Etkinlikler

IAPS - CSBE Network Kültür ve Mekan Toplantıları Ulusal Sempozyum 1: KENT, KÜLTÜR VE KONUT

Etkinlik Başlangıç - Bitiş Tarihi: 14 - 16 Aralık 2007
Yer: Bahçeşehir Üniversitesi, Beşiktaş - İstanbul
İletişim
Web Sitesi: www.iaps2011symposium.k...

14 - 16 Aralık 2007 tarihleri arasında Bahçeşehir Üniversitesi''nde "Kent, Kültür ve Konut" başlıklı IAPS - CSBE Network Kültür ve Mekan Toplantıları Ulusal Sempozyumu gerçekleştirilecek.

Program
14 Aralık 2007

08:00 - 09:30 Kayıt

Oturum 1
09:30 - 10:20
Açılış Konuşmaları
- Hülya Turgut Yıldız, İTÜ Mimarlık Fakültesi, IAPS - CSBE Network Koordinatör, Toplantı Eşbaşkanı
- Ahmet Eyüce, BŞÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı, Toplantı Eşbaşkanı
- Günhan Danışman, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi II. Başkanı
- Deniz Ülke Arıboğan, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü

10:20 - 11:00 Ana Sunuş
"Kırsal Kültürün Kent İmgesi"
- Doğan Kuban İTÜ,Mimarlık Fakültesi

11:00 - 11:15 Kahve Arası

Oturum 2
11:15 - 13:00
Tematik Sunuşlar
Oturum Başkanı: Ahmet Eyüce
"Kentleşme, Kent Kültürü ve Kent Kimliği"
- Ruşen Keleş, Doğu Akdeniz Üniversitesi

"Küresel Dönüşümler ve Korku Coğrafyaları"
- Ayşe Öncü, Sabancı Üniversitesi

"Konut Çevresine Çağdaş Yaklaşımlar: Avrupa Ülkelerinden Örnekler"
- Deniz İncedayı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

13:00 - 14:30 Yemek Arası

Oturum 3 Bildiri Sunuşları
"Küreselleşme Sürecinde İstanbul 1"

14:30 - 16.30
Oturum Başkanı:
Nuran Zeren
"İstanbul’da Kültürel ve Mekansal Dinamikler: Konut Eğilimleri ve Beklentileri"
- Hülya Turgut Yıldız
- Göksenin İnalhan

"Tüketime Bağlı Bir Kimlik Öğesi Olarak Konut"
- Ebru Firidin Özgür

"İstanbul’da Korunaklı Konut Yerleşimlerinin Kent Mekanındaki Yayılması"
- Lale Berköz

"Küreselleşme Etkisinde Yeni Konut Oluşumları: İstanbul’da Korunaklı Villa Tipi Yerleşimler"
- Dilek Yıldız, Ayse Tütengil

16:30 - 16:45 Kahve Arası
Oturum 4 Bildiri Sunuşları
"Değişim ve Dönüşüm: Kentleşme ve Yeni Kimlikler"

16:45 - 18:45
Oturum Başkanı:
Aykut Karaman

"İzmir’de 20. Yüzyıl Konut Mimarisi ve Kent Kimliği"
- Gülnur Ballice
- Hande Mete

"Yirminci Yüzyıl Toplu Konut Uygulamalarının Sosyal ve Fiziksel Bağlamda İncelenmesi ve Güncel Uygulamalarla Karşılaştırılması"
- Seden Süataç
- Seda Tönük

"Kentsel Mekan ve Kimlik Dinamikleri Açısından Turizm Endüstrisinin Yakın Alanda Konut Çevrelerinin Şekillenmesine Etkisi; Antalya - Kundu Örneği "
- Hande Egel
- Seda Tönük
- Özden Egel

"Arka Bahçem Sadabad: ''Kağıthane Peyzajı''nda Kimlik Arayışları"
- Deniz Çalış

19:00 - 21:00 Açılış Kokteyli

15 Aralık 2007
09:00 – 09:30 Kahve / Çay

Oturum 5
Bildiri Sunuşları
"Kent ve Konut: Apartman"

09:30 – 11:00
Oturum Başkanı: Sema Soygeniş

"Türkiye’de İlk Apartmandan Günümüze; Çok Katlı Konutlarda Yaşanan Dönüşümler"
- Tülin Görgülü

