Etkinlikler

Sanat Tarihinde Gençler 2007 Semineri

Etkinlik Başlangıç - Bitiş Tarihi: 03 - 05 Ocak 2008
Yer: İTÜ Mimarlık Fakültesi, Taşkışla - Taksim
İletişim
E-posta: [email protected]
İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı tarafından 03 - 05 Ocak 2008 tarihlerinde "Sanat Tarihinde Gençler 2007" başlıklı seminer dizisi gerçekleştirilecek.

Program
03 Ocak 2008


09:30
Açılış

10:00 - 10:20
“Antalya / Çıralı, Yanartaş (Khimera)’taki Bizans Dönemi Yapıları”
Gökçen Öztaşkın, Anadolu Üniversitesi, Yüksek Lisans

10:20 - 10:40 “İstanbul’da Peribleptos Manastırı ve Surp Kevork Kilisesi”
Maral Ebeoğlu, İstanbul Üniversitesi, Yüksek Lisans

10:40 - 11:00 “Yalvaç ve Isparta Arkeoloji Müzelerinde Bulunan Bizans Sikkeleri”
Zeliha Demirel Gökalp, Anadolu Üniversitesi, Yüksek Lisans

11:00 - 11:20 Tartışma ve Ara

11:20 - 11:40 “Allianoi Antik Ilıcası Erken Bizans Dönemi Seramikleri (Kırmızı Astarlı Kaplar ve Günlük Kullanım Kapları, 1999-2005)”
Hande Yeşilova, Hacettepe Üniversitesi, Yüksek Lisans 

11:40 - 12:00 “Eskişehir Karacahisar Kalesi Sgrafitto Dekorlu Ortaçağ Seramikleri”
Muradiye Bursalı, Anadolu Üniversitesi, Yüksek Lisans

12:00 - 12:20 “Aksaray Kılıçarslan Tepesindeki Köşk Yapısı”
Rana Ata, İTÜ, Yüksek Lisans 

12:20 - 12:40 “Anadolu Türk Mimarisinin 12. - 14. Yüzyıllar Arasına Tarihlenen Cami, Medrese, Şifahane, Bimarhane Ve Türbe Yapılarındaki Taş Üzerine Yapılmış İnsan Figürlü Bezemeler”
Aslı Yalçınkaya, Anadolu Üniversitesi, Yüksek Lisans

12:40 - 13:45 Tartışma ve Öğle Yemeği

13:45 - 14:05 “İznik ve Çevresi Türk Mimarisi”
Uğur Eker, İstanbul Üniversitesi, Yüksek Lisans 

14:05 - 14:25 “Erken Dönem Osmanlı Hamamlarında Eğrisel Örtüye Geçiş Sistemleri”
Seda Kulasay, İTÜ, Yüksek Lisans
 
14:25 - 14:45 “An Analysis Of Architect Sinan''s Late Period”
Ceren Katipoğlu, ODTÜ, Yüksek Lisans

14:45 - 15:05 “Osmanlı Beyliği Mimarisinde Anadolu Selçuklu Geleneği”
Sema Gündüz, Hacettepe Üniversitesi, Dr.

15:05 - 15:25 Tartışma ve Ara

15:25 -15:45 “Afganiler Tekkesi Restorasyon Projesi”
Şahika Güney, İTÜ, Yüksek Lisans

15:45 - 16:05 “Kars Ve Ardahan Tabyaları”
Osman Ülkü, Atatürk Üniversitesi, Dr.

16:05 - 16:25 “İstanbul Tarihi Yarımada’da Tanzimat Dönemi İdari Yapıları”
Gözde Çelik, İTÜ, Dr.

16:25 - 16:45 Tartışma ve Ara

16:45 - 17:05 “Mimarlık ve Hafıza: Geç Osmanlı Dünyasında Geçmişin Yeniden Üretildiği Yapılar (1850-1910)”
Alev Erkmen, YTÜ, Dr.

17:05 - 17:25 “Üç Osmanlı Sarayı’nda İşlev ve Mimarlık Bağlantısı”
Zafer Sağdıç, YTÜ, Dr.

17:25 - 17:45  “I. Ulusal Mimarlık Dönemi Mimarlarından Muzaffer Bey: Eserleri ve Sanat Anlayışı”
Zeynep Ertuğrul (Kedik), Anadolu Üniversitesi, Dr.

