Yarışmalar

MİMED 2008

Son Başvuru Tarihi: 30 Nisan 2008
İletişim
E-posta: [email protected]
Web Sitesi: www.mimed.info
Yarışma SonuçlarıBirinci Sınıf Kategorisi
Başarı Ödülü
Bihter Çelik (İTÜ)

Teşvik Ödülü
Türkan Oya Ekmekçi (İTÜ)

Jüri Özel Ödülü
Atilla Ali Taşan (İTÜ)
Saime Gümüştaş (Kocaeli Ü.)
Ahmet İlyas Bilgin (Uludağ Ü.)

İkinci Sınıf Kategorisi
Başarı Ödülü

Çağrı Helvacıoğlu (İTÜ)

Teşvik Ödülü
Nil Tuzcu (İTÜ)

Jüri Özel Ödülü
Onur Akın (YTÜ)
Merve Avcı (Uludağ Ü.)

Üçüncü Sınıf Kategorisi
Başarı Ödülü

Nil Tuzcu (İTÜ)

Teşvik Ödülü
Çiğdem Köseoğlu (İTÜ)

Jüri Özel Ödülü
Ayşin Büyükyanbolu (Uludağ Ü.)
Şefik Karakoç (MSGSÜ)
Caner Bilgin (İstanbul Kültür Ü.)
Çiğdem Karamürsel (YTÜ)

Dördüncü Sınıf Kategorisi
Başarı Ödülü
İbrahim Türkeri (Kocaeli Ü.)

Teşvik Ödülü
Didem Özkızılcık (YTÜ)

Jüri Özel Ödülü
Çiğdem Sivri (ODTÜ)
Senem Çağın (İTÜ)Yarışma Bilgileri

Yarışma Mimarlık Eğitimi Derneği (MİMED) tarafından her sene periyodik olarak düzenlenen "MİMED Mimarlık Öğrencileri Proje Ödülleri"nin bu yıl altıncısı gerçekleştiriliyor. Mimarlık alanında açık, tek aşamalı ve ulusal olarak düzenlenen yarışmaya katılabilecek projeler, mimarlık lisans programlarındaki mimari proje stüdyolarının “2006 - 2007 bahar” ve “2007 - 2008 güz” yarıyıllarını kapsıyor. 

Katılma Koşulları
Yarışma, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki bütün mimarlık okullarında eğitim gören tüm lisans öğrencilerine açıktır.

“Birinci yıl”, “ikinci yıl”, “üçüncü yıl” ve “dördüncü yıl mimarlık öğrencileri proje ödülleri” olmak üzere dört kategoriden oluşan yarışmaya, öğrenciler “2006 - 2007 bahar”, “2007 - 2008 güz” yarıyıllarında mimari proje stüdyolarında ürettikleri projeleri ile katılabilirler. Öğrenciler yarışmaya birden fazla proje gönderebilirler. Dördüncü yıl kategorisine bitirme projeleri dahil değildir.

Yarışmanın Duyurulması
Yarışma, www.arkitera.com, www.taskisla.net, www.mimed.info ve www.mim.itu.edu.tr siteleri üzerinden duyurulmaktadır. Aynı zamanda Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yer alan mimarlık okullarının bölüm sekreteryalarına, bölümlerinde asılarak duyurulmak üzere yarışma posterleri yollanmaktadır. 

Yarışma Takvimi 
12 Mart 2008: Yarışmanın ilanı
30 Nisan 2008: Projelerin teslimi
03 - 04 Mayıs 2008: Jüri değerlendirmesi
08 Mayıs 2008: Sonuçların ilanı, Ödül töreni, Kolokyum
08 - 16 Mayıs 2008: Proje sergisi 

Sorular ve Cevaplar
Yarışmaya ait sorular 31 Mart 2008 tarihine kadar, e-mail yoluyla yarışma raportörlerinden Mehmet Emin Şalgamcıoğlu’na “[email protected]” adresinden iletilebilir. Cevaplar www.arkitera.com, www.taskisla.net, www.mimed.info ve www.mim.itu.edu.tr adreslerinden 07 Nisan 2008 tarihinde duyurulacaktır.

Kimliklerin Gizliliği
- Yarışmaya yollanan bütün projeler, kimlik bilgileri gizli tutularak teslim edilecek ve değerlendirilecektir.
- Yarışma raportörleri kimlik kodlarının üzerini örterek, yarışmaya yollanan her projeye, bir sıra numarası verecek ve jüri projeleri sadece bu sıra numarası ile tanıyacaktır.
- Jürinin değerlendirmesi sona erip, ödül alan projeler belirlendiği zaman, kimlik zarfları açılacak ve ödül sahipleri belli olacaktır.
- Sonuçların ilanı ile başlayacak olan yarışma sergisinde, katılan tüm projeler yer alacaktır. Bir yarışmacı, ödül alamaması durumunda kimliğinin gizli kalmasını istiyorsa, bu durumu kimlik zarfına koyduğu belgede belirtmelidir.

