projeleri yarışma arşivi” oluşturmak ve aynı zamanda yarışmaya katılan projelerin yayınlanması durumunda kullanılmak üzere, projenin 1:1 kopyasını içeren üzerinde kimlik kodunun yazılı olduğu bir CD verilecektir.
• Kimlik zarfı
Proje ile birlikte; içinde proje sahibinin açık adı, yarışmacının öğrencisi olduğu okulun adı, kaçıncı yıl öğrencisi olduğu, projenin yürütücüsü olan öğretim üyesinin adının yazılı olduğu, yürütücüsü veya bölüm başkanı tarafından onaylanmış başlıksız bir A4 kağıdın bulunduğu kapalı ve içini göstermeyen bir kimlik zarfı teslim edilecektir.
Kimlik zarfının sağ üst köşesinde yarışmacının belirlemiş olduğu, projeye ait herbir panoda da yer alan, beş rakamdan oluşan bir kimlik kodu yeralacaktır.
• Teslim
Yukarda belirtilen dökümanlar teslim tarihinde, saat 10.00-17.00 arasında, aşağıdaki adrese elden veya posta ile ulaştırılacaktır:
İstanbul Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
102 nolu salon
34437, Taşkışla
Taksim/İstanbul

9. Jüri
Yarışmaya katılan projeler, çeşitli mimarlık okullarından davet edilen öğretim üyeleri ve meslek pratiğinden mimarlardan oluşan bir jüri tarafından değerlendirilecektir.

Jüri Üyeleri
Gülsün Sağlamer (Prof.Dr, İTÜ)
İhsan Bilgin (Prof.Dr, İstanbul Bilgi Üniversitesi)
Ayhan Usta (Doç.Dr., KTÜ)
Arda İnceoğlu (Doç.Dr, İTÜ)
Murat Uluğ (Yrd.Doç.Dr, Kocaeli Üniversitesi)
Boran Ekinci (Mimar, ODTÜ)
Can Çinici (Mimar, ODTÜ)

Raportörler
Özgür Esra Kahveci (Araş.Gör., İTÜ)
Ayşen Ciravoğlu (Araş.Gör., YTÜ)

10. Ödüller
Yarışmanın dört kategorisi için seçilen her bir başarı ödülüne 1000$, teşvik ödüllerine ise 250$ para ödülü ve plaketler verilecektir.

11. Sonuçların Açıklanması ve Sergi
Yarışmanın sonuçları, www.arkitera.com sitesinde yer alacaktır. Başta ödül alan projeler olmak üzere olanaklar ölçüsünde yarışmaya katılan bütün projeler, İstanbul’da 3-17 temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan “UIA-2005 İstanbul” etkinlikleri kapsamında sergilenecektir.

12. Projelerin Geri Verilmesi
MİMED yarışmaya katılan projeleri yayınlama hakkına sahiptir. Panolar yarışmacılara sergi/sergiler tamamlandıktan sonra geri verilecektir. Teslim tarihine ilişkin bilgi daha sonra yarışma raportörlüğünden alınabilir.

Yarışma Raportörlüğü
Özgür Esra Kahveci
e.mail : [email protected]
Ayşen Ciravoğlu
e.mail : [email protected]

MİMED Öğrenci yarışması hakkında soru ve cevaplar için tıklayın.

Yapı sektörü de Müzik dinler; beğendiğiniz solistler ve gruplar, önerileriniz, konserler burada...

Arkitera.com/forum

Copyright © 2000-2002 Arkitera Bilgi Hizmetleri [email protected]

Reklam vermek için - Danışmanlarımız - Editörlerimiz