Yarışma Projeleri

Eskişehir Ticaret Odası Hizmet Binası, Fuar - Sergi ve Kongre Merkezi, Sosyal Tesisleri Ulusal Mimari Proje Yarışması

Tarih: Eylül 2007
9. Satınalma


Mimarlar:
Orhan Ersan (SDÜ), Ferhat Hacıalibeyoğlu (DEÜ), G. Deniz Dokgöz (DEÜ)

Eskişehir - Ankara Karayolu üzerinde konumlanacak olan ETO Hizmet Binası, fuar-sergi, kongre merkezi ve sosyal yapı tesisleri projesi; gelişen kent - yoğunlaşan yapı programları (mimari yığılma) arasındaki probleme mimari ve çevresel cevaplar üretmek için iyi bir fırsat olarak algılanmıştır.

Proje arazisi Eskişehir kent merkezi ile organize sanayi bölgesi arasında bulanmakta olup konut dokusunun bu alana doğru geliştiği görülmektedir. Gelecekte Ankara otoyolunun çeperi kent için yeni bir ticaret aksı oluşturacaktır. Ticaret odasının arazisi bu anlamda değer kazanmaktadır.

Öyle görülmektedir ki yeni gelişen bu alanlar imar planlarının öngöreceği şekilde yapılaşırsa büyük boşluklar ve büyük doluluklar (üretim tesisleri, alışveriş merkezleri, depolar) olarak insan ve kent (Eskişehir kent merkezinin) ölçeğinden uzaklaşma riski ile karşı karşıyadır. İşte bu noktada verilen program bu tuzağa düşmek için bir elverişlilik göstermektedir.

Arazinin yola dik yerleşmesi ve sahip olduğu eğim, yapıların yaya allesi, avlu, park gibi açık mekan ögelerini kullanarak hem kapalı mekanlara hem de kentsel ulaşım alanlarına kolayca bağlanabilmelerini sağlamıştır. Ticaret odası yapısı arazinin en yüksek kısmında yükseltilerek arazinin ve yapılaşmanın yola dik olarak gelişen potansiyelini ortaya koymakta, sonrasında gelişen alt meydanlar ve yaya alleleri için girişte bir nirengi noktası oluşturmaktadır.

Fuar ve sergi holleri ise arazinin doğu kanadında kısmen toprağa gömülmüş olarak çözülmüş girişleri ara katından sağlanmıştır. Büyük hacimlerin gelecekte bölgedeki yapı ölçeğini artıracağı düşünülerek arazinin eğiminden de faydalanarak topoğrafyada eritilmeleri ve üstündeki büyük alanın kentliye açık bir alan olarak kalması önerilmiştir.

Restoran, kafeterya, spor merkezi gibi işlevler allenin devamında kongre merkezine ulaştıran yolda bir avlu etrafına yerleştirilmiştir. Bu alanın gece de yaşanacak bir yer olması toplantı salonlarının işlevleriyle uyum göstermektedir.

Kongre merkezi ise bütün yapı kitlesinin sonlandığı hacimdir, yerden yükseltilerek arazinin sonundaki açık spor tesislerine geçiş sağlanmıştır. Fuayelere ulaştıran rampa aynı zamanda çatıya da ulaşımı sağlamaktadır. Fuayeler, kafeterya ve restoranla aynı katta avluya balkon olarak açılan katta konumlanmaktadır.Eskişehir Ticaret Odası Hizmet Binası, Fuar - Sergi ve Kongre Merkezi, Sosyal Tesisleri Ulusal Mimari Proje Yarışması
YorumlarYorum Sayısı: Henüz hiç yorum yapılmamışBütün yorumları forumda okuyun!
Bütün yorumları forumda okuyun!
Eskişehir Ticaret Odası Hizmet Binası, Fuar - Sergi ve Kongre Merkezi, Sosyal Tesisleri Ulusal Mimari Proje Yarışması
Yarışma Projeleri Arşivi
Dönem içinde yayınlanan projelerin listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz proje başlığını listeden seçiniz.