Yarışmalar

Kent Düşleri - 2 Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü Değerlendirme Projesi Ulusal Fikir Yarışması

Son Başvuru Tarihi: 25 Ekim 2007
Teslim Tarihi: 16 Kasım 2007
İletişim
Adres: Konur Sokak 4/3 Kızılay - Ankara
Telefon: 0312 417 86 65
Faks: 0312 417 18 04
E-posta: [email protected]
Web Sitesi: www.mimarlarodasiankara...
Yarışma SonuçlarıLisans Kategorisi Ödülleri
1. Ödül
Ata Kurt, Ceyda Cihangir, Sadık H.Yurtoğlu, Ahmet Akif Tek (ODTÜ)

2. Ödül
Yiğit Acar, Umut Akın, Mustafa Eker, Aslıhan Günhan, Başak Yılmaztürk (ODTÜ)

3. Ödül
Selen Sarıkulak, Emre Bal, Erman Togay

Yüksek Lisans Kategorisi Ödülleri
1. Ödül Çiğdem Sivri, Hasan Deniz, İrem Uslu, Sabri Gökmen, Etkin Karabağlı (ODTÜ)

2. Ödül
 Önen Günöz, Didem Yavuz, Erman Yurdagül (İTÜ, İstanbul Bilgi Üniversitesi)

3. Ödül
Özlem Altınkaya, Ceren Dayıcıoğlu, Başer Necdet Ülker (İstanbul Bilgi Üniversitesi)

Özel Ödüller
Hasanoğlan Belediyesi Özel Ödülü: Zeynal Yeter, Engin Ünver, Abdulkadir Öztürk, Bahar Merve Yılmaz, Volkan Karagül (İTÜ)

Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği: Tutku Sevinç, Merve Gül Özokçu, Ahmet Üner (İTÜ)

Çevre Mühendisleri Özel Ödülü: Eşref Taner İlerde, Mutlu Oral, Mustafa Murat Çobanoğlu, Hakan Kaytan (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)Yarışma Bilgileri

Kentlerde yapı ve mekan üretim süreçlerine ve kullanımlarına yönelik, devlet, hükümet ve yerel yönetimler politikalarının kamu yararına şekillenmemesi; yapıların ekonomik ömürlerini tamamlamadan ve işlevsel özelliklerini kaybetmeden kullanım değiştirmelerine ya da kent mekanlarının kentsel dönüşüm adı altında rant amaçlı farklı kullanılmalarına neden oluyor.

Aynı yaklaşımdan kaynaklı, Ankara kentinde ve merkez ilçelerinde kullanılmayan, ancak, işlevsel ve ekonomik değeri olan mekanların ve yapıların yeniden işlevlendirilerek kente kazandırılmaları amacıyla, “Kent Düşleri” adı altında mimari fikir üretim süreçleri başlatıldı. Bu süreçlerin başlatılması içeriğinden kopartılmaya, hızla dönüştürülmeye ve başkalaştırılmaya çalıştırılan, Ankara kenti için giderek daha fazla önem kazanmakta. Kente dair fikirlerin üretilmesi ve dinamik üretim süreçleri ile birlikte farklı disiplinlerin bir arada çalışmasına olanak sağlayacak olan bu yarışma, hızla dönüştürülmeye çalışılan kentte yapı ve mekan kullanımlarına ilişkin alternatif yaklaşımlar için bir platform oluşturacak.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası olarak yapı üretim sürecinin bir bütün olduğu gerçeğiyle kent kültürünün oluşumunda etken olan tüm disiplinlerin katılımıyla Kent Düşleri kapsamında ikinci fikir yarışmasının teması, “Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü Değerlendirme Projesi” olarak belirledi.

Ankara’ya 35 km uzaklıkta bulunan ve 1941 yılında açılan Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü, Türkiye’de kurulan 21 köy enstitüsüne eğitimci yetiştiren bir “üniversite” olarak kurgulanmış. Projesi yarışmayla elde edilmiş ve binanın yapım sürecine tüm Köy Enstitülü öğrenciler katılmış. Köy Enstitüleri ile birlikte bir aydınlanma süreci yaşayan Ülkede , dönemin çalkantıları ve spekalüsyonları sonucunda 1950 yılında kapatılma süreci başlamış 1954 yılında ise köy enstitülerini kapatılmıştır. Yapılarının bir kısmı Atatürk Anadolu Öğretmen Lisesi tarafından halen kullanılan, bir kısmı da boş olarak çürümeye terkedilmiş olan Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü, bir döneme tanıklık etmiş bir aydınlanma projesi. Farklı eğitim alanlarının biraradalığı ve uygulamaya dönük anlayışı ile modern eğitim kurumları içinde seçkin bir yere sahip. Bu anlamıyla enstitü yerleşkesinin ve enstitü yapılarının mülkiyetine bakılmaksızın yeniden işlevlendirilerek kente kazandırılması ve “üretime dayalı eğitim anlayışı” ile eğitim modellerinin yeniden gündeme gelerek tartışılması açısından da özel önem taşıyor. Dolayısıyla, yarışma, köy enstitüleri modelinin bir toplumsal hafıza olduğu gerçeğiyle, gündemde kalması ve 2007 de nasıl bir eğitim sistemine işaret edeceğinin de tartışılmasını sağlamayı da amaçlıyor. Köy enstitüsüne ait bazı yapıların ve alanların farklı kuruluşlara tahsis edilerek halen kullanılıyor olması bu yarışmada dikkate alınmayacak. 