Teslim Koşulları
Projeler, 30 Nisan 2008 tarihinde, 11:00 - 18:00 saatleri arasında İTÜ Taşkışla Binası 102 No''lu salona teslim edilecektir.

Proje Panoları
Projeler, sergileme kolaylığı açısından, en fazla 2 adet A1 (59,4cm x 84,1cm) boyutunda karton veya fotoblok pano üzerinde sunulacaktır. Bu pano(lar), dik şekilde tutularak sergilenmek üzere tasarlanacaktır.

Teslim edilecek projeye ait her bir panonun üst kısmında 2 cm''lik bir bant oluşturulacaktır. Bu bantın sağ köşesinde 1 x 5cm. ebatlarında oluşturulacak bir kutuda, 5 rakamdan oluşan kimlik kodu; bantın sol köşesinde ise yarışmacının yarışmaya hangi kategoriden katıldığını belirten bir ifade yer alacaktır. Bu ifade her bir yıl için “kategori: 1. yıl”, “kategori: 2. yıl”, “kategori: 3. yıl” veya “kategori: 4. yıl” şeklinde olacaktır.

Sunum tekniğine ilişkin herhangi bir kısıtlama yoktur, serbesttir.

CD
Bir “MİMED mimarlık öğrencileri proje yarışması arşivi” oluşturmak ve aynı zamanda yarışmaya katılan projelerin yayınlanması durumunda kullanılmak üzere, sunum paftalarının 200 dpi çözünürlükte, jpeg veya pdf formatında birebir kopyalarını içeren ve üzerinde proje kimlik kodunun yazılı olduğu bir CD, A4 boyutundaki “kimlik zarfı” nın içerisinde teslim edilecektir.

Kimlik zarfı
Proje ile birlikte verilecek “kimlik zarfı” nda yer alacak belgeler şunlardır:
- Öğrencinin kimlik bilgilerinin bulunduğu, proje yürütücüsü veya bölüm başkanına imzalatılmış olan “başvuru formu”. Başvuru formu ektedir.
- Yukarıda detayları belirtilen CD.
- Mimarlık Eğitimi Derneği’nin “Ayaspaşa İşbankası Şubesi, 425044” no’lu hesap numarasına 20YTL yatırıldığına dair makbuz.

A4 formatındaki “kimlik zarfı”, sağ üst köşesinde yarışmacının belirlemiş olduğu, projeye ait her bir panoda da yer alan ve beş rakamdan oluşan kimlik kodunun yazılı olduğu, kapalı ve içini göstermeyen bir zarf olmalıdır.

Bir yarışmacı, ödül almaması durumunda kimliğinin gizli kalmasını istiyorsa, bu durumu “başvuru formu”na ek olarak “kimlik zarfı”na koyduğu “AÇILAMAZ” yazılı bir başka belge ile belirtmelidir.

Yukarıda belirtilen dökümanlar 30 Nisan.2008 çarşamba günü, saat: 11:00 - 18:00 arasında, aşağıdaki adrese elden veya posta ile ulaştırılacaktır. Posta ile gönderilecek projeler belirtilen tarih ve saatler arasında proje raportörlüğüne ulaşmış olmalıdır.

MİMED2008
İstanbul Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi / 102 nolu salon
34437, Taşkışla
Taksim / İstanbul

Jüri
Yarışmaya katılan projeler, çeşitli mimarlık okullarından öğretim üyeleri ile uygulama alanından davet edilen mimarların oluşturduğu bir jüri tarafından değerlendirilecektir*:
- Emre Arolat (Y.Mimar, MSGSÜ)
- Prof.Dr. Nur Çağlar (Gazi Üniversitesi)
- Boğaçhan Dündaralp (Mimar, Dokuz Eylül Üniversitesi)
- Yrd.Doç.Dr. Nurbin Paker Kahvecioğlu (İTÜ)
- Prof.Dr. Ahsen Özsoy (İTÜ)
- Doç.Dr. Güven Arif Sargın (ODTÜ)
- Prof.Dr. Bülent Tarım (YTÜ)
- Doç.Dr. Leyla Tokman (Eskişehir A.Ü.)
- Yrd.Doç.Dr. Murat Uluğ (Kocaeli Üniversitesi)
- Prof.Dr. Sercan Yıldırım (Beykent Üniversitesi)

Raportörler*
- Esra Gürbüz (Araş. Gör., İTÜ)
- Senem Kaymaz Koca (Araş. Gör., YTÜ)
- Emine Köseoğlu (Araş. Gör., YTÜ)
- Mehmet Emin Şalgamcıoğlu (Araş. Gör., İTÜ)

* isimler soyadına göre alfabetik sırada verilmiştir.

