Etkinlikler

Ulusal Turizm Politikaları ve Mimarlık

Etkinlik Başlangıç - Bitiş Tarihi: 31 Ekim - 02 Kasım 2008
Yer: Dedeman Hotel, Antalya
İletişim
Adres: Meltem Mah. 3808 Sok. No:16 07500 Antalya
Telefon: 0242 237 86 92
Faks: 0242 237 58 20
E-posta: turizmvemimarlı[email protected]
Web Sitesi: www.mimarlarodasi.org.t...
Mimarlar Odası Antalya Şubesi’nce ilki 28 - 29 Nisan 2006 tarihlerinde gerçekleştirilen “Turizm ve Mimarlık Sempozyumu”nun ikincisi, “Ulusal Turizm Politikaları ve Mimarlık” adı altında 31 Ekim - 02 Kasım 2008 tarihleri arasında düzenleniyor.

Sempozyum Bilim Kurulu, bu temanın gerekçesini şöyle açıklıyor:

“Birinci sempozyumda sergilenen ve tartışılan sorunların temelinde, ülkemizdeki uygulamalara rehber olabilecek bir turizm politikasından yoksun olunmasının yattığı sıkça vurgulanmıştır. Çevreyle birlikte ulusal ve toplumsal çıkarları aynı önemde gözeten; turizmin gelişmesini, ekonomik, kültürel ve toplumsal kalkınmanın birlikte sağlanabildiği bir planlama ve yatırım anlayışına kavuşturabilecek politikaların gerekliliği dile getirilmiştir. Bu eksikliğin giderilmesinde izlenecek temel ilke ve hedefler ile mimarlığın aynı amaçlar etrafındaki çözüm ve sorumluluklarını irdelemeyi benimseyen ikinci sempozyumda ise katılımcılardan beklenen, aşağıdaki temalarda kuramsal ve uygulamaya dönük katkıların yapılmasıdır.”

Temalar
Ulusal Turizm Politikasında Öncelikler 
Bildirilerin bugüne dek ülkemizde izlenen anlayışların yarattığı olumlu ve olumsuz sonuçlar da irdelenerek, bundan sonra temel alınması gereken önceliklere ve bunların ulusal bir turizm politikasının belirlenmesine nasıl katkı sağlayabileceğine odaklanması gerekiyor.

Dünyada Turizm Politikaları ve Mimarlık
Bildirilerin diğer ülkelerdeki uygulamalarda gözlenen olumlu ve olumsuz sonuçları yorumlaması ve dünyadaki turizm politikalarından örnekler vererek ülkemizdeki politikasızlıktan kaynaklanan sorunların çözümüne ışık tutabilecek deneyimleri aktarması bekleniyor. 

Turizmde Planlama ve Mimarlık
Planlama eksikliklerinin giderilerek bu konuda alınan kararların şehircilik ve mimarlık ilkelerini de gözetecek nitelikte oluşturulması, bu başlık altında sunualacak bildirilerin içermesi gereken noktalar arasında bulunuyor.

Turizm ve Kentler
Turizmin yoğunlaştığı kentler ve yerleşmelerde, kent dokusunun kültürel ve sosyal niteliklerinden fiziksel mekan dengeleri ve silüet-peyzaj ilişkilerine kadar geniş bir alanda olumlu ya da olumsuz değişimler meydana geliyor. Özellikle tarihsel ve özgün kimlikleri güçlü olan ve yaşatılmaları öngörülen kentler ile turizmin “uyumlu” buluşmasını sağlayabilecek temel yaklaşımlar, kentsel yaşam dengeleri, kültürel ve doğal dokular ile turizmin buluşma öncelikleri, turizm türleri ve kentle ilişkileri, kent ve yöre insanlarının turizmle olan yaşam ve kimlik bağlarının irdelenmesi, turizm gelirlerinin yöre halkına da yansıyabilmesinin koşulları ve yöntemleri, bu ilişki ve uygulamaların mimariyle de karşılıklı etkileşimleri bu konuda hazırlanacak bildirilerin içeriğini oluşturuyor.

Turizm ve Hukuk
2006’daki ilk sempozyumda ağırlıklı olarak irdelenen konuların başında gelen “süregelen tartışmalı turizm yatırım anlayışını” yönlendiren ve hatta “kurumsallaştıran” yasal düzenlemelerin geçen iki yıl sonunda yeniden ele alınmasını hedefleyen bu başlık altındaki bildirilerin ilgili yasaların hangi temel politikaları içermesi gerektiğine değinmesi bekleniyor.

Bilim Kurulu
Doç.Dr. Akın Aksu
Mimar Osman Ayradilli
Doç.Dr. Ömür Barkul
Yrd.Doç.Dr. Gülin Beyhan
Yrd.Doç.Dr. Hande Egel
Y.Mimar Oktay Ekinci
Prof.Dr. Cevat Geray
Doç.Dr. Tülin Görgülü
Prof.Dr. Ruşen Keleş
Mimar B.Bülent Özkaya
(Soyadına göre alfabetik sıralanmıştır.)

Düzenleme Komitesi
Hüseyin Yaşar (Mimar)
Fatma Gül (Mimar)
Ebru Er (Mimar)

Sempozyum Takvimi
Bildiri Çağrısı: 30 Mayıs 2008
Özet Teslimi:  15 Temmuz 2008
Özet Kabul Duyurusu: 30 Temmuz 2008
Bildiri Tam Metin Teslimi: 1 Ekim 2008

Sempozyuma Katılım
Katılımcıların, 500 - 750 kelime arasında yazılmış bildiri özetlerini, 15 Temmuz 2008 tarihine kadar turizmvemimarlı[email protected] e-posta adresine göndermeleri gerekiyor. 100 YTL olan sempozyum katılım ücretinin Halk Bankası, Mimarlar Odası Antalya Şubesi 446 674 03 no’lu hesap numarasına, 01 Ekim 2008 tarihine kadar yatırılması gerekiyor. Katılım ücretine kongre çantası, kongre kitabı, öğle yemekleri (oturum aralarında çay ve kahve) dahil.

Özet İçeriği
Bildiri başlığı: Arial 16 punto
Yazar(lar) isimleri ve kurum bilgileri : Arial 12 punto
Anahtar sözcükler: Arial 12 punto, italik
Özet metni: Arial 11 punto, 1,5 satır aralığı
Yazar(lar)ın iletişim bilgileri (yazışma adresi, telefon, faks, e-posta) : Arial 11 punto

Açılış ve Tematik Sunumlar: 31 Ekim 2008, Baucon Yapex Toplantı Salonu, Antalya

Sempozyum: 01 - 02 Kasım 2008, Dedeman Hotel, Antalya
Etkinlik Arşivi
Yayınlanan etkinliklerin kategorik olarak listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz etkinliği listeden seçiniz.