Etkinlikler

4. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi

Etkinlik Başlangıç - Bitiş Tarihi: 12 - 14 Kasım 2008
Yer: Harbiye Askeri Müze, Harbiye - İstanbul
İletişim
Telefon: 0212 227 69 10
Faks: 0212 236 85 28
E-posta: [email protected]
Web Sitesi: www.mimarist.org/index....
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Türkiye''de mimarlık temel alanında yapı malzemeleri konusunda tüm rol alanlar arasında ortak bir platform oluşturarak bilgi birikimi sağlamak, yaymak ve bu yolla gerekli etkileşimi olanaklı kılarak, geleceğe yönelik yeni açılımlar yaratmak olan temel misyonunu 2008 yılında 4. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi''ni gerçekleştirerek sürdürmeyi hedefliyor.

Toplumun sağlık, konfor ve huzurunu doğrudan etkileyen bir mesleğin bireyleri olarak, toplum için yaratılacak mekanların, yine toplum tarafından ve nesiller boyunca ortaklaşa kullanılmasına olanak sağlayacak düzenlemeleri dikkate alarak düşünülmesinin, tasarımlanmasının gerekliliği öncelikli bir sorumluluk alanı oluşturuyor. Özünde mevcut durumu korumak, iyileştirmek ve dünyanın ekolojik dengesini koruyarak yeni yaşam alanları yaratmak olan bu yaklaşımda dünya, mimarlık ve onu oluşturan malzemelerden beklenen nitelikleri ayrıntıda şu konular üzerinde yoğunlaşarak geliştirmeyi hedefliyor:

- Başta enerji, su ve kaynak tüketimini, sera etkisi yaratacak emisyonu ve her türlü atığı azaltmak
- Mevcut yapıları enerji / maliyet etkin ve yaşanabilir kılan teknolojileri yaratmak
- Biyo-, nano- ve enformasyon teknolojilerinden yararlanan dayanıklı, yüksek performanslı yeni oluşumlar, olanaklar yaratmak
- Kültürel mirası korumak
- Doğal afetlerin ve çevrenin olumsuz etkilerini en aza indirmek
- Özel teknik gereksinmelere yanıt veren yüksek katma değer taşıyan, akıllı, esnek fiziki-kimyasal niteliklere sahip olmak
- Zemin altında yaşamın sürdürülmesi gibi farklı alternatif yaklaşım ve yapılanmaları olanaklı kılacak etkileri karşılamak, sönümlemek ve sürdürmek

Bu madder göz önüne alınarak geleceğin yapılanmasında "Türkiye''nin katkısının" sorgulanacağı 4. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi, çok yönlülüğü hedefliyor.

Tasarım, Yapım ve Teknoloji
- Tarihsel gelişim ve gelecek
- Strüktür, sistem
- İşlev, detay, uygulama
- Bakım, onarım, güçlendirme
- Üretim, biçimlendirme
- Güvenlik
- Estetik

Fiziksel Çevre Kontrolü ve Sürdürülebilirlik
- Isı - nem - su, ışık, ses, yangın
- Deprem, sel, rüzgâr
- Ekoloji, enerji, kaynak kullanımı, geri dönüşüm, kalıcılık
- Yerellik / küresellik
- İç ve dış ortam çevre kalitesi, yaşam sağlığı

Tarihi Çevre ve Mimari Miras
- Mimari miras, restorasyon, rekonstrüksiyon
- Yeniden işlevlendirme
- Kalite ve Denetim
- Performans
- Standartlar, yönetmelikler, yapı malzemesi bilgi sistemleri, ürün şartnameleri
- Birim fiyat, elde edilebilirlik, optimizasyon, verimlilik, yapım maliyeti, kullanım maliyeti

Katılım
Katılımın kayıtlı olduğu kongre sonunda tüm oturumları izleyen katılımcılara katılım belgesi verilecek. Kongre aynı zamanda Mimarlar Odası Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi''nce meslek içi eğitim kapsamında değerlendiriliyor.

Katılım Ücreti: 60 YTL (Bildiri sahipleri için)

Lisans öğrencilerinin ücretsiz katılableceği kongrenin dinleyiciler için katılım ücreti ikinci duyuruda belirtilecek. Katılım ücreti bildiri kitaplarını, oturum aralarındaki ikramları kapsıyor. Kongreye katılmak isteyenlerin başvuru formunu doldurarak kongre sekreterliğine göndermeleri gerekiyor.

Bilimsel Kurul
M. Süheyl Akman, Prof. Dr. (İTÜ)
Fevziye Aköz, Prof. Dr. (YTÜ)
Firuzan Baytop, Y. Mimar (GSA)
Murat Eriç, Prof. Dr. (MSGSÜ)
Halit Yaşa Ersoy, Prof. Dr. (MSGSÜ)
Erol Gürdal, Prof. Dr. (İTÜ)
Mehmet Ş. Küçükdoğu, Prof. Dr. (İKÜ)
Leyla Tanaçan, Doç. Dr. (İTÜ)
Canan Taşdemir, Prof. Dr. (İTÜ)
Nabi Yüzer, Doç. Dr. (YTÜ)

Düzenleme Kurulu
Kubilay Büyüklü
Bülend Ceylan
Halit Yaşa Ersoy
Mehmet Ş. Küçükdoğu
Şener Macit
Leyla Tanaçan
İbrahim Uysal
Sami Yılmaztürk
Fehiman Yurttaş Eker
Etkinlik Arşivi
Yayınlanan etkinliklerin kategorik olarak listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz etkinliği listeden seçiniz.