Yarışma, tüm lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin yaşadığı kente dair kullanılmayan boş alanların ve yapıların nasıl yeniden değerlendirileceğine, mekanların içeriğinin tarihsel ve felsefi altyapısıda dikkate alınarak kente ve kentlilerin kullanımına ve hizmetine nasıl sunulacağına ve gündelik hayatımızda nasıl yer alacağına ilişkin, ideallerinin, hayallerinin sunumunu ve paylaşımını amaçlıyor.

Yarışma, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin kent yaşamına ilişkin ideallerinin; diğer disiplinlerle ve toplumla paylaşılması ve fikirlerinin ilgili disiplinlerle işbirliği içerisinde uygulanabileceği ortamların yaratılması, yaşadıkları yapılı çevrenin üretim sürecinde yer alan mesleklerin hangi aşamada nasıl bir ilişki içerisinde çalıştıklarının anlaşılması ve kent duyarlılığının teşvik edilmesini amaçlıyor. Farklı disiplinlerin gruplar halinde oluşturdukları kente dair kent düşlerinin fiziksel, sosyal ve kültürel ortama yansıtılmasının yaratacağı düşünce zenginliğinden yola çıkılarak kamuoyu yaratılması yarışmanın bir başka hedefi.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve İnşaat Mühendisleri Odası, kentlerimizin kimliksizlik, bellek yoksunluğu, estetik kaygılardan uzak plansız önermeler ile yaşamakta oldukları kültürel yoksunluk gerçeğiyle, kenti geliştirmeye ve sorunlarına alternatif önermeler sunmayı ve bu sorunları kentin aktörleri ile paylaşarak, birlikte iletişim içerisinde çözmeyi hedefliyor.

Bu nedenle; bu yarışma aynı zamanda kent yaşamına ve geleceğine dair oldukça sınırlı ve dar görüşlerin hakimiyetinde olan düşüncelerin çoğalmasını ve yaygınlaşmasını, kentlilerin, uzmanların, yerel yöneticilerin, demokratik kitle örgütlerinin, sivil inisiyatiflerin, yerel yöneticilerin ve kamu yönetimde görev alan idarecilerin bir araya geldikleri, kollektif bir süreç tanımlanmasını ve çözüm önermelerinin tartışılmasını, yaşadığımız hayatı ve mekânları sorgulayacak platformlar oluşturulmasını da hedefleniyor.

Yarışma, ulusal ve tek kademeli olmak üzere lisans ve yüksek lisans öğrencileri arasında iki kategoride gerçekleştirilecek. Yarışmaya katılan her proje ve fikir kent açısından önemli. Bu nedenle bu yarışma sürecinde her önermenin tartışılabilir ve paylaşılabilir kılınmasını sağlayacak tartışma ortamları düzenlenecek. Yarışmaya katılan her katılımcının aynı zamanda önerdiği projesini sunacağı, anlatacağı ve tartışacağı düşünsel altyapıyı da ortamla paylaşması bekleniyor.

Yarışma Takvimi

Yarışmanın İlanı: 17 Nisan 2007
Yarışmaya İlişkin kayıtların başlaması: 30 Nisan 2007
Köy Enstitüleri Mezunları ile Buluşma/Kamp: 23 - 24 Haziran 2007
Yarışmaya ilişkin soruların sorulması son tarihi: 19 Ekim 2007
Web üzerinden Yarışmaya kayıt son tarihi: 25 Ekim 2007
Sorulan soruların tümünün cevaplarının ilanı: 26 Ekim 2007 
Projelerin Mimarlar Odası Ankara Şubesi’ne Ulaşması veya teslimi için son tarih: 16 Kasım 2007 (saat 18.30’a kadar)
Jüri çalışmasının başlaması: 20 Kasım 2007
Değerlendirme Konferansı: 24 Kasım 2007
Kazananların açıklanması: 26 Kasım 2007
Projelerin sergilenmesi, kollokyum ve ödül töreni: 27 Kasım 2007

Soru ve Cevaplar
Yarışmacılar, yarışma ile ilgili soruları 26 Haziran 2007 Cuma günü saat 18:30’a kadar ele geçecek şekilde posta, faks veya e-mail ile ‘sorular’ başlığı altında TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’ne iletebilirler.

