Etkinlikler

Anadolu''da Konut ve TOKİ Mimarlığı

Etkinlik Başlangıç - Bitiş Tarihi: 08 - 09 Ağustos 2008
Etkinlik Başlangıç - Bitiş Saati: 09:00 - 19:30
Yer: Konya
İletişim
Adres: Atatürk Cad. No:15 Meram, Konya
Telefon: 0332 353 47 17
Faks: 0332 353 41 61
E-posta: [email protected]
Web Sitesi: www.konyamimod.org.tr
TMMOB Konya Mimarlar Odası, 08 - 09 Ağustos 2008 tarihlerinde TMMOB Mimarlar Odası Antalya Şubesi ile birlikte "Anadolu''da Konut ve Toki Mimarlığı" konulu teknik inceleme gezisi, panel ve forum düzenliyor. SMGM kapsamında olan etkinlikte teknik gezi 2, panel 5 kredi olarak değerlendirilecek.

Türkiye’nin farklı yörelerindeki iklim, yerel yapı malzemesi, özgün gelenekler, kültürel farklılıklar, depremsellik, taşıyıcı sistem tercihleri ve yaşama alışkanlıklarına bağlı farklı konut mimarilerinin zenginliği, ülkemizin özenle sürdürülmesi gereken eşsiz ayrıcalıklarından biri.

Bu kültürel çeşitliliğin, bir bakıma bugün de değişmeyen iklim, komşuluk gelenekleri, doğal çevreyle ilişkiler, kent topoğrafyası, toplumsal alışkanlıklar, sokak - meydancık vb. gibi ortak yaşam mekanları ve geçmişten gelen kimlik değerleri gözetilerek, “çağdaş” ama “bize” ait mimari tasarımlarla, hatta insancıl ve akılcı kent dokularının da değerlendirilmesiyle birlikte sürdürülmesi, ne yazık ki bugün unutulmuş durumda. Ülkenin tüm yörelerinde, tek tip denebilecek benzerlikte bir toplu konut mimarisi ile bunlara uygun düzenlenen kişiliksiz yerleşme düzenleri, özellikle TOKİ uygulamalarında imar planı aşamasından mimari tasarımlara kadar hızla yaygınlaşıyor.

Bütün bunlara, siyasal erk tarafından yine TOKİ’ye yasal güvenceyle sağlanan bağımsız imar ve planlama yetkilerinin, bulunulan çevreyi ve kenti gözeten kararlarla değil, adeta istisnasız şekilde hep arsa ve emlak rantını arttırıcı yönde kullanılması ülke genelinde yaşamsal öneme sahip.

Düzenlenecek panel ve forum, bu talihsiz gelişmenin genel irdelemