Etkinlikler

İzmir''de 80''li Yıllardan Günümüze Konut ve Mimarlık Kültürü

Etkinlik Başlangıç - Bitiş Tarihi: 29 - 30 Kasım 2008
Yer: Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, DEÜ Rektörlük Binası, Alsancak - İzmir
İletişim
E-posta: [email protected]
Web Sitesi: www.izmir-smd.org.tr/
İzmir Serbest Mimarlar Derneği, İzmir ölçeğinde mimarlık kültürünün tartışılmasını amaçlayan etkinlikler kapsamında "İzmir''de 80''li Yıllardan Günümüze Konut ve Mimarlık Kültürü" adlı sempozyumu düzenliyor.

Program
29 Kasım 2008
10:00:
Açılış Konuşmaları
Aziz Kocaoğlu (İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı)
Levent Gedizlioğlu (İzmir Serbest Mimarlar Derneği Başkanı)
Cahit Kıraç (İzmir Valisi)

11:00 - 11:30: Tematik Başlangıç Konuşması
Erken Cumhuriyet Döneminden 80’li Yıllara Kadar Uzanan Sosyal-ekonomik Arka Planda İzmir’in Konut Kültürü (İlhan Tekeli)
11:30 - 12:00: Sorular
12:00 - 13:00: Yemek arası
13:30 - 16:00: Panel 1: Konut Tasarımı ile Planlama İlişkileri
Panel Başkanı:
Sezai Göksu
13:30 - 14:00: Planların Konut Alanları, Plansızlığın Konutları: İzmir’in Planlama Çalışmaları ve Konut Alanlarının Gelişimi (Nursen Kaya)
14:00 - 14:30: İzmir’de 20. yy. Konut Mimarisinin Kentsel Doku ve Mimari Özellikler Açısından Tarihsel Süreç İçerisinde Değerlendirilmesi (Gülnur Ballice)
14:30 -15:00: İzmir’de 1980 Sonrası Konut Uygulamaları (Tülay Yesügey)
15:00 - 15:30: Konut Tasarımı Sürecinde İmar ve Planlamanın Rolü (Salih Pekin)
15:30 - 16:00: Sorular ve Tartışma
16:00 - 16:30: Çay Molası
16:30 - 18:30: Panel 2: Konut Tasarımı ve Üretim İlişkileri
Panel Başkanı:
Doğan Hasol
16:30 - 17:00: Farklı Yapım Tekniklerinin Konut Üretim Sürecine Etkileri, İzmir Örneği (Cengiz Yesügey)
17:00 - 17:20: İnşaat Şirketlerinin Bakışı (Yeşim Turhan, MESA Genel Müdür Yrd. Ve İcra Kurulu Üyesi)
17:20 - 17:40: Prefabrik Sistem Üzerinden Bakış (Haluk Gülerman, Türk Prefabrik Birliği)
17:40 - 18:00: Konut Tasarımında Malzeme ve Teknolojinin Olumlu ve Olumsuz Yanları ile Mimarın Teknolojiyi Zorlama Yolları (Vedat Tokyay)
18:00 - 18:30: Sorular ve Tartışma
18:30 - 18:40: 5. Konut Sergisi ile İlgili Açıklama Konuşması (Emel Kayın)
18:40: Sergi Açılışı ve Kokteyl

30 Kasım 2008
10:00 - 12:00: Panel 3: Konut Finansmanı ve Yatırımcı Modeli
Panel Başkanı:
Yiğit Gülöksüz
10:00 - 10:30: İnşaat şirketlerinin bakışı (İrfan Bozok, Soyak)
10:30 - 11:00: Çılgın Sermaye’nin Bir Yandan Mağrur, Öte Yandan Hayli Heveskar Ama Bir O Kadar da Acemi Mecrasında Özgün Bir Yerleşme Denemesi: Folkart Narlıdere Konutları (Emre Arolat)
11:00 - 11:30: Gayrimenkul Firmasının Bakışı (Erdal Sevinç, Remaxnet)
11:30 - 12:00: Sorular ve Tartışma
12:00 - 13:30: Yemek Arası
13:30 - 15:40: Panel 4: Konut Tasarımı ve İnsan İlişkileri
Panel Başkanı:
Ali Cengizkan
13:30 - 14:00: Konutta Markalaşma: Konutta Değişim ve Kullanım Değerinden Daha Fazlası (Adile Arslan Avar)
14:00 - 14:20: Nitelikli Konut Tasarımı İçin Temel Başvuru Kaynağı: “Konut-Kültür Araştırmaları” (Zehra Ersoy)
14:20 - 14:40: Otobanın Getirdiği Lüks Banliyoler, Urla’dan 3 Kapalı Site (Şebnem Yücel)
14:40 - 15:00: Mimari Tasarım - Kullanıcı İlişkileri Çerçevesinde Tasarım Özgürlüğü ve Ahlak Sorunu (Ahmet Yoldaş)
15:00 - 15.30: Sorular ve Tartışma
15:30 - 16:00: Genel Değerlendirme Forumu
Konuşmacılar
İlhan Tekeli
Sezai Göksu
Doğan Hasol
Yiğit Gülöksüz
Ali Cengizkan

Sergiler
- Soyak Sergileri
- “İzmir’de 80 Sonrası Konut” temalı sergi
- Serbest Mimarların İzmir’de yaptıkları konut işlerinin sergisi
- DEÜ, İYTE, İzmir Ekonomi ve Yaşar Üniversitesi Mimarlık fakülteleri 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin konut projelerinden bir seçki sergi

Bilim Kurulu
Prof.Dr. Gürhan Tümer (Mimar, DEÜ Mimarlık Fakültesi)
Prof.Dr. Hülya Koç (Mimar, DEÜ Mimarlık Fakültesi)
Yrd.Doç.Dr. Emel Kayın (Mimar, DEÜ Mimarlık Fakültesi)
Yrd.Doç.Dr. Erdem Erten (Mimar, İYTE Mimarlık Fakültesi)
Yrd.Doç.Dr. Fehmi Doğan (Mimar, İYTE Mimarlık Fakültesi)
Yrd.Doç.Dr. Gülnur Ballice (Mimar, Yaşar Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi)
Yrd.Doç.Dr. Şeniz Çıkış (Mimar, İYTE Mimarlık Fakültesi)
Yrd.Doç.Dr. Zehra Ersoy (Mimar, Dokuz Eylül Mimarlık Fakültesi)
Öğr.Gör.Dr. Deniz Güner (Mimar, Dokuz Eylül Mimarlık Fakültesi)
Öğr.Gör. Şenol Kaytan (Y.Mimar, Yaşar Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi)
Alev Ağrı (Mimar, Konak Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü)
Baran Uyan (Serbest Mimar, İzmir Serbest Mimarlar Derneği)
Metin Kılıç (Serbest Mimar, İzmir Serbest Mimarlar Derneği)
Tufan Arkayın (Serbest Mimar, İzmir Serbest Mimarlar Derneği)
Vedat Tokyay (Serbest Mimar, İzmir Serbest Mimarlar Derneği)
Etkinlik Arşivi
Yayınlanan etkinliklerin kategorik olarak listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz etkinliği listeden seçiniz.