Yarışma Projeleri

Adana Büyükşehir Belediyesi Ziyapaşa Mahallesi Mimar Sinan Parkı Kesimi Kentsel Tasarım Ulusal Proje Yarışması

Tarih: Mart 2008
5. Mansiyon Hakkında


Proje Müellifi

Oktan Nalbantoğlu (Ekip Başı - Y. Peyzaj Mimarı)
Ufuk Ertem (Mimar)
Okan Can (Şehir Plancısı)
Tuğba Akyol (Peyzaj Mimarı)
Tarık Yaşar (Peyzaj Mimarı ve Kentsel Tasarımcı)

Yardımcılar
Emre Çakır (Peyzaj Mimarı ve Kentsel Tasarımcı)
Abdullah Akagündüz (Üç Boyutlu Modelleme Uzmanı)
Metehan Koyaş (Üç Boyutlu Modelleme Uzmanı)
İzzet Timur Yardımcı (Üç Boyutlu Modelleme Uzmanı)

Park Tasarımı
Şehirlerin kimliğini yaratan olgular içinde yapılar önemli bir yer tutmaktadır. Ancak bu yapılar kadar değerli olan bir başka olgu da bunların arasında kalan, yerle gök arasına sıkışan “boşluk” tur.

Parklar oldukça kompleks yaşayan organizmalar gibidir. Uzun yıllar varlıklarını sürdürürler. Parklar farklı kültürlerden kişilerin her türlü ihtiyacını karşılayabilen en önemli kamusal alanlarındandır. Parklar sadece yeşil alan yaratma veya çekici peyzajlar oluşturmak için değil, farklı fonksiyonları içinde barındırması ve hatıraları / bellekleri canlandırması yönünden önemli alanlardır.

Proje alanının yakın geçmişine bakıldığında gridal kent dokusu ve bu dokunun içindeki formel portakal bahçeleri kentin ve kentlinin belleğini oluşturmaktadır. Geçmişle gelecek arasında sürekliliğin kurulmasında bu iki olgu tasarımımızın temel yaklaşımlarından birini oluşturmuştur.

Diğer tasarım yönlendiricisi ise akış, hareket bir yerden diğerine gitmedir. Bu soyut/somut kavramlarla şehir gibi muazzam karmaşıklıklar yumağına mekansal bir altlık önerilmeye çalışılmıştır. Doğaldır ki sosyal, ekonomik, kültürel, vb. diğer ilişkiler de göz önünde tutulmuştur.

Adanalılar şehir içinde merkeze yakın bir seyahatlerinde bir büyük boşlukla karşılaşsınlar, buluşsunlar ve çeşitli amaçlar için bu boşluk içerisinde yer alsınlar istenmiştir. Bu amaçla önerilen meydan tüm bu hususları gözeten konumuyla parkın olduğu kadar Adana’nın bu bağlamda önemli bir ihtiyacını karşılamaya adaydır.

Alanda geçmişin izleri, nehre yönelen konutların oluşturduğu sokak yapısı benimsenmiş ve geliştirilmiş, nehre doğru açılan açık ve yeşil alanlarla ve burada yer alan yapıların cephelerinin nehre yönlendirilmesi ile nehrin etkisinin içerlere kadar taşınması amaçlanmıştır. Buradaki yapılaşmada nehir havasının/rüzgarın, özellikle yazın içerlere alınması, Seyhan Nehri’ni mümkün olan en çok sayıda ziyaretçinin görmesini sağlayacak, yakıcı güneşin az hissedilebileceği şekilde batıya en az cephe verecek şekilde konumlanması ön görülmüştür.

Yeşil Sistem
Proje alanının yakın geçmişine bakıldığında gridal kent dokusunun içindeki formel portakal bahçeleri kentin en önemli yeşil alan belleğini oluşturmaktadır. Geçmişle gelecek arasında sürekliliğin kurulmasında bu olgu tasarımımızın temel yaklaşımlarından birini oluşturmuştur. Önemli yaya akslarının kenarlarında ve tema bahçelerinin bulunduğu bölgede sıralı portakal ağaçları kullanılmıştır.

Etkinlik aksı ve dere boyunca konumlandırılan yaya promenadı çevresinde büyük taçlı yapraklı ağaçlar kullanılmış, böylece park ziyaretçilerinin Adana’nın yakıcı güneşinden korunması hedeflenmiştir.

Etkinlik aksının ortasında geniş çim alanlar önerilmiştir. Bu alanlar çeşitli etkinliklere (sergi, festival, konser vb) evsahipliği yapacaktır. Diğer geniş çim alan sanat ve sanatçılar sokağının sonunda yer alan sanat etkinlikleri alanıdır. Çocuk oyun alanlarının yakın çevresinde de çocukların özgürce oynayabilecekleri geniş çim alanlar önerilmiştir.

Meydan
Kent meydanı işlevlinin yanı sıra parkın ana giriş kapısıdır. Meydan çevresinde Mimar Sinan Kültür Merkezi, alış-veriş birimleri, restoran / kafe ve cami yapısı bulunmaktadır. Meydan Seyhan Nehri’ ne kadar iki farklı yönde uzanan ana yaya akslarının başlangıç noktasını da oluşturmaktadır.

Meydanda ayrıca heykel parkı (göçük meydan), gölge veren ağaçlar ve yüksek palmiyeler yer almaktadır. Aydınlatma / gece peyzajı meydan ve meydanın içinde yer alan kültür merkezinin aydınlatılmasının önemli unsuru olacaktır.

Mimar Sinan Kültür Merkezi: Merkezin özellikle gençlere hizmet vermesi hedeflenmiştir. Gençliğe verilen değeri ve gençliğin dinamizmini simgeleyen merkez aynı zamanda gençliğin dikte edilen kalıpları parçalama gücünü de simgelemektedir. Merkez aynı zamanda bilimin göz kamaştıran ışığını da yeniden yakacaktır. Bu nedenle tasarımın odağında (kent meydanı) yer almaktadır. Kültür merkezinin cephesi beyaz taş (limra vb.) ve camdan oluşmaktadır.

Cami
Meydanın diğer önemli odağını oluşturmaktadır. Cami mimarisinde dinimizdeki gösterişten uzak, mütevazı yaşam felsefesini, tanrı ile kulun başbaşalığını vurgulayan bir dil benimsenmiştir. Cephesi taş kaplama olarak düzenlenmiş ve cephesinde kübik ışıklıklar önerilmiştir. Caminin çevresinde yüksek olmayan duvarlarla tanımlanmış avlu tasarlanmıştır. Avlu camiye gelenlerin sohbet edecekleri, namaz vakitlerini bekleyecekleri şekilde çınar ağaçları ile desteklenmiştir.

Taşıt / Yaya / Bisiklet Yolları
Mevcut Seyhan Nehri kıyısından geçen yolun kent belleğindeki önemini vurgulamak üzere nehir kıyısı boyunca yaya yolu kullanımı maksimize edilmiş, hatta suya daha fazla yaklaşmak amacıyla kademeli yaya promenadı önerilmiştir.

Meydandan Seyhan Nehri kıyısına iki ana yaya promenadı ile ulaşılmaktadır. Kuzey yönündeki aks etkinlik aksı olarak adlandırılmaktadır. Doğu yönündeki yaya yolu geniş bir yaya köprüsüyle nehrin karşı kıyısına bağlanmaktadır.

Kentin kuzey-güney yönündeki ana taşıt ulaşım arteri 100. Yıl Bulvarı park alanıyla buluşmakta, parkın altından tünelle birbirine bağlanmaktadır. Aynı şekilde doğu – batı ekseninde Mustafa Kemalpaşa Bulvarı kent meydanının yanından geçerek parkı güneyden kat etmektedir.

Park bütününde bisiklet yolları önerilmiştir. Ziyaretçilerin park alanına bisikletleriyle gelmeleri ve her türlü etkinliğe rahatça ulaşabilmeleri için bisiklet rotaları tespit edilmiş ve bisiklet park alanları tasarlanmıştır.

Bakış / Manzara
Regülatör yapısının oluşturduğu su hareketinin keyfini ziyaretçilere izlettirmek amacıyla çeşitli bakı noktaları ve iskele yapıları önerilmiştir. Yaya aksının sonunda yer alan geniş iskele yapısı nehrin içinde konumlanmakta, bu noktadan regülatörden bırakılan suyun etkileyici görüntüsü izlenebilmektedir. Regülatör geceleri aydınlatılacaktır.

Ana yaya aksının karşı kıyısındaki iz düşümüne ışık kulesi önerilmiştir. Bu kule tüm alana hakim şekilde yerleştirilmiştir. 80 metre yüksekliğiyle tüm Seyhan Nehri kıyısına ve baraj gölüne hakim konumda olacaktır.

Işık ve Hava
Doğal ışık ve havalandırma yaşanılır kentlerin vazgeçilmez unsurlarıdır. Önerilen yerleşim dokusu ve mimari kurgu Adana’nın iklim koşulları dikkate alınarak geliştirilmiş gün ışığından faydalanmanın yanı sıra güneybatı ve batı yönlerinde güneş kırıcı elemanlar ve hareketli panjur sistemleri kullanılmış, hakim rüzgarın rahatlatıcı etkisi arttırılmış, yapı tipolojisinde avlulu yapı tipleri tercih edilmiştir.