Soruların cevapları; son soru sorma tarihinden itibaren 10 gün içerisinde, tüm yarışmacılara posta, e - mail ve web sitesi aracılığı ile iletilecek.

Jüri Üyeleri
Danışman Jüri Üyeleri
Abdullah Özkucur, Öğretmen, Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı
Ahmet Poyraz, Hasanoğlan Belediye Başkanı
Atilla Çınar, Makine Müh.TMMOB Makine Mühendisleri Ankara Şubesi Başkan Vekili
Bülent Tanık,Şehir Plancısı,TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi
Can Dündar, Gazeteci
Canan Yücel Eronat, Eğitimci, Yazar
Ebabekir Özmert, Y.Mimar
Engin Tonguç, Doktor, Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı
Erdal Kurttaş, Şehir Plancısı, ODTÜ Mim.Fakültesi,Şehir ve Bölge Planlama Öğretim Görevlisi
Erkan Karakaya, TMMOB Mimarlar Odası Genel Merkezi 2.Başkanı
Hazeli Akgöl, Mimar
İ.Ethem Torunoğlu, Çevre Mühendisi, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, Dr.
Kasım Koç, Öğretmen, Eğit Der
K. Fügen Çetiner, Mimar Yeni Kuşak Köy Enstitülüleri Derneği
Levent Özdeş,ODTÜ Mezunlar Derneği
Mualla Eyüboğlu Anhegger, Köy Enstitüleri Mimarı, Dr
M.Nuri Arıkoğlu, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi
Neşe Ülker, Elektrik Müh.TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Teknik Müdürü
Taner Yüzgeç, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Genel Başkanı
Ülkü Gürler, Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi, Prof.Dr.
Varlık Özmenek, Yazar
Yalçın Doğan, Mülkiyeliler Birliği Genel Sekreteri

Asıl Jüri Üyeleri
Ali Cengizkan, Mimar, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fak, Öğretim Üyesi, Doç.Dr.
Ali TuğrulTankut, İnş Müh.ODTÜ Mühendislik Fakültesi İnş. Mühendisliği Öğretim Üyesi, Prof.Dr
Ayşıl Yavuz, Mimar, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fak, Öğretim Üyesi, Prof.Dr
Emre Arolat, Y.Mimar
Engin Karaesmen, İnş Müh. ODTÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Öğretim görevlisi
Figen Işık, Endüstri Ürünleri Tasarımcısı ODTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Görevlisi
Gülay Özdemir, İnş Müh.TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Genel Sekreteri,
İlhan Tekeli, Şehir Plancısı,ODTÜ Mimarlık Fak.Şehir ve Bölge Pln.Böl.Öğretim Üyesi Prof,Dr
Kemal Nalbant, Y. Mimar
Tezcan Karakuş Candan, Mimar, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi
Yonca Hürol, Mimar, Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi,

Yedek Jüri Üyeleri
Fatih Söyler, Mimar
Neşe Gurallar Yeşilkaya, Mimar,G.Ü Müh. Mimarlık Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr.
Mehmet Ali Özgün, Mimar
Tonguç Akış, Y.Mimar
Alper İlki, İnş.Müh.İTÜ İnşaat Mühendisliği Fakültesi Öğretim Üyesi,Doç,Dr
Erdem Carvay, İnş.Müh.Yrd.Doç,
Selma Sökmen, Mimar

Raportörler
Banu Barutçu, Mimar
Duygu Kaçar,Mimar
Sermin Çakıcı,Mimar
İlkay Yundan, Arkeolog
Gökhan Marım, İnşaat Mühendisi
Barış Barışeri, İnşaat Mühendisi

Ödüller
Jüri ilk değerlendirmelerden sonra her iki kategoride de belirli sayıda en az 15 proje ve yarışmacıyı Değerlendirme Konferansına çağırır, Değerlendirme Konferansından, sonra jüri üyelerinin belirleyeceği projelere her iki kategoride ( Lisans ve Yüksek Lisans Öğrencileri) de aşağıdaki ödüller verilecek.

1. Ödül 5.000 YTL
2. Ödül 4.000 YTL
3. Ödül 3.000 YTL

Özel Ödüller
Hasanoğlan Belediyesi Özel Ödülü 1.000 YTL
Yeni Kuşak Köy Enstitülüleri Derneği Özel Ödülü 1.000 YTL
Mülkiyeliler Birliği Özel Ödülü 1.000 YTL
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Özel Ödülü 1.000 YTL
Özel Ödül 1.000 YTL
Özel Ödül 1.000 YTLYarışma Şartnamesi
Yarışma Arşivi
Yayınlanan yarışmaların kategorik olarak listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz kategoriyi listeden seçiniz.