Yarışma Projeleri

Eskişehir Ticaret Odası Hizmet Binası, Fuar - Sergi ve Kongre Merkezi, Sosyal Tesisleri Ulusal Mimari Proje Yarışması

Tarih: Eylül 2007
1. Ödül


Mimarlar: Alişan Çırakoğlu (ODTÜ), Oral Göktaş (İTÜ)

Yardımcı: E. Derya Ertan

Program
Eskişehir Ticaret Odası için önerilen yapı, mimari ihtiyaç programı doğrultusunda biribirinden farklı işlevleri barındırmaktadır. Bu işlevler farklı kullanıcı profilleri, farklı kullanım zamanları ve değişken yapı büyükleri doğurmaktadır. Önerilen mimari çözüm bu farklılıkların bir aradalığını vurgulamak üzerine kurgulanmıştır. Bu kurgu, yapıyı farklı amaçlar için kullananlara etkileşimli bir ortam yaratacaktır.

Mekansal Kurgu
Hizmet binası yapıları, fuar alanları ve sosyal tesis yapıları, doğrusal bir dolaşım hacmine eklemlenmiştir. Arazinin ince uzun geometrisinin de desteklediği bu düzen, bağımsız işlevlere sahip yapı parçalarını fiziksel olarak bağlamanın yanında, oluşturulan açık ve kapalı alan düzenlemeleri için arazinin bir kenarı boyunca uzanan güçlü bir sınır tanımlama imkanı da vermektedir. Arazinin batı kanadı boyunca yerleştirilen dolaşım hacmine eklemlenen kütleler yerden yükseltilmiş ve arazinin yeşil alan olarak bırakılan oldukça geniş bölümündeki doğal peyzajın, binaların da altından geçerek dolaşım hacmine kadar uzanması sağlanmıştır. Bu doğal peyzaj dokusu, dolaşım hacmi içinde de açık ve yarı açık alanlarda devam etmektedir.

"Dolaşım hacmi" aynı zamanda yapılar kompleksine giriş hattını da oluşturmaktadır. Arazi içine tek noktadan giren kullanıcılar, bu hat boyunca farklı noktalarda yaratılan açıklıklarla dolaşım hacmine geçmektedirler.

Hacim
Dolaşımı barındıran "hacim", bir kabukla tanımlanmıştır. Bu kabuk sadece bir üst örtü, bir duvar ya da döşeme olarak tariflenmemektedir. Dolaşımın mekanını bu unsurlardan bağımsız olarak tanımlayan ve üçüncü boyutta hacmi saran bir kabuktur. Üzerinde değil içinde yürünmekte, farklı kat seviyelerine köprüler ve platformlarla ulaşılmaktadır. Yeşil alana - doğuya - bakan tarafı şeffaf, diğer kısımları opaktır. Opak kısım bükülmüş tek bir yüzeyden ibarettir. Tek malzeme kullanılmış ve düzenli yarıklarla yukarıda ışıklıklar, aşağıda yeşil bantlar oluşturulmuştur. Mekanı saran hacmin sürekliliği döşemeler ile kesilmemiş, dolaşım bantları hacimden tamamen ayrıştırılarak yüzeyin üstünde değil, hacmin içinde olma hissi güçlendirilmiştir. Böylece tanımlanan dolaşım hacmi genel kurguyu mekansal olarak zenginleştirmekte ve kullanıcılar arası etkileşime özendirmektedir. Dolaşım sadece birimler arası erişim aracı olarak görülmemiş, sosyal anlamda binanın yaşantısına katkısı olacak bir etkinlik alanı olarak da yorumlanmıştır. Kabuk dıştan bakır levha ile kaplanarak algısı daha da vurgulanmış, eklemlenen yapı parçalarını güçlü bir biçimde birleştiren bir unsur olarak kullanılmıştır.Eskişehir Ticaret Odası Hizmet Binası, Fuar - Sergi ve Kongre Merkezi, Sosyal Tesisleri Ulusal Mimari Proje Yarışması
YorumlarYorum Sayısı: Henüz hiç yorum yapılmamışBütün yorumları forumda okuyun!
Bütün yorumları forumda okuyun!
Eskişehir Ticaret Odası Hizmet Binası, Fuar - Sergi ve Kongre Merkezi, Sosyal Tesisleri Ulusal Mimari Proje Yarışması
Yarışma Projeleri Arşivi
Dönem içinde yayınlanan projelerin listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz proje başlığını listeden seçiniz.