Toplu Taşım Sistemi
Mustafa Kemalpaşa Bulvarı ve 100. Yıl Bulvarı boyunca otobüs ve dolmuşlarla parka ulaşmak mümkündür. Kent meydanının hemen yanında toplu taşım durakları tasarlanmıştır.

Seyhan Nehri boyunca proje alanını da kat eden hafif raylı sistem önerisi getirilmiştir. Böylece kent bütününde Adana’nın en önemli rekreasyon aksının rahatlıkla kullanılması mümkün olacaktır.

Otoparklar
Otopark alanları ana taşıt yollarından servis alacak şekilde konumlanmıştır. Alan bütününde iki adet kapalı otopark düşünülmüştür. Birincisi Mustafa Kemalpaşa Bulvarı’ndan servis (giriş – çıkış) almaktadır ve 300 otoluk kapasiteye sahiptir. Bu otoparktan kent meydanına ve alışveriş merkezine yaya çıkışları önerilmiştir.. İkinci otopark amfi tiyatronun altında konumlanmıştır Mustafa Kemalpaşa Bulvarı ve 100. Yıl Bulvarı’ndan servis (giriş – çıkış) almaktadır. 600 oto kapasiteli otoparkın amfi tiyatronun yanı sıra nehir kıyısını kullanacaklara servis vermesi düşünülmüştür. Parkın kuzeyinde konaklama tesislerinin çevresinde (80 oto) ve spor alanlarının yakınında (60 oto) açık otoparklar önerilmiştir.

Spor Etkinlikleri
Park bütününde yılın her mevsimi farklı spor imkanları düşünülmüştür. Kuzeydeki spor kompleksinde iki adet basketbol ve voleybol sahası ile iki adet mini futbol sahası önerilmiştir. Aynı yerde spor sahalarına hizmet edecek soyunma-giyinme, wc ve kafe kompleksi tasarlanmıştır.

Diğer önemli etkinlik Seyhan Nehri’nde yılın büyük kısmında organize edilebilecek kürek yarışları pakurudur. Kürek yarışları parkın değişik noktalarından izlenebilecek ve parka ayrı bir hava katacaktır. Özellikle üniversite öğrencilerine parkı kullandırmak için önemli bir fırsat olduğu düşünülmektedir.

Dönüşüm Modeli
Parkın 5 - 10 yıllık süreç içinde iki etaba bölünerek tamamlanması öngörülmüştür. Projenin kısa zamanda ve sorunsuz gerçekleştirilebilmesi için en uygun dönüşüm modelinin alanda yaşayan halkın projeye ortak edilmesi olarak düşünülmüştür.

Proje alanında tasarlanan turizm amaçlı konaklama üniteleri, sanat atölyeleri, sergi salonları ile ticaret yapısı projeden doğrudan etkilenecek hak sahiplerinin projeye ortak edilmesiyle rahatça hayata geçirilebilecektir. Böylece şehir büyük bir kent parkına sahip olacaktır.

Park alanında önerilen dönüşüm modeli kentin yakın çevresinin dönüşümünde de etkili olabilecektir. Park alanının güneyindeki belediye mülkiyetinde olan alanda yüksek ticaret merkezi yapısı ve ofis binaları öngörülmüştür. Bu alanın devamında bulvar boyunca ticaret ve konut gelişimiyle yeni dönüşümlerin yaşanması kaçınılmazdır. Burada önemli olan planlamanın pratiğin önünde yer alması, onu yönlendirmesidir. Aynı şekilde Seyhan Nehri’nin doğusundaki mevcut niteliksiz konut alanlarının hızlı bir dönüşüm sürecine gireceği tahmin edilmektedir. Bu alanda gridal plan önerisi getirilmiş, nehir boyunca orta katlı, onların arkasında ise yüksek katlı konut blokları önerilmiştir. Muhteşem park manzarasıyla bu alanın kentin yeni cazibe merkezi olması kaçınılmazdır.Adana Büyükşehir Belediyesi Ziyapaşa Mahallesi Mimar Sinan Parkı Kesimi Kentsel Tasarım Ulusal Proje Yarışması
YorumlarYorum Sayısı: Henüz hiç yorum yapılmamışBütün yorumları forumda okuyun!
Bütün yorumları forumda okuyun!
Adana Büyükşehir Belediyesi Ziyapaşa Mahallesi Mimar Sinan Parkı Kesimi Kentsel Tasarım Ulusal Proje Yarışması
Yarışma Projeleri Arşivi
Dönem içinde yayınlanan projelerin listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz proje başlığını listeden seçiniz.