Etkinlikler

MSGSÜ 1. Ulusal İç Mimarlık Sempozyumu "Mekan Tasarımında Geleceğe Yönelik Yaklaşımlar"

Etkinlik Başlangıç - Bitiş Tarihi: 22 - 24 Ekim 2008
Yer: MSGSÜ Mimarlık Fakültesi, Fındıklı - İstanbul
İletişim
E-posta: [email protected]
Web Sitesi: www.icmimarliksempozyum...
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü, "tüm tasarım alanlarında gözleneceği gibi, iç mimarlığın da hedefinin yenilenerek gelişmek olduğu ve bu hedefe ulaşan yolun bilgi paylaşımından geçtiği düşüncesiyle" bir ilk olarak 1. Ulusal İç Mimarlık Sempozyumu''nu düzenliyor. İç mimarlığı meslek olarak icra eden, akademik anlamda bilgi üretip sunan, iç mimarlığa başka disiplinler aracılığı ile katkıda bulunan tüm tasarımcıları ve tasarımlara mekânla ilgili teknik ve estetik destek veren meslek insanlarını “gelecek” temalı bir ortak paydada toplayabilmek, buluşmanın amacı olarak belirlenmiş.

Bu nedenle 1. Ulusal İç Mimarlık Sempozyumu kapsamında kurgulanan “Mekân Tasarımında Geleceğe Yönelik Yaklaşımlar” teması uyarınca iç mimarlığın geleceğini ve geleceğin iç mimarlığını gözler önüne sermeye yönelik, mesleğin çağdaş vizyonuna vurgu yapan ve en son yeniliklere ait bilgi alışverişinin gerçekleşmesini sağlayacak bildirilerin ve teşhir amaçlı görsellerin kabul edilmesi planlanıyor.

Alt Başlıklar
- Teknoloji
- Malzeme
- Estetik
- Sürdürülebilirlik
- Kuram

İşleyiş - Katılım Koşulları
Sempozyum ana temasıyla ilgili her disiplinden gelecek bildiri değerlendirilecektir. Sempozyum takviminde belirtilen tarihler ve adımlar uyarınca başvurular değerlendirmeye alınacak; bildiri, poster bildiri ve/veya sergi çalışması şeklinde sempozyum programında yer bulacaktır.

Bildiri özetleri ve sergi teklifleri, konuyla ilişkileri ve özgünlükleri açısından değerlendirilecek, belirtilen formata uygun teslim edilmeleri istenecektir.

Tüm haberleşmeler e-mail yoluyla yapılacağından, geçerli bir e-mail adresi bildirilmesine özen gösterilmesi önem taşımaktadır.

Bildiri özetleri, 12 punto, Arial Türkçe karakterle, tek satır aralığında, geniş marjinli (sol ve üst 4cm; sağ ve alt 2 cm) düzenlenecek ve bir sayfayı geçmeyecektir. Sayfanın en üstünde koyu ve büyük harflerle bildiri başlığı yazıldıktan sonra, başlığın alt kısmında yazar(lar) belirtilecek, yazara ait kimlik tanımları ve mesleki bilgiler ile mutlaka e-mail adresleri yer alacaktır. Bu bilgilerin alt kısmında yaklaşık 200 kelimeden oluşan özet bulunacaktır.

Tam metinlerde özette kullanılan format aynen uygulanacak; başlık ve yazarla ilgili bilgiler tekrarlanacak, tam metne geçilmeden soldan 6cm, sağdan 4cm marjinle ve 10 puntoyla yazılmış, 50 kelimeden oluşan bir öz bulunacaktır. Burada amaç, bildiri kitabında yer alacak çalışmada ayrıca özetler basılmayacağından konuyla ilgili fikir vermesi amaçlanan tanıtımın yapılmasıdır. Daha sonra tam metin yazılacak, metnin içinde belirtilen referanslar, metnin sonunda detaylarıyla yer alacaktır.

Poster bildiriler 70x100cm formatında, yazarın öngördüğü sayfa düzeninde, fotoblok olarak kabul edilecektir.

Sergi materyali için herhangi bir kısıt burada belirtilmemekle birlikte, gelecek öneriler özelliklerine göre değerlendirilerek teklifler karşılanmaya çalışılacaktır.

Takvim
26 Mayıs 2008: Bildiri Özetleri Teslimi
23 Haziran 2008: Bildiri Kabul İlanı
22 Eylül 2008: Tam Metinlerin Teslimi
22 - 23 - 24 Ekim 2008: Oturumlar 

Bilim Kurulu
Prof.Dr. Onur Altan
Prof.Dr. İlgi Aşkun
Prof. Oya Boyla
Prof. Müge Bozdayı
Prof.Dr. Nuri Doğan
Prof.Dr. Cüneyt Elker
Prof. Cengiz Eren
Prof.Dr. Murat Eriç
Prof.Dr. Halit Yaşa Ersoy
Prof.Dr. Aydın Esen
Prof. Meltem Eti Proto 
Prof.Dr. Nural Gündüzalp
Prof.Dr. İhsan Mungan
Prof.Dr. Meral Nalçakan
Prof. Erkut Özel
Prof. M.Yalçın Özel
Prof.Dr. Hasan Şener
Prof. Nuran Yener
(Soyadı alfabetiği)

Gönüllü Öğrenciler Grubu
Seyit Ali Güzel
Muharrem Demirci
Yeliz Dilaver
Şenay Emir
Hakan Ercan
Buğrahan Ergin
İbrahim And Lişesivdin
Nur Sevim
İdil Sönmez
Uyum Ülgen
Canan Yörük

Düzenleme Kurulu
Y.Doç.Dr. Saadet Aytıs
Y.Doç.Dr. Burak Tansel
Y.Doç.Dr. Şebnem Uzunarslan 
Y.Doç.Dr. Senem Onur
Y.Doç.Dr. Didem Tuncel
Y.Doç.Dr. Osman Arayıcı
Y.Doç.Dr. Şenay Boduroğlu
Arş.Gör.Dr. Özkal Barış Öztürk
Arş.Gör. Damla Altuncu
Etkinlik Arşivi
Yayınlanan etkinliklerin kategorik olarak listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz etkinliği listeden seçiniz.