Etkinlikler

“Mimar Kemalettin ve Çağı: Mimarlık / Toplumsal Yaşam / Politika”

Etkinlik Başlangıç - Bitiş Tarihi: 07 - 08 Aralık 2007
Yer: Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Mimar Kemalettin Salonu, Ankara
İletişim
Adres: Konur Sokak 4/2 06650 Kızılay-Ankara
Telefon: 0312 417 37 27
Faks: 0312 418 03 61
Web Sitesi: www.mimarlarodasi.org.t...
Mimarlar Odası’nın “Türkiye’nin mimarlık kültürüne katkıda bulunmuş ve bugün hayatta olmayan mimar(lar)ın anısını yaşatmak üzere” düzenlediği ve Günkut Akın, Afife Batur, Ali Cengizkan, Bülend Tuna ve Yıldırım Yavuz’dan oluşan Anma Programı Komitesi’nin 2006 yılından beri yürüttüğü çalışmalar sonucunda, 07 - 08 Aralık 2007 tarihleri arasında Ankara’da, Kemalettin Bey’in mimarı olduğu Gazi Üniversitesi Rektörlüğü’nde “Mimar Kemalettin ve Çağı: Mimarlık / Toplumsal Yaşam / Politika Sempozyumu” düzenleniyor. Sempozyumun ilk günü açılacak retrospektif sergi 14 Aralık 2007’ye kadar aynı mekanda, 24 Aralık 2007 tarihinden itibaren ise İstanbul’da Taksim Sanat Galerisi’nde açık kalacak. Serginin daha sonra Türkiye kentlerini gezmesi hedefleniyor. İki günlük sempozyumla, mimar üzerine bilinenlerin hem tazelenmesi, hem de yeni bilgi kaynaklarına açılım sağlanması amaçlanıyor.

Mimar Kemalettin Anma Programı Komitesi
Günkut Akın, Afife Batur, Ali Cengizkan, Bülend Tuna, Yıldırım Yavuz

Sempozyum Sorumlusu
Ali Cengizkan

Sempozyum Bilimsel Komitesi

Günkut Akın, Afife Batur, Ali Cengizkan, Bülend Tuna, Yıldırım Yavuz

Mimar Kemalettin Sergisi Sorumlusu
Afife Batur

Mimar Kemalettin Kitabı Sorumlusu

Yıldırım Yavuz

Güncel Fotoğraflar

Cemal Emden

Sekreterya
A.Derin İnan, N.Müge Cengizkan

Program
07 Aralık 2007
10:00 - 10:30 Açılış Oturumu

Ali Cengizkan - Anma Programı Komitesi adına, Sempozyum Sorumlusu
Güngör Mimaroğlu - Ailesi adına
Bülend Tuna - TMMOB Mimarlar Odası Başkanı
Yusuf Beyazıt - Vakıflar Genel Müdürü 
Ertuğrul Günay - TC Kültür ve Turizm Bakanı

10:45 - 12:15 Birinci Oturum: Yüzyıl Dönümü’nde İklim
- Mimar Kemalettin ve Eseri Hangi Ortamda Gelişti
İlhan Tekeli

12:15 - 13:30 Öğle Arası

13:30 - 16:00 İkinci Oturum: Osmanlı’da Mimarlığın Üretimi
- Ertuğrul Gazi Mescidi’nden Laleli Apartmanları’na, Yığma Duvardan Betonarmeye: Osmanlı Yapı Teknolojisinin Evrimi
H. H. Günhan Danışman (Oturum Başkanı)

- Zanaattan Mimarlığa Doğru
Ayla Ödekan

- Yüzyıl Dönümü’nde Kentsel Altyapının Modernleşmesi ve Mühendislik
Gülsün Tanyeli

- Yüzyıl Dönümü Süreli Yayınlarında Mimari Geçmiş
Gül Cephanecigil

- Geç Osmanlı’da İnşaat Örgütlenmesi ve İnşaat Alanının Aktörleri: Gayrimüslimler
Oya Şenyurt

Tartışma

16:00 - 16:30 Kahve Arası

16:30 - 18:30 Üçüncü Oturum:
Osmanlı’da Mimarlık ve Egemen Beğeni
- Kemaleddin’in Mektebi
Afife Batur (Oturum Başkanı)

- Bir Ulusalcılık Açmazı Olarak Kemalettin ve Ali Tal’at Bey’in "Fenn-i Mimarî"si
Uğur Tanyeli

- “Bir Türk Aşiyanı Yapmak”: Yirminci Yüzyıl Başında Geleneksel Osmanlı Evinin Tarihi Miras ve Mimari Model Olarak Algılanışı
Yavuz Sezer

- XIX. Yüzyılda Osmanlı Mimarlık Tarihi ve Kuramsal Söylemin İnşası
Ahmet Ersoy

Tartışma

18:30 - 20:00 Sergi Açılışı ve Kokteyl

08 Aralık 2007
10:00 - 12:00 Dördüncü Oturum: Mimar Kemalettin’e Yakından Bakmak
- Yeni Bulguların Işığında Mimar Kemalettin ve Yapıtları
Yıldırım Yavuz (Oturum Başkanı)

- Kemalettin’in Berlin’i
Meryem Fındıkgil Doğuoğlu

- Meşrutiyet Dönemi “Cemiyetleşme” Hareketleri Ve Bir “Osmanlı Aydını” Olarak Mimar Kemalettin
Çetin Ünalın

- Mimar Kemalettin’in Koruma Alanında Hazırladığı Bir Raporun Çağdaş Yaklaşımlar Işığında İrdelenmesi
Emre Madran

Tartışma

12:30 - 13:30 Öğle Arası

13:30 - 17:00 Beşinci Oturum: Mimar Kemalettin: Yapıtları ve Mimarlığı
- "Cumhuriyet" İçin Çalışmak: Ankara
Suha Özkan (Oturum Başkanı)

- Mehmet Nihat Nigisberk''in Katkıları: Evkaf İdaresi Ve Mimar Kemalettin
Ali Cengizkan

- I. Vakıf Apartmanı: "Belvü Palas"
Gökçe Günel

- Kemalettin’i Yeniden Konumlandırmak
Bülent Tanju

Tartışma

17:00 - 17:30 Kahve Arası

17:30 - 19:30 Altıncı Oturum: Forum - Kemalettin Mimarlığına Yeniden Bakmak
Yöneten:
Ali Cengizkan
Günkut Akın, Afife Batur, Bülend Tuna, Yıldırım Yavuz
Etkinlik Arşivi
Yayınlanan etkinliklerin kategorik olarak listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz etkinliği listeden seçiniz.