Etkinlikler

4. Ulusal Çatı ve Cephe Kaplamalarında Çağdaş Malzeme ve Teknolojiler Sempozyumu

Etkinlik Başlangıç - Bitiş Tarihi: 13 - 14 Ekim 2008
Yer: İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Taksim - İstanbul
İletişim
Web Sitesi: www.catider.org.tr


ÇATIDER tarafından düzenlenen “4. Ulusal Çatı & Cephe Kaplamalarında Çağdaş Malzeme ve Teknolojiler” sempozyumu, 13 - 14 Ekim 2008 tarihlerinde İTÜ Mimarlık Fakültesi Taşkışla Yerleşkesi’nde 109 No''lu Salon''da gerçekleştirilecek. 

Konular
1. Çatı ve Cephe Sistemleri ve Bileşenleri

• Kaplamalar: metal, kil, çimento, bitüm, plastik, cam, doğal taş, bitkilendirilmiş çatılar
• Yalıtım Malzemeleri
• Taşıyıcı Bileşenler
• Yardımcı Elemanlar ve Bileşenler

2. Çatı ve Cephe Sistemlerinin Performansları

• Isıl Performans
• Taşıyıcılık ile İlgili Performans (Rüzgar, kar, deprem vb)
• Su ile İlgili Performans
• Nem ile İlgili Performans
• Ses ile İlgili Performans
• Yangın ile İlgili Performans
• Hava Geçirimsizliği ile İlgili Performans
• Doğal Aydınlatma ve Güneş Kontrolü ile İlgili Performans

3. Çatı ve Cephe Sistemlerinde Süreçler
• Tasarım
• Yapım
• Kullanım
• Bakım - Onarım
• Yenileme
• Dönüştürme

4. Sürdürülebilir Çatı ve Cephe Sistemleri
• Sürdürülebilirlik: Enerji etkinliği ve Ekolojik Uyum

5. Çatı ve Cephe Sistemlerinde Görsel Etki
• Mimari Tasarımda Kompozisyon Bileşenleri Olarak Çatı ve Cephe Sistemleri
• Çatı ve Cephe Sistemlerinin Binanın Kimlik, Üslup Gibi Niteliklerinin, İç Mekan Etkisinin, İç-Dış Mekan İlişkisinin Belirlenmesinde ve Algılanmasındaki Rolü. Felsefi (Anlam), Sosyal (İletişim, Kimlik), Psikolojik (Algı, Estetik), Boyutlar

6. Çatı ve Cephe Sistemlerinde Yasal Olanaklar, Sınırlamalar ve Sigorta
• İlgili Yasa, Tüzük, Yönetmelik, Standart, Yönerge ve Şartnameler

7. Çatı ve Cephe Sistemlerinin Yapım ve Onarım Süreçlerinde İş Güvenliği

Sempozyum Yürütme Kurulu
Prof.Dr. Nihal Arıoğlu
Doç.Dr. Nil Türkeri
Yrd.Doç.Dr. M. Cem Altun
Yrd.Doç.Dr. Erkan Avlar
Dr. Ülger Bulut

Bilimsel ve Teknik Kurul
Prof.Dr. Erol Gürdal (İTÜ)
Prof.Dr. Ertan Özkan (Beykent Ü)
Prof.Dr. Fevziye Aköz (YTÜ)
Prof.Dr. Gül Koçlar Oral (İTÜ)
Prof.Dr. Güner Yavuz (YTÜ)
Prof.Dr. H. Çetin Türkçü (DEÜ)
Prof.Dr. Halit Yaşar Ersoy (MSGSÜ)
Prof.Dr. Kemal Çorapçıoğlu (MSGSÜ)
Prof.Dr. Mehmet Küçükdoğu (Kültür Ü)
Prof.Dr. Mustafa Erdoğan (İTÜ)
Prof.Dr. Nihal Arıoğlu (İTÜ)
Prof.Dr. Nilüfer Akıncıtürk (Uludağ Ü)
Doç.Dr. Leyla Tanaçan (İTÜ)
Doç.Dr. Nil Türkeri (İTÜ)
Doç.Dr. Oğuz Cem Çelik (İTÜ)
Yrd.Doç.Dr. Aslıhan Tavil (İTÜ)
Yrd.Doç.Dr. M. Cem Altun (İTÜ)
Yrd.Doç.Dr. Çiğdem Çelik Tekin (MSGSÜ)
Yrd.Doç.Dr. Erkan Avlar (YTÜ)
Yrd.Doç.Dr. M. Birgül Çolakoğlu (YTÜ)
Yrd.Doç.Dr. Nurgün Tamer Bayazıt (İTÜ)
Yrd.Doç.Dr. Yüksel Demir (İTÜ)
Melih Kamil (Onduline Avrasya)
Atila Gürses (Onduline Avrasya)
Josef Bonfil (Btm)
Fahri Yavuzer (Lafarge)
Adil Baştanoğlu (Arımeks)
Mehmet Etli (Skyline)
Levent Ünüvar (Ünar Yapı)

