Etkinlikler

Mekanlar / Zamanlar / İnsanlar: Kimlik, Aidiyet ve Mimarlık Tarihi

Etkinlik Başlangıç - Bitiş Tarihi: 24 - 25 Aralık 2007
Yer: ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Ankara
İletişim
Adres: İnönü Bulvarı 06531 Ankara
Telefon: 0312 210 62 04
Faks: 0312 210 79 66
E-posta: [email protected]
ODTÜ Mimarlik Tarihi Doktora Arastirmalari Sempozyumu''nun beşincisi 24 - 25 Aralık 2007 tarihleri arasında ODTÜ Mimarlık Fakültesi Kubbealtı Salonu''nda gerçekleştirilecek.

Program
24 Aralık 2007
09:00 - 09:30
Açılış Sunuşu
Çağla Caner, Ceren Katipoğlu (Düzenleme Kurulu Adına)
Belgin Turan Özkaya (Mimarlık Tarihi Lisansüstü Programı Adına) 

09:30 - 10:15 Açılış Konuşması: Suavi Aydın

10:15 - 11:00 Açılış Konuşması: Esra Akcan 

11:00 - 11:15 Çay / Kahve

11:15 - 12:45 1. Oturum: Kimlik İnşası ve Kimliksizlik
Oturum Başkanı: Berin Gür
- Kolektif Arşivlerin Mekanlaştırılması Yoluyla Kimlik Kavramının İnşası, Pelin Yoncacı
- Mekanın Öbür Yüzü: Küreselleşen Dünyada Göçmen Kimlikleri, Yağmur Özkan
- Yer Olmayan Mekanlar ve Kimliksizlik: Alışveriş Merkezlerinin Mekan Anlayışlarını Auge Üzerinden Yeniden Okumak, Tülin Vural

12:45 - 13:45 Öğle Yemeği

13:45 - 15:45 2. Oturum: Kolektif Kimlik
Oturum Başkanı: Güven A. Sargın
- Modern Kentlerin Yarattığı Güvensizlik Hissinin Bireysel ve Kolektif Kimlikler Üzerinde Etkileri, Devrim Özkan 
- Bireyden Cemaata Geçişte Mekanın Rolü: Aidiyet Simgesi Yapılar, Muzaffer Özgüleş 
- Erken Cumhuriyet Döneminde Milli Bayram Kutlamaları ve Ankara Hipodromu, Diler Mazılıgüney 
- Erken Cumhuriyet Dönemi’nde Kırsal Alanda Planlı Göçmen Köyleri Aracılığıyla Yeni Toplumsal Kimliğin Tanımlanması, Zeynep Eres

15:45 - 16:00 Çay / Kahve

16:00 - 17:30 3. Oturum: Cumhuriyet Kimliği I
Oturum Başkanı:
Haluk Zelef 
- İnşa Edilen Kimlik Düşü, Filiz Sönmez 
- Görselliğin Çatışması: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Milli Müzeler, Pelin Gürol 
- Tabanda Oluşan Kimliğin Mekanları Olarak Endüstri Anıtları, Mehmet Saner

18:30 Akşam Yemeği

25 Aralık 2007
09:00 - 11:00 4. Oturum: Cumhuriyet Kimliği II

Oturum Başkanı: Ali Cengizkan 
- Trabzon Nerenin Periferisidir?, Evrim Düzenli 
- Türk Mimarlık Tarihi Yazımcılığında “Ulusal” - “Milli” Olanın Adlandırılmasındaki Etimolojik ve Historiyografik Karmaşa / Çelişki, Ela Gönen, Uğur Tuztaşı 
- Mimarlık Tarihi Yazımında Modernite Üzerinden Ulusal Kimliğin Yaratılışını Okumak: Bozdoğan’ın Ankara’sı ve Prakash’ın Chandigarh’ı, Ahmet Erdem Tozoğlu 
- Erken Cumhuriyet Mimarlığında Mesleki / Ulusal Kimlik / İdeoloji, Bilge İmamoğlu

11:00 -11:15 Çay / Kahve

11:15 - 12:45 5. Oturum: Kent ve Kimlik
Oturum Başkanı: Güliz Bilgin Altınöz
- Tarihi Dokularda Değişen Kimlik ve Aidiyet, Ayşegül Altınörs Çırak 
- Çok Katmanlı Kentlerin Kimlik Oluşumunda Tarihsel Sürekliliğin Önemi, Nağme Ebru Aydeniz 
- İzmir Konut Mimarisinin Mekansal Dönüşüm Bağlamında Kordon Örneğinde İncelenmesi, Gülnur Ballice

12:45 - 13:45 Öğle Yemeği

13:45 - 15:45 6. Oturum: Osmanlı Kimliği
Oturum Başkanı:
Nimet Özgönül 
- Osmanlı Mimarlığını Nasıl Okunur? (1550 - 1650 Aralığı), Halil İbrahim Düzenli 
- Tanzimat Dönemi’nde Kimlik İnşa Sürecinin Kentsel Çevreye Yansıması: Tarihi Yarımada Örneği, Gözde Çelik 
- 19. Yüzyıl İstanbul’unda Cemiyete Ait Olma Hissi: Yabancı Devlet Okulları, Yabancılar için Okul, Selen Onur 
- Geç Osmanlı’da Batılı Kimliği Üzerine, Arzu Akkaya

15:45 - 16:00 Çay / Kahve

16:00 - 17:30 7. Oturum: İdeoloji ve Kimlik
Oturum Başkanı:
Burcu Erciyas 
- Roma Eyaletlerinde Mimari Kimlik ve Aidiyet, Ufuk Soyoz 
- Hekatomnid Karia’da Kültürel Kimliğin İnşası, Ayça Üzel 
- İdeolojik Çerçeveden Bir Mimara Bakmak: Anadoluculuk ve Sinan, Ahmet Sezgin

17:30 - 18:30 Panel
Oturum Başkanı: Suna Güven

18:30 Kokteyl
Etkinlik Arşivi
Yayınlanan etkinliklerin kategorik olarak listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz etkinliği listeden seçiniz.