reklam

Yarışmalar-Competitions

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı 50. Yıl Parkı ve Şehitler Anıtı Kompleksi Proje Yarışması

son başvuru tarihi:

10.12.2002

teslim tarihi:

10.12.2002

Registration deadline:

Submission deadline:

 

Yarışma Özeti(Summary):
50. Yıl Parkı ve Şehitler Anıtı Kompleksi Kentsel Tasarım, Peyzaj Mimarlığı, Plastik Sanatlar İçerikli Mimarlık Proje Yarışması, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca ulusal ve tek kademeli olarak 9 Eylül 2002 Pazartesi gününden itibaren yarışmaya çıkarılmıştır.

Tip (Type)
Ulusal ve Tek kademeli

Kimler katılabilir (Open to):

Katılım ücreti (Entry Fee):
50,000,000. TL

Ödüller (Awards):
1. Ödül : 30 Milyar TL.
2. Ödül : 25 Milyar TL.
3. Ödül : 20 Milyar TL.

5 Adet Mansiyon : 10 Milyar TL x 5

Ayrıca Satınalmalar için Jüri emrine toplam 25 Milyar TL. ayrılmıştır. Satın alınacak eser/eserlerin sayısı Jüri tarafından tespit edilecektir.

Juri (Jury):
Danışman jüri üyeleri
İ. Melih Gökçek: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Atilla KOÇ : Merkez Valisi, Ankara Büyükşehir Belediyesi Eski Genel Sekreteri
Prof.Dr. Ali Birinci: Tarihçi, Polis Akademisi Öğretim Üyesi
Prof.Dr. Bahaeddin Yediyıldız: Tarihçi, Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı
Prof.Dr. İlber Ortaylı: Tarihçi, Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi
Murat DOĞRU: Şehir Plancısı, Y. İşletmeci, Başkanlık Danışmanı

Asıl jüri üyeleri
Prof.Dr. Gönül Tankut: Y. Mimar, Y. Şehir Plancısı, O.D.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof.Dr. Selami Sözer: Peyzaj Mimarı, K.K.T.C.G.A.Ü. Mütevelli Heyeti Üyesi
Prof.Dr. Şule Karaaslan: Y. Mim.Müh., Şehir Plancısı, Gazi Üni. Müh-Mim. Fakültesi Öğretim Üyesi
M. Ziya Kahraman: İnş. Müh. Altındağ Belediye Başkanı
Ö. Faruk Erciyea: Şehir Plancısı, Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Daire Başkanı
İsmail Hakkı Sayın: Mimar, Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Daire Başkan Yardımcısı
Eşber Karayalçın: Heykeltraş

Yedek jüri üyeleri
Aysun Esengil: Mimar,
Ragıp Çeçen: Heykeltraş

İletişim Bilgileri (Contact)

50. Yıl Parkı ve Şehitler Anıtı Kompleksi Kentsel Tasarım, Peyzaj Mimarlığı, Plastik Sanatlar İçerikli Mimarlık Proje Yarışması, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca ulusal ve tek kademeli olarak 9 Eylül 2002 Pazartesi gününden itibaren yarışmaya çıkarılmıştır.

Danışman jüri üyeleri
İ. Melih Gökçek: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Atilla KOÇ : Merkez Valisi, Ankara Büyükşehir Belediyesi Eski Genel Sekreteri
Prof.Dr. Ali Birinci: Tarihçi, Polis Akademisi Öğretim Üyesi
Prof.Dr. Bahaeddin Yediyıldız: Tarihçi, Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı
Prof.Dr. İlber Ortaylı: Tarihçi, Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi
Murat DOĞRU: Şehir Plancısı, Y. İşletmeci, Başkanlık Danışmanı

Asıl jüri üyeleri
Prof.Dr. Gönül Tankut: Y. Mimar, Y. Şehir Plancısı, O.D.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof.Dr. Selami Sözer: Peyzaj Mimarı, K.K.T.C.G.A.Ü. Mütevelli Heyeti Üyesi
Prof.Dr. Şule Karaaslan: Y. Mim.Müh., Şehir Plancısı, Gazi Üni. Müh-Mim. Fakültesi Öğretim Üyesi
M. Ziya Kahraman: İnş. Müh. Altındağ Belediye Başkanı
Ö. Faruk Erciyea: Şehir Plancısı, Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Daire Başkanı
İsmail Hakkı Sayın: Mimar, Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Daire Başkan Yardımcısı
Eşber Karayalçın: Heykeltraş

Yedek jüri üyeleri
Aysun Esengil: Mimar,
Ragıp Çeçen: Heykeltraş

Raportörler
Demet Mahmutoğlu: Mimar, İmar Daire Başkanlığı
İ. Cengiz Çay: Mühendis, İmar Daire Başkanlığı
Devrim Altay: Şehir Plancısı, İmar Daire Başkanlığı

Ödül ve mansiyonlar
1. Ödül : 30 Milyar TL.
2. Ödül : 25 Milyar TL.
3. Ödül : 20 Milyar TL.

5 Adet Mansiyon : 10 Milyar TL x 5

Ayrıca Satınalmalar için Jüri emrine toplam 25 Milyar TL. ayrılmıştır. Satın alınacak eser/eserlerin sayısı Jüri tarafından tespit edilecektir.

Bu yarışmaya ait şartnameler 9 Eylül 2002 tarihinden itibaren Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Daire Başkanlığı, Hipodrom Caddesi No: 18 Yenimahalle-Ankara adresinden 50,000,000.- TL. karşılığı alınabilir.

Şartname almayanlar yarışmaya katılamazlar.

Yarışma takvimi :
09.09.2002 : Yarışmanın başlaması
10.10.2002 : Soru sorma için son gün
10.12.2002 : Projelerin teslimi (saat : 17.00)

Aziz & Derin Sarıyer 
01 Ekim 2002
günü  Diyalog bölümümüze konuk olacak.

Aziz & Derin Sarıyer hakkında daha fazla bilgi edinmek için  tıklayın


Vitra - Artema'nın katkılarıyla

Mimarlık Ofislerinin Değişen ve Değişmeyen Yüzü' nü tartışıyoruz.

Forum'da başlayan tartışmaya şimdi katılmak için tıklayın.  Tartışma 24 Eylül'de Deneme Bilim Merkezi' nde davetli konuşmacılar ile son bulacak.

Yönetici: Atilla Yücel
Konuşmacılar:
Cem İlhan, Murat Tabanlıoğlu, Bünyamin Derman, Doğan Tekeli, Mehmet Konuralp


Philips Armatür'ün katkılarıyla

Copyright © 2000-2002 Arkitera Bilgi Hizmetleri [email protected]

Reklam vermek için - Danışmanlarımız - Editörlerimiz