Ödüller
Mimed her yarışma dönemi için ödül ve mansiyon sayısını ve bedellerini bütçe olanakları içerisinde belirler. Mimed 2008 için seçilen her bir başarı ödülüne 1.500 YTL teşvik ödüllerine ise 750 YTL para ödülü ve plaketler verilecektir.

Sonuçların Açıklanması ve Sergi
Yarışmanın sonuçları 08 Mayıs 2008 tarihinde İTÜ Taşkışla Binası 109 No''lu salonda saat 17:00''de yapılacak olan kollokyumda açıklanacak ve aynı gün itibariyle www.arkitera.com, www.taskisla.net, www.mimed.info ve www.mim.itu.edu.tr sitelerinde duyurulacaktır.

Yarışmaya katılan tüm projeler 16 Mayıs 2008 tarihine kadar İTÜ Taşkışla Binası 102 No''lu salonda görülebilir. Ayrıca ödül alan ve, ödül almamakla birlikte, jürinin kendi kriterlerine göre belirlediği projeler 2008 - 2009 güz yarıyılı başlangıcı itibariyle İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde sergilenecektir. Bu sergi sonrasında projelerin çeşitli üniversitelerin mimarlık fakültelerini dolaşması amaçlanmaktadır.

Projelerin Geri Verilmesi
MİMED yarışmaya katılan tüm projeleri yayınlama hakkına sahiptir. Yarışmada ödül alamayan ve sergi için seçilmiş grupta yer almayan katılımcılar, ödül törenini takiben iki ay içerisinde projelerini yarışmanın dönem raportörleri kanalıyla geri alacaklardır. Bu tarihten sonra MİMED’in projelerle ilgili herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Organizasyon Grubu
- Mehmet Emin Şalgamcıoğlu (Araş. Gör., İTÜ)
- Esra Gürbüz (Araş. Gör., İTÜ)
- Senem Kaymaz Koca (Araş. Gör., YTÜ)
- Emine Köseoğlu (Araş. Gör., YTÜ)

Mimed 2008 Öğrenci Projeleri Yarışması Soru ve Cevapları
S1: ODTÜ Mimarlık 1. sınıf öğrencisiyim. Yarışmaya katılmak istiyorum. Merak ettiğim konuysa basit tasarım projelerinin kabul edilip edilmediği. Yoksa yalnızca mimari projeler mi katılabiliyor?
C1: Yarışma için geçerli olan dönemlerde gerçekleştirilmiş olmak şartıyla, mimari proje stüdyolarında gerçekleştirilen her türlü tasarım projesi ile yarışmaya katılınabilir.

S2: Yeditepe Üniversitesi 1. sınıf Mimarlık öğrencisiyim. Yarışmanızla ilgileniyorum ve proje hakkında daha detaylı bilgi vermenizi rica ediyorum. Karton üzerine yapılacak olan projede nasıl bir concept arıyorsunuz anlayamadım? Stüdyolarda hazırladığmız tasarım ödevlerinin benzerleriyle mi ilgileniyorsunuz?
C2: Mimed yarışmasına katılan ürün/ürünler, şartnamenin 3. maddesinde de belirtildiği gibi, ilgili dönemlerde mimari proje stüdyolarında üretilmiş olan işlerin yarışma bağlamında belirlenen formata uyarlanıp sunulmasından ibarettir.

S3: İTÜ İç Mimarlık bölümünde 2. sınıf öğrencisiyim. Lisansımın ilk üç döneminde mimari proje aldım ve bu projelerle yarışmanıza katılabilir miyim?
S4: Yeditepe Üniversitesi İç Mimarlık 2.sınıfta okumaktayım. İç Mimarlık bölümünde okuyan ögrenciler sanırım bu yarışmaya katılamıyor, eğer öyle değilse beni bilgilendirirseniz sevinirim.
S5: Peyzaj Mimarlığı öğrencileri bu yarışmaya katılabilirmi?
S6: Ben İTÜ iç mimarlık 2. sınıf öğrencisiyim. 2007-2008 güz yarıyılında mimari proje ve anlatım teknikleri 3 stüdyomda gerçekleştirdiğim projemle Mimed’e katılmayı istiyorum. Yarışmaya mimari projemle katılabiliyor muyum ?
C3-4-5-6: Şartnamenin 1. maddesinde de belirtildiği gibi Mimed yarışması sadece, Türkiye ve KKTC’de ki, mimarlık lisans programlarına kayıtlı öğrencilere açık bir yarışmadır.

S7: Yarışmaya gönderdiğimiz proje teslim projesi halinde olmak zorunda mı yani teslim projemiz üzerinde düzeltmeler yapabilirmiyiz. Bir hocanın onayı ile mi yollayabiliyoruz ayrıca bu hoca dersin yürütücüsü olmak zorunda mı? Dışardan başka hocanın onayı yeterli olabilirmi?
C7: Yarışmaya katılan projelerde ufak düzeltmeler olabilir. Fakat unutulmaması gereken, projelerin ilgili dönemlerde ve proje stüdyosu sürecinde üretilmiş olmalarıdır. Şartnamenin 8 no’lu maddesinde de belirtildiği gibi başvuru formu sadece yürütücü/ler veya bölüm başkanı tarafından imzalanabilir.

S8: İTÜ Mimarlık bölümü öğrencisiyim 2007-08 öğretim yılında Erasmus programıyla İtalya`ya geldim, su an Milano`dayım. Bu yılın Mimed yarışmasına geçen yıl İTÜ`de yaptığım stüdyo projesiyle katılmam mümkün mü?
S9: Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde öğrenciyim. Bu sene Erasmus programıyla İtalya''da bulunuyorum. Geçen dönemki projemi Mimed ''e gönderme hakkım varmı?
S10: Şu anda İspanya’da Erasmus programındayım. Yarışmaya Türkiye’de yaptığım 3. sınıf projemle katılmak istiyorum. Bu konuda herhangi bir sorun yaşar mıyım?
C 8-9-10: Yarışmaya gönderilmesi planlanan proje, ilgili dönemlerde ve Türkiye veya KKTC üniversitelerinde üretilmiş olduktan sonra müellifinin Türkiye’de olma zorunluluğu bulunmamaktadır.

S11: Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 4. Sınıf öğrencisiyim. 2007 yılı yaz döneminde İstanbul Teknik Üniversitesi''nden proje-6 almıştım. Acaba o projeyle yarışmaya katılabilir miyim?
C11: Şartnamede de belirtildiği gibi, yarışmaya mimarlık lisans öğrencileri, ilgili dönemlerde ve Türkiye veya KKTC üniversitelerinde ürettikleri projelerle katılabilirler. Dolayısıyla projenizi bir başka Mimarlık fakültesinde yapmış olmanız, formda stüdyoyu aldığınız fakülteyi beyan etmek şartıyla, yarışmaya katılmak için bir engel değildir.

S12: Yarışmaya başvurmak için herhangi bir işlem gerekiyormu ? Proje teslim tarihinde projelerin gönderilmesi yeterlimidir?
C12: Yarışmada projeyle birlikte teslim edilecek dökümanlar şartnamenin 8 no’lu maddesinde detaylı olarak açıklanmıştır. Bu dökümanlar, bir kimlik zarfı içerisinde teslim edilecek olan başvuru formu, CD, ve 20YTL yatırıldığına dair makbuzdur. Tüm belgelere ilişkin detaylı bilgi için şartnameye bakılmalıdır.

S13: Mimed 2008 yarşmasına katılmak isteyen bir Erasmus öğrenciyim. İTÜ Mimarlık Bölümü 2. Sınıf öğrencisiyim ama bu yıl Erasmus öğrencisi olarak Roma La Sapienza üniversitesindeyim. Acaba burada 2007-2008 yılında yaptığım projemle katılabilir miyim.
S14: Erasmus dolayısıyla 2007-2008 güz döneminde bulunduğum okulda tasarladığım projeyi yollayabilir miyim?
C13-14: Yarışma şartnamesinde çok net belirtilmiş olduğu gibi yarışmaya sadece Türkiye ve KKTC’de ki mimari proje stüdyolarında üretilen işlerle katılınabilir.

S15: Mimed 2008 yarışması için son başvuru tarihi var mı? Şartname de ya da ilgili sitelerde buna ilişkin bir link göremedim. Başvuru yapmayıp 30 Nisan 2008 de sadece teslim ediyorsak lütfen bunu onaylayan bir mail gönderebilir misiniz?
C15: Yarışmaya önceden herhangi bir başvuru sözkonusu değildir. Dolayısıyla bir belge alınması da gerekmemektedir. 30.nisan.2008 olarak belirlenen teslim tarihinde, istenen formata göre hazırlanmış proje levhaları, şartnamenin 8. maddesinde listelenen dökümanlarla birlikte ilgili adrese, elden veya posta ile teslim edilecektir.

S16: Bir dönem içindeki proje dersinde yapılmış iki ayrı proje ile katılım mümkün mü? Yoksa sadece final projesi ile mi katılım mümkün?
S17: Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim.
Yarışmaya iki projeyle katılmak istiyorum. Yarışma teslim koşullarında en fazla 2 adet A1 kağıt kullanılabileceği yazıyor. 2 projemi 3 adet A1 kağıtta sunabilir miyim?
C16-17: Yarışmaya ilgili dönemlerde üretilmiş birden fazla proje ile katılmak mümkündür. Yarışmaya birden fazla proje ile katılma durumunda herbir proje ayrı işlem görecektir. Dolayısıyla istenen dökümanlar, kimlik numarası dahil olmak üzere, her biri için ayrı oluşturulacak ve ayrı olarak teslim edilecektir.

S18: ODTÜ Mimarlık 3. sınıf öğrencisiyim. Okulumuzda 3. sınıfta bir dönem içinde bir tanesi dönem sonuna denk gelmek üzere iki proje yapıyoruz. İkisinin de değerlendirmesi belli oranlarda ortalamaya katılıyor. Bu projelerden birincisi ile de yarışmaya katılabiliyor muyuz?
C18: Yarışmaya ilgili dönemlerde mimari proje stüdyosunda üretilmiş herhangi bir proje ile katılınabilir.

S19: MİMED tarafından düzenlenen "MİMED2008 Mimarlık Öğrencileri Proje Ödülleri" yarışmasına iki kişi bir projeyle katılabilir miyiz?
C19: Yarışmaya grup olarak üretilmiş projelerle katılınabilir.

S20: Yarışmaya katılmak istediğim projemin, Arkitera’nın öğrenci projeleri bölümünde yayınlanmış olması, yarışmaya katılmama engel midir?
C20: Projenizin bir mimarlık sitesinde yayınlanmış olması, projeniz yarışma için uygun dönemlere ait ise, yarışmaya girmemesi için bir engel oluşturmaz.

S21: Daha önceki yıllarda sergilenmeye hak kazanmış ya da ödül almış projeleri internet ortamında görme şansımız var mı?
C21: Her sene yarışma tamamlandıktan sonra ödül alan projeler bir süre “yapı.com”, “arkitera.com” ve Mimed’in kendi sitesinde yayınlanmakla birlikte belli bir zaman sonra doğal olarak kaldırılabilmektedir. Fakat geçtiğimiz iki senenin yarışma dökümanları kitap olarak basılmıştır. Bu kitaplar Türkiye’deki ve KKTC’de ki tüm mimarlık bölüm başkanlıklarına Fakülte kütüphanelerine konulma ricasıyla yollanmıştır.

S22: 2007-2008 güz projesiyle yarışmaya katılmak istiyorum ve 3. Sınıf öğrencisiyim. Ancak geçen dönem aldığım proje mimari proje 5 değil mimari proje 4''tü. Panonun sol üst kısmında yer alacak kategoriye 3. sınıf yazmam mı gerekir?
C22: Hazırlamış olduğunuz proje levhalarına “3.sınıf” yazmanız yeterli olacaktır.

S23: Her proje posterinin sol üst köşesine yazılacak olan 5 rakamdan oluşan kimlik kodunu biz mi belirleyeceğiz yoksa teslim sırasında siz mi belirleyeceksiniz?
C23: Herbir katılımcıdan istenen beş rakamdan oluşan kimlik kodu, katılan öğrenci tarafından belirlenecek ve şartnamenin 8 no’lu maddesinde belirtildiği şekilde teslim edilen her türlü dökümanda yeralacaktır.

S24: KTÜ mimarlık 1. sınıf öğrencisiyim. Yarışmanızda proje konusu olarak bir sınırlama olup olmadığını öğrenmek istiyorum.
C24: Mimed yarışmasında herhangi bir konu sınırlaması yoktur. Mimari proje stüdyolarında üretilmiş herhangi bir proje ile yarışmaya katılınabilir.Yarışma Şartnamesi
YorumlarYorum Sayısı: Henüz hiç yorum yapılmamışBütün yorumları forumda okuyun!
Bütün yorumları forumda okuyun!
Yarışma Arşivi
Yayınlanan yarışmaların kategorik olarak listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz kategoriyi listeden seçiniz.