Etkinlikler

100 Yılda İki Mimar

Etkinlik Başlangıç - Bitiş Tarihi: 16 - 17 Ekim 2008
Yer: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Beşiktaş - İstanbul
İletişim
Adres: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yıldız Sarayı Dış Karakol Binası, Beşiktaş - İstanbul
Telefon: 0212 227 69 11
E-posta: [email protected]
Web Sitesi: www.mimarist.org/index....
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Türkiye’de mimarlık örgütlenmesinin 100.yılını kutlamaya hazırlanıyor.

Mimar Kemaleddin Bey’in Tanin Gazetesinde çıkan birleşme çağrısı ve bu çağrıya uyan mühendis ve mimarların 28 Ağustos 1908 tarihinde Sirkeci’de İstasyon Bahçesinde biraraya gelerek "Osmanlı Mühendis ve Mimar Cemiyeti" kurma kararı vermelerinin 100.yılı çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Türkiye Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı’nın gerek kuramsal altyapısını oluşturan, gerek eğitimci kimlikleri ve tasarladıkları yapıları ile ardlarından gelenlere modellik etmiş olan iki büyük mimarın, Halid Emin Onat ve Sedad Hakkı Eldem’in doğumlarının da aynı tarihlere rastlaması, 100. yıl etkinliklerini daha da anlamlı kılıyor. Cumhuriyet tarihimizde önemli izler bırakmış her iki mimarın biçim verdikleri mimarlık okulları tarafından çeşitli etkinliklerle anılacak olması Mimarlar Odası’nın tüm etkinlikleri birleştiren bir program oluşturmasına fırsat verdi.

Kutlama Programı, 06 - 31 Ekim 2008 tarihlerinde yer alan Dünya Mimarlık Günü etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilecek. Program çerçevesinde örgütlenmenin tarihine ilişkin bilgileri derlemenin yanı sıra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi mimarlık fakültelerinin katkıları ile gerek eğitimci ve kurucu, gerek tasarımcı ve uygulamacı kimlikleri ile öne çıkan iki ustayı anmak amacıyla bir sempozyum ve sergi düzenlenecektir. Ayrıca, bu iki mimarın günümüzde ayakta olan yapılarını içeren birer “yapı rehberi” hazırlanacak.

Sempozyum ve sergi ise Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı’nı öncesi ve sonrası ile ilişkilendirerek dönemi tüm içsel dinamikleri ve verileri ile daha iyi kavrayarak bilgi birikimini geliştirmeyi, geleceğe yönelik yeni açılımlar oluşturmayı hedefliyor.

Mimarlık tarihimize kurduğu üç mimarlık okulu (İTO Mimarlık Bölümü 1942 - 43, YTÜ Mimarlık Fakültesi, İTÜ Mimarlık Fakültesi 1944 - 45 ve daha sonra İTÜ Maçka Teknik Okulu Mimarlık Bölümü) ve -Orhan Arda ile birlikte- Anıtkabir’in Mimarı olarak geçen H. Emin Onat kısa yaşamına yoğun ve unutulmayacak mimarlık etkinliklerini sığdırmayı başardı. Ülkemizde mimarlık eğitiminin yaygınlaştırılması ve öğretim kadrolarının oluşturulmasındaki emeği, onu unutulmayanlar düzeyine yerleştirdiği gibi, kurulmasını sağladığı okulları da mimarlığımızın temel yapı taşları olarak geleceğe armağan etti.

Kendisi ile aynı yılda doğan, ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 1942 - 43 yılına değin tek sivil mimarlık okulu olan Sanayi-i Nefise Mekteb-i Âlisi (Devlet Güzel Sanatlar Akademisi) mezunu Sedad Hakkı Eldem ise kendi okulundaki öğretim üyeliği döneminde başlattığı Milli Mimari Seminerleri ve bu seminerlerin kuramsal yapısına oturttuğu binaları ile Türkiye Mimarlığı’na yeni bir yön verdi.

Türkiye Mimarlığı’nın yakın geçmişinde önemli izler bırakmış ve bir süre birlikte çalışmış bu iki öncü mimarın ilişkileri, dönemin mimarlık ortamı ve bu ortamda var olan mimar ve mühendisler aracılığı ile Türkiye Cumhuriyet dönemi mimarlığı’na katkı ve etkilerinin tartışılacağı sempozyumun tematik başlıkları aşağıdaki gibi belirlendi:

Erken Cumhuriyet Dönemi’nde Mimarlık
- Projeler, Uygulama ve Denetim
- Mimarlar ve Yapılar
- Mesleki Örgütlenme

Eğitim ve Kurumlar
- Osmanlıdan Cumhuriyete Mimarlık Eğitimi
- Sanayi-i Nefise Mekteb-i ?li / MSÜGSA Mimarlık Fakültesi
- İTO Mimarlık bölümü / YTÜ Mimarlık Fakültesi
- İTÜ Mimarlık Fakültesi
- İTÜTO Mimarlık Bölümü

Mimarlık ve Değişen Beğeniler
- Milli Mimari’den Modern Mimari’ye Geçiş
- Türkiye’deYabancı Öğretim Üyeleri ve Yabancı Mimarlar
- Dönemin Uluslararası Eğilimleri ve Etkileri
- Değişmenin Sosyo-kültürel İçeriği

Emin Onat ve Mimarlığı
S.H. Eldem ve Mimarlığı
Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı’nın günümüzde Korunma Sorunları


Katılımın kayıtlı olduğu sempozyumda tüm oturumları izleyenlere katılım belgesi verilecek. Sempozyum, Mimarlar Odası Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi''nce meslek içi eğitim kapsamında değerlendiriliyor. Bildiri sahipleri için katılım ücreti 60 YTL.

Katılım ücretinin bildiride yer alan bütün isimler tarafından ayrı ayrı ödenmesi gerekiyor. Dinleyiciler için katılım ücreti bildiri tam metinlerinin tesliminden sonra ilan edilecek. Lisans öğrencilerinden ücret alınmayacak sempozyumda katılım ücreti bildiri kitaplarını ve oturum aralarındaki ikramları kapsıyor. Sempozyuma katılmak isteyenlerin başvuru formunu doldurarak sempozyum sekreterliğine göndermeleri gerekiyor.

Takvim
İlk Duyuru: 28 Nisan 2008
Bildiri özetlerinin kabulü için son tarih: 15 Haziran 2008
Bildiri özetlerinin değerlendirilerek ilan edilmesi: 1 Temmuz 2008
Bildiri tam metinlerinin ve İngilizce özetlerin teslimi: 15 Eylül 2008
Sempozyum: 16 - 17 Ekim 2008

Özet Yazım Kılavuzu
Bildirinin 250 sözcüğü geçmeyen Türkçe bir özeti bildiri sahibinin isminin altından 12 punto ile üç satır boş bırakılarak yazılmalıdır. Bu bölümün başlığı, normal (bold ya da italik değil) ve büyük harfler ile sola bloklanarak ÖZET olarak tanımlanmalı; metin kısmı başlık altında bir satır boşluk bırakılarak başlamalı ve paragraf ilk satırı (0,5 cm) içeri çekilmelidir. Özet metninde bildirinin teması kısaca açıklanmalıdır. 

Düzenleme Kurulu 
Prof.Dr. Afife Batur
Prof.Dr. Günhan Danışman
Prof.Dr. Harun Batırbaygil
Doç.Dr. Ayla Antel
Doç.Dr. Çiğdem Eren
Doç.Dr. Deniz İncedayı
Doç.Dr. Nuran Kara Pilehvarian
Doç.Dr. Ahmet Tercan
Sami Yılmaztürk
Ayşe Akyıl

Danışma Kurulu
Prof.Dr. Oktay Aslanapa
Prof.Dr. Cengiz Giritlioğlu
Prof.Dr. Zekai Görgülü
Prof.Dr. Ruhi Kafesçioğlu
Prof.Doğan Kuban
Prof. Maruf Önal
Prof. Turgut Övünç
Prof. Orhan Şahinler
Prof. Hamdi Şensoy
Dr. Doğan Hasol
Dr. Doğan Tekeli
Eyüp Muhcu
Konuyla İlgili Linkler

Etkinlik Arşivi
Yayınlanan etkinliklerin kategorik olarak listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz etkinliği listeden seçiniz.