Yarışma Projeleri

Eskişehir Ticaret Odası Hizmet Binası, Fuar - Sergi ve Kongre Merkezi, Sosyal Tesisleri Ulusal Mimari Proje Yarışması

Tarih: Eylül 2007
3. Satınalma


Mimarlar:
Elçin Kara (İTÜ), Melis Nur İhtiyar (İTÜ), Dilan Yüksel (İTÜ), Arda Oral Koçak (İTÜ), Nurbin Paker Kahvecioğlu (İTÜ), Hüseyin L. Kahvecioğlu (İTÜ)

Mimari Dil
Binanın temsil ettiği kurum, üstlendiği işlev ve yer aldığı kentin gelişimi ve geleceği üzerine yorumlar, mimari dilin belirlenmesinde yol gösterici olmuştur. Seçilen mimari dilin yapıya yansımasında, ana işlev alanı konumundaki fuar ve sergi holleri ön plana çıkmaktadır. Programdaki ağırlığı, işlevinin özellikleri ve kullanım yoğunluğu bu “farklılığın” dayanaklarıdır. Bu yapı için seçilen örtü sistemi, dinamik ve teknolojik çağrışımlara açık çağdaş bir mimari dil yaratmaya yöneliktir.

Mekansal Kurgu
Arazi genelinde kurgulanan 10 x 10 m boyutlarındaki modülasyon ağı, farklı işlev, büyüklük ve özellikteki yapıları bütünleyen bir ağ işlevi görmektedir. Bu mimari modülasyon farklı açılardaki iki ayrı ızgara sistemi ile üst üste düşürülerek farklı açı ve açıklıkların bir arada kullanılmasına olanak sağlamaktadır.

Farklı Kullanımların Organizasyonu
Alanda gerçekleşecek, farklı amaçlara yönelik, çok farklı içerik ve yoğunluktaki yaya ve taşıt hareketinin organizasyonu önemli bir tasarım sorunu olarak görülmüştür. Fuar ve sergi holleri kullanıcıları, spor merkezi kullanıcısı, hizmet binası çalışanı, hizmet binası kullanıcısı, lokanta – kafeterya kullanıcısı gibi farklı kullanıcı grupları; yoğun binek araç trafiği, ağır yük araçları hareketi vb. farklılıklarda taşıt trafiği birbirleri için sorun yaratmamalıdır. Aynı zamanda, sadece ulaşım sürecinde değil, kullanım sürecinde de bu farklılıkların sorun yaratmayacak şekilde yapılar içinde konumlanması amaçlanmıştır.

Sergi Holleri İki etapta yapılacak sergi holleri, birbirinden bağımsız veya bütünleşik kullanılabilen 4 tane 2.500 metrekarelik salona ayrılabilmektedir. Her 2.500 m2’lik alan, bağımsız olarak fuaye ve giriş holüne bağlanmaktadır. Böylece aynı anda paralel olarak farklı fuar ve etkinlikler için kullanılabilecek ve 2.500 – 5.000 – 7.500 – 10.000 m² büyüklüklerde mekanlar elde edilmiştir.

Sosyal Tesisler Sosyal tesisler, ETO üyeleri, hizmet binası çalışanları ve kentlilere hizmet edecektir. Bu nedenle, hem hizmet binası ile yakın ilişki içinde, aynı zamanda, kentten gelişlerde kolay ulaşılabilir konumda olmalıdır. Arsanın yaklaşık 600 metreyi varan boyu, toplu taşım araçları ile gelindiğinde uzun yürüme mesafeleri yaratacağından, ana ulaşım aksına yakın bir konum tercih edilmiştir. Aynı zamanda, hizmet binası ile yakın ilişki içindeki konum, çalışanların veya hizmet binasına iş için gelen üyelerin mesai saatleri aralarında spor merkezi ve sosyal tesislerden yararlanmasına olanak sağlayacaktır.

Odak alandan yaklaşımın yanı sıra, arsanın doğu yanından ana yolla kurulan ilişki ile, yoğun fuar dönemlerindeki büyük yaya ve taşıt trafiğinden etkilenmeksizin, sosyal tesislerin ve spor merkezinin kullanılabilmesi amaçlanmıştır.

Fuar etkinlikleri ile paralel kullanılması olası konferans ve çok amaçlı salon mekanları, sosyal tesisler içinde ayrı bir hol ve fuaye ile fuar giriş holüne bağlanmıştır. Böylece, spor alanları fuar yoğunluğundan olumsuz etkilenmeksizin, fuarın yaratacağı sosyal ve kültürel kullanım potansiyelinden yararlanılmak istenmiştir.

Etaplama
Yapılar, arsanın güneyinden kuzeyine doğru etaplar halinde yapılabilecek şekilde ayrılmaktadır. Ancak etapların birbirlerinden bağımsız veya sıra atlanarak gerçekleştirilmesi, binaların işleyişini olumsuz yönde etkilemeyecektir.

Açık Spor Alanları Arsanın kuzeyinde, yeşil alanla bütünleşik spor alanları, fuarın yoğun kullanımından etkilenmeyecek şekilde koruyucu bir “duvar/örtü” ile ayrılmıştır.

Odak Alan Arsanın kuzey güney ekseninin batı kesimi, yoğun yaya ve taşıt hareketlerinin organizasyonuna ayrılmıştır. Bu alanın ana yolla başlayan kısmı, tüm ana fonksiyonlara ulaşılabilen bir odak konumundaki meydandır.

Hizmet Binası Sürekli kullanıma konu olan işlevinden ötürü ana ulaşım aksına yakın konumlanan hizmet binasında, üyelerin yoğun kullanacağı mekanlara alt zemin kattan düzayak ulaşılmaktadır. Başkanlık ve meclis için ayrı bir prestij girişi, ana yol üzerinden sağlanarak yoğun araç ve yaya hareketlerinin birbirinden bağımsız işlemesi hedeflenmiştir.

Araziye Yerleşim – Sismik Risk
Bölgenin deprem riski altında bulunması nedeni ile, özel önlem alınmaksızın yerleşilemeyecek alanlarda yapı yapılmasından kaçınılmıştır. Bu alanlar açık spor alanı, otopark ve yeşil alan olarak değerlendirilmiştir. Buna karşılık tüm yapılar, arazinin sağlam zemin özellikleri gösteren kesimlerinde yerleşmiştir.Eskişehir Ticaret Odası Hizmet Binası, Fuar - Sergi ve Kongre Merkezi, Sosyal Tesisleri Ulusal Mimari Proje Yarışması
YorumlarYorum Sayısı: Henüz hiç yorum yapılmamışBütün yorumları forumda okuyun!
Bütün yorumları forumda okuyun!
Eskişehir Ticaret Odası Hizmet Binası, Fuar - Sergi ve Kongre Merkezi, Sosyal Tesisleri Ulusal Mimari Proje Yarışması
Yarışma Projeleri Arşivi
Dönem içinde yayınlanan projelerin listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz proje başlığını listeden seçiniz.