04 Ocak 2008
09:30 - 09:50 “Türk Sanatında Grifon Tasvirleri”
Jale Özlem Oktay, MSGSÜ, Yüksek Lisans

09:50 - 10:10  “İstanbul Deniz Müzesi’nde Osmanlı Dönemi Bahriye Sancakları”
Müge Kılıçkaya, İTÜ, Yüksek Lisans

10:10 - 10:30 “19. Yüzyıl Avusturya Gazeteleri Işığında Osmanlı İmparatorluğu’nun 1873 Viyana Dünya Sergisi’ne Katılımı” Ceren Gögüş, İTÜ, Yüksek Lisans

10:30 - 10:50 “19-20. Yüzyıl İstanbul Mimarlığında Art Nouveau Üsluplu Çiniler”
Hatice Adıgüzel, MSGSÜ, Yüksek Lisans

10:50 - 11:10 Tartışma ve Ara

11:10 - 11:30 “1892-1920 Yılları Arasında Üretilmiş Bazı Yıldız Porselenlerinin Biçim ve Bezeme Özellikleri”
Nesrin Aydoğan, Gazi Üniversitesi, Yüksek Lisans 

11:30 - 11:50 “Resimli Bir Osmanlı Tarihi: Asafi Paşa’nın Şecaatnamesi”
Gönül Kaya, Uludağ Üniversitesi, Yüksek Lisans

11:50 - 12:10 “Resmedilen Siyaset: II. Osman Devri Resimli Elyazmalarında Değişen İktidar Sembolleri”
Tülün Değirmenci, Hacettepe Üniversitesi, Dr.

12:10 - 13:20 Tartışma ve Öğle Yemeği

13:20 - 13:40 “Ali Şir Nevayi Hamse Ve Divanlarının Resimleri : Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi’ndeki Örnekler”
Gülsen Tezcan, Hacettepe Üniversitesi, Dr.

13:40 - 14:00 “Şiban Han Dönemi (1500-1510) Özbek Kitap Sanatı”
Semiha Altıer, Hacettepe Üniversitesi, Dr.

14:00 - 14:20 “16. - 17. Yüzyıllarda Osmanlı-Hint-Babür Kumaş Sanatlarında Etkileşimler”
Özlem Nurben Öztoksoy, İstanbul Üniversitesi, Dr.

14:20 - 14:40 Tartışma ve Ara

14:40 - 15:00 “Gülsün Karamustafa: Sanatçı Kişiliği ve Yapıtları”
Selen Sarıoğlu, MSGSÜ, Yüksek Lisans

15:00 - 15:20 “Shirin Neshat’ın Sanatında Kimlik, Beden ve Yazı”
Seda Yörüker, MSGSÜ, Yüksek Lisans

15:20 - 15:40
“Osmanlılarda Mimarlık Kurumunun Evrimi ve Tanzimat Donemi Mimarlık Ortamı”
Nurcan Yazıcı, MSGSÜ, Dr.

15:40 - 16:00 Tartışma

16:00 - 16:20 “Zocalo: Meksiko City’de Bir Aztec Dini Merkezinin Koloni Kent Meydanına Dönüşümü”
Meltem Özkan, ODTÜ, Yüksek Lisans
 
16:20 - 16:40 “Sinema Aracılığıyla Mimarlığın Sunumu, Wall-Street-Borsa Filminin İncelenmesi”
Seda Sayar, İTÜ, Yüksek Lisans

05 Ocak 2008

09:30 - 09:50 “Bilgi Ortamı Olarak Müzelerde Kütüphanelerin Rolü ve Türkiye’de Müze Kütüphaneleri”
Neslihan Mollaoğlu, YTÜ, Yüksek Lisans

09:50 - 10:10 “Sanal Ortamda Müzecilik (Sanal Mimarlık Müzesi)”
Derya Nükhet Özer, İstanbul Üniversitesi, Yüksek Lisans

10:10 - 10:30
“Özel Koleksiyonların Müzelere Dönüştürülmesi”
İrem Konukçu, YTÜ, Yüksek Lisans

10:30 - 10:50
Tartışma ve Ara

10:50 - 11:10 “Educational Function Of Art Museums: Two Case Studies From Turkey”
Ceyda Başak Tan, ODTÜ, Yüksek Lisans

11:10 - 11:30 “Gösteren-Gösterilen-Gören Bağlamında Dolmabahçe Sarayı Sergileme Politikasının İrdelenmesi”
İlona Baytar, YTÜ, Yüksek Lisans

11:30 - 11:50  “Türk Resminde İstanbul’un Mimarlık Örnekleri 1860-1960”
Gül Sarıdikmen, MSGSÜ, Dr.

Organizasyon
Prof.Dr. Ayla Ödekan
Araş.Gör. Pelin Tan
Araş.Gör. Aslıhan Erkmen
Hande Dedeal
Etkinlik Arşivi
Yayınlanan etkinliklerin kategorik olarak listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz etkinliği listeden seçiniz.