Program
13 Ekim 2008
10:00 - 10:20:
Kayıtlar
10:20 - 10:40: Sempozyum Açılışı, Prof.Dr. Nihal Arıoğlu (S.Yürütme Kurulu Başkanı)
1. Oturum
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Nihal Arıoğlu
10:40 - 11:00: Sürdürülebilir Mimarlık Kapsamında ''''Kağıt''''ın Çatı ve Cephe Sistemlerinde Kullanımı: Shigeru Ban''ın Tasarımları (Yrd.Doç.Dr. Berna Üstün)
11:00 - 11:20: Çatı Kaplama Malzemesi olarak Güneş Enerji Sistemleri (Prof.Dr. İ. Engin Türe)
11:20 - 11:40: Ara
11:40 - 12:00: Çatı Teknikeri Bakış Açısı ve Tecrübeleri İle Almanya da Güneş Enerjisi Sistemleri ve Uygulamaları (Selfet Yağcı)
12:00 - 12:30: Sunum "Braas - Güncel Çatı Sistemleri" (Çağlar Sayınsu)
12:30 - 13:50: Öğle Arası
2. Oturum
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Gül Koçlar Oral
13:50 - 14:20: Sunum "İzopoli Yapı Elemanları - Metal Kaplamalar" (Adem Aydın)
14:20 - 14:40: Yapı Cephelerini Görsel Yönden Olumsuz Olarak Etkileyen Sorunlar ve Nedenlerinin Analizi (Yrd.Doç.Dr. Nazım Koçu)
14:40 - 15:00: Toplu Konut Alanlarında Kullanıcı Açısından Cephe Performansının Değerlendirilmesine Yönelik Alan Çalışması: Kayseri Örneği (Ar.Gör. Sibel Özer)
15:00 - 15:20: Ara
15:20 - 15:40: Avrupa Yapı Performansı Yönetmeliği (2002/91/EC) Yapı Kabuğu Enerji Performans Değerlendirmesi (Mahnaz Nikbaht)
15:40 - 16:00: Eğimli Çatılarda Havalandırma (Ar.Gör. Sibel Maçka)
16:00 - 16:20: Çatılarda İkincil Su Yalıtım Tabakası Kullanımı (Ar. Gör. Sibel Maçka)
16:20 - 17:00: Kokteyl

14 Ekim 2008
3. Oturum
Oturum Başkanı: Yrd.Doç.Dr. Erkan Avlar
10:20 - 10:40: Borik Asit Katkılı Cephe Kaplama Tuğla Özelliklerine Pişirme Sıcaklığının Etkisi (Ar.Gör. Gökhan Görhan)
10:40 - 11:00: Çatılarda Kullanılan Polimer Kökenli Levhaların Karşılaştırmalı Analizi (Seda Erdem)
11:00 - 11:20: Eliptik Planlı Binada Kıvrılabilir Seramik Kaplama Cephe Hazırlanması (Bülent Onur)
11:20 - 11:40: Ara
11:40 - 12:00: Çatı Tasarımı ve Uygulamasında Detay Hataları, Sonuçları ve Düzeltme Çalışmaları (Gökhan Kürklü)
12:00 - 12:30: Sunum "Rodeca GmbH - Kaplama Ürünleri" (Rolf Schneider)
12:30 - 13:50: Öğle Arası
4. Oturum
Oturum Başkanı: Doç.Dr. Leyla Tanaçan
13:50 - 14:20: Sunum “Purlin Glide Çatı Kaplama Sistemleri ve Yeni Camyünü Uygulama Teknolojileri” (Erçin Gültekin, BTM Bitümlü Tecrit Maddeleri San.ve Tic. A.Ş) 
14:20 - 14:40: Giydirme Cephe Sistemleri''nden Transparan Cepheler ve Cephe Malzemesi Olarak "Ayna” (Ar.Gör. Filiz Sönmez)
14:40 - 15:00: Strüktür-Malzeme-Biçim Birliği Üzerine Gelişen Mimari Tasarım (Ar.Gör. Filiz Sönmez)
15:00 - 15:20: Ara
15:20 - 15:40: Çatı ve Cephe Sistemlerinin Mimari Kimlik Oluşumuna Etkisi - Bir Uygulama Deneyimi (Yrd.Doç.Dr. Ahmet Bulut)
15:40 - 16:00: ÇATIDER - Eğimli Çatılarda Nihai Çatı Kaplama Malzemeleri 2007 Yılı Sektörel Büyüklük Araştırması (Mehmet Öztürk)
16:00 - 16:20: İnşaat İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği (Ahmet Murat Arıkan)
16:20: Sempozyumun Kapanışı (Adil Baştanoğlu, Çatıder Yönetim Kurulu Başkanı)

Sekretarya
ÇATIDER
Telefon: 0216 416 55 13 – 18
Gsm: 0533 486 10 16
Adres: Bayar Cad No: 76 / 5 Kat: 3 Kozyatağı, 34742 Kadıköy / İstanbul

Dinleyicilerin ve bildiri sahiplerinin sempozyuma katılımı ücretsiz. Bildiri sahiplerinin, www.catider.org.tr adresindeki kayıt formunu doldurmaları ve aynı yerdeki özet şablonunu kullanarak en fazla 1500 -1600 karakter içeren özetlerini [email protected] adresine göndermeleri gerekiyor.

Sempozyum Takvimi
Bildiri özetlerinin teslimi 29 Şubat 2008 (Revize)
Bildiri tam metinlerinin teslimi 30 Mayıs 2008
Bildiri tam metinlerinin değerlendirilmesi 04 Temmuz 2008
Sempozyum 13 -14 Ekim 2008

Destek
Sempozyuma İstanbul dışından katılacak 35 yaşını aşmamış genç araştırmacıların konaklama ve yol giderleri için 150 YTL''lik kısmi destek verilecek. Genç araştırmacıların (TÜBİTAK – BİDEB 2223 Yurtiçi bilimsel etkinlikleri destekleme programına uygun olarak) destekten yararlanabilmeleri için; bildirilerinin kabul edilmiş olması, konaklama ve yol masraflarına ait harcama belgelerini (bilet, fatura, makbuz, fiş vb.) düzenleme kuruluna vermeleri gerekiyor.
Etkinlik Arşivi
Yayınlanan etkinliklerin kategorik olarak listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz etkinliği listeden seçiniz.