“Kamusal Balkon”: Ankara Apartmanı Özelinde Kamusal ve Özel Mekan
- Zeynep Tuna Ultav

"Apartman Tipolojisinde Bir Açilim: 1950 - 60’larda Adana Örneğinde Aile Apartmanları"
- Figen Karaman
- Onur Erman

11:00 - 11:15 Kahve Arası

Oturum 6 Bildiri Sunuşları
"Sosyal ve Mekansal Dönüşüm: Kentler"

11:15 – 12:45
Oturum Başkanı:
Orhan Hacıhasanoğlu

"Geleneksel ve Modern Yerleşmeler Bağlamında, Mekan Olgusu ve Barındırdıkları Kültürel Altyapılar"
- Müge Özkan Özbek

"İzmit’in Tarihi Dokusunun Sürdürülebilirliği Üzerine Tasarim Önerileri: Mimari Tasarim Stüdyo Çalişmaları"
- Sonay Ayyıldız
- Mehtap Özbayraktar
- Nevnihal Erdoğan

"Küreselleşme ve Arada Kalan Kentler: Balıkesir Örneği"
- Yasemin İnce Günay, Hatice Uçar

12:45 – 14:00 Yemek Arası

Oturum 7 Bildiri Sunuşları
"Sosyal ve Mekansal Dönüşüm: Geleneksel Yerleşmeler"

14:00 - 15:30
Oturum Başkanı: Özen Eyüce

"Sosyo Kültürel Yapının Farklı Yörelerdeki Geleneksel Konut Çevreleri Oluşumuna Etkisi"
- Itır Öztürk Türkyılmaz

"Niğde Kenti Örneği Üzerinden Geleneksel Türk Evi’nin Kamusal Alan - Özel Alan Bağlamında Kurduğu İlişkinin Araştırılması"
- Korcan Özbek

"Geleneksel Üretimin Dönüşümü ve Dönüşümün Mekansal Karşılıkları - Denizli Buldan Örneği"
Nezihat Köşklük

15:30 - 15:45 Kahve Arası

Oturum 8 Bildiri Sunuşları 
"Kent, Kültür ve Kimlik" 

15:45 - 17:15
Oturum Başkanı: Alper Ünlü

"Sürdürülebilir Konut ve Kent İçin Kültürel Kapital"
- Aslı Çekmiş
- Pelin Öztürk
- Işıl Hacıhasanoğlu
- Orhan Hacıhasanoğlu

Mekanın "Yer"leştiği: Samatya Sokaklarında Aidiyeti Aramak
- Ezgi Tuncer

Sosyal Kimliğin Tanımlanması: “Trilye İmgesi”
- Selay Yurtkuran Tok

17:30 - 18:00 Serbest Oturum
"Mimarlıkta Beyaz Çimento ve Beyaz Beton Uygulamaları"
- Önder Kırça, ÇİMSA

16 Aralık 2007
09:00 - 09:30
Kahve / Çay

Oturum 9 Tematik Sunuşlar

09:30 - 11:15
Oturum başkanı: Hülya Turgut Yıldız

İstanbul Çeperlerinde Yeni Bir “Kentsel Kimlik” Yaratma Çabası: Yerel Adil Düzen’den Globalleşen Piyasa Arayışlarına. Başakşehir Hikâyesi (1995 - 2007).
- Jean- Francois Pérouse, Galatasaray Üniversitesi

"İstanbul Metropolünde Yeni Konut Yerleşmeleri"
- Adnan Kazmaoğlu, Mimarlık Araştırma Merkezi

Karşılaşma, yüzleşme, sürtünme ve bazen de dönüşüm... Yıpratıcı bir zevk olarak, "Konut Mimarlığı"
- Emre Arolat, EA Mimarlık

11:15 – 11:30 Kahve Arası

Oturum 10 Bildiri Sunuşları
"Küreselleşme Sürecinde İstanbul 2"

11:30 – 13:00
Oturum Başkanı:
Ahsen Özsoy

Küresel İstanbulun Mekansallaşması: “Kap(I/A)lı Özel Siteler”
- İpek Yada Akpınar
- Nurbin Paker Kahvecioğlu

"Kentsel Fragmanların İzinde Seksenler İstanbul’unu Yorumlamak"
- Funda Uz Sönmez

"İkonların, Farklı Yaşam Tarzlarının Pazarlanması: 1990 Sonrası Yükselen Bir Kapalı Yerleşke Olarak Mashattan"
- Gözde Kan Ülkü
- Erdem Erten

13:00 – 14:00
Yemek Arası

Oturum 11 Bildiri Sunuşları
"Küreselleşen Kentlerde Yeni Kimlikler"

14 :00 – 15:30

Oturum başkanı: Tülin Görgülü

"Mitler ve Fanteziler: 21. Yüzyıl Konut Mimarlığında Rezidanslar"
- Zafer Sağdıc

"Antalya İlinde Üst Düzey Gelir Grubu Tek Aile Konutlarının Kimlik Bağlamında İncelenmesi"
- Seda Tönük
- Hande Egel

"Yeni Yaşam Tarzları: Kapalı Konut Yerleşkeleri"
- T. Didem Akyol Altun

15:30 - 15:45 Kahve Arası

Oturum 12 Panel
"Kent, Kültür, Konut: Düşünceler"

15:45 – 18:00
Yürütücüler
- Ahmet Eyüce
- Hülya Turgut Yıldız

Panelistler
- Emre Arolat
- Tülin Görgülü
- Orhan Hacıhasanoglu
- Ayşe Öncü
- Bülent Tuna
- Alper Ünlü

Sergiler

- TMMOB X. Ulusal Mimarlik Ödülleri, 2006 Sergisi
- Trilye: “Devamlılık, Değişim ve Dönüşüm”
IAPS - CSBE Kültür Ve Mekan Tasarım Atölyeleri 2 Sergisi

İçerik
Günümüzde yaşanan çok boyutlu değişim ve dönüşümler kentsel alanlarda yeni ihtiyaçları doğurmuş ve kentlerde yeni yapılanmalara yol açıyor. Göç sürecinin devamı ve büyük şehirlerde artan yoğunluktaki insan nüfusu, sosyo - kültürel ve mekansal farklılaşma ve çeşitliliği hızlandırdı. Günümüz kenti, küresel yeniden yapılanma süreçlerindeki değişimlerin etkisi içinde şekillenirken, planlı bir süreçte ele alınamayan konut alanları da bu değişimlerle etkileşim içerisinde gelişiyor. Bu süreç kentsel konut çevrelerindeki süreklilik ve gelişme eğilimlerini ve yaşam kalitesini de etkiledi. Bu çok boyutlu dönüşüm, kendine özgü davranış örüntüleri ve sosyo - kültürel normlar ile mimari ve kentsel yapılanışta kendini belli ediyor. Bununla birlikte, yaşam koşullarındaki hızlı değişim ve evrensel kültür ile yerel kültürler arasındaki çelişme, kültür - mekan etkileşiminde yeni boyutlar yaratıyor. Bu değişimin; genelde kentsel mekanlarda, özelde de konut mekanlarında, kuram ve uygulamada yeni gelişmelere yol açabileceği düşünülüyor. Buradan hareketle, sempozyumun amacı; değişmekte olan kentsel mekana yeniden; sosyo kültürel ve toplumsal bakış açısıyla bakmak ve hızla değişen konut çevrelerinde sosyo - kültürel ve mekansal çeşitliliği tüm yönüyle anlamak üzere, çeşitli bilim dallarından araştırmacıların katılımıyla tartışmaya açmak.

Özetle bu sempozyum iki ana tema üzerine odaklandı; bunlardan ilki, her şeyin hızla değiştiği, küresel ilişkilerin gündeme geldiği günümüzde yerel ve küresel gelişmelerden ve neo - liberal ekonomik politikalardan hızla etkilenen kentlerin mekansal yapısının bu süreçte nasıl etkilenip, şekillendiğini ortaya koymak. İkinci tema ise günümüz kentsel mekan dinamiklerinin konut çevrelerine ve kavramına yansımasının tanımlanması ve değerlendirilmesi. Bu kapsamda iki temel konu alanı saptandı. Her iki alanda da bildirilerin içerik olarak ;

• Kent - Kültür - Mekan çalışmalarında kavram, kuram ve yöntemler,
• Kuramsal / teorik çalışmalar ve uygulama arasındaki ilişki,
• Ekoloji, davranış ve kültürel bağlamların değişimi,

çerçevesinde, devamında belirlenen temalar ile kurgulanması bekleniyor.

Temalar
1. Küresel ve Yerel Etkiler ile Değişen ve Dönüşen Kültür ve Kent
Bu tema ile; kente sosyo - kültürel ve mekansal değişimler ve gelişimler açısından bakmak ve şehri güncel kuramsal bakış açısıyla incelemek hedefleniyor.
- Mekansal değişim ve gelişim: çağdaş kent kuramları; kentsel kuramlardaki farklılaşmalar, mekanın yeni tanımları, değişen anlamları
- Küreselleşen kentlerde yeni kimlikler: Çok Kültürlü Şehir, Küresel Şehir, Parçalanmış Şehir, Tüketilen Şehir, Tüketim ve Kent Kültürü
- Küreselleşme Sürecinde İstanbul: Küresel Kentler ve Küresel Kentler Hiyerarşisinde İstanbul, Küreselleşme Sürecinde Türkiye’nin Yeniden Yapılanmasının İstanbul’a Etkileri

2. Günümüz Konut Kültürü: Değişim, Dönüşüm ve Devamlılık
Bu tema ile; farklı ölçeklerdeki günümüz konut çevreleri üzerine kuramsal ve uygulamalı araştırma çalışmalarını gözden geçirmek ve değerlendirmek; ev kavramını kent bağlamında tartışmak, ve evin sosyal bir kavram olarak önemi ve kentteki sosyal ve kültürel ilişkileri anlamak için ortaya çıkardığı olgular, sorunlar ve sonuçları tartışmaktır.

Değişen ve dönüşen konut mekanı: Günümüzde konut mekanına yeniden ve toplu bir şekilde bakma gereği; konut Politikaları ve yeni yaklaşımlar; kentsel mekan dinamiklerinin konut çevrelerine ve kavramına yansıması; kültürel süreklilik ve dönüşüm alanı olarak konut.

Konut alanlarında kimlik değişimi konuları: Kente yeni gelen farklı grup ve bireylerin eve verdiği anlam ve kente aidiyet/ait olma duygusu, yeni olanların ev kavramını tanımlama sürecinde oluşturduğu kimlikler, komşuluk ilişkileri; Kente yeni gelenler kadar daha yerleşik grup ve bireylerin oluşturduğu ev kavramı ve şehre aidiyet.

Konut mimarisinde yeni eğilimler: kullanıcı tercihleri, yaşam kalitesi, tüketim kültürü ve medyanın etkisi; Konut yerleşmelerinde projelendirme ve alan çalışmaları.

Bilimsel Komite
Lale Berköz, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi
Gülden Erkut, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi
Sevinç Ertürk, İstanbul Kültür Üniversitesi,Mühendislik,Mimarlık Fakültesi
Ahmet Eyüce, Bahçesehir Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi
Tülin Görgülü, Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi
Peter Kellett, University of New Castle, İngiltere
Hülya Turgut Yıldız, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi
Alper Ünlü, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi

Düzenleme Komitesi
Hülya Turgut Yıldız, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi - IAPS - CSBE Network, eşbaşkan
Ahmet Eyüce, Bahçeşehir Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Dekanı, eşbaşkan-
Göksenin İnalhan, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi
Selay Yurtkuran Tok, Uludağ Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi
Çağda Özbaki, Bahçeşehir Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi

Katılım Ücreti
5 Ekim’e kadar
IAPS Üyeleri 150 YTL
Diğerleri 200 YTL 
Y.Lisans ve Doktora öğrencileri 100 YTL

5 Ekim’den sonra 
IAPS Üyeleri 200 YTL
Diğerleri 250 YTL 
Y. Lisans ve Doktora öğrencileri 150 YTL
 
Denizbank İkitelli Şb. Hesap No: 2210 - 1992146-613 (hesap adı: Kültür - Mekan 2007)

Bilgi İçin
Dr. Göksenin İnalhan, IAPS  - CSBE Network Sekreteryası

Etkinlik Arşivi
Yayınlanan etkinliklerin kategorik olarak listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz etkinliği listeden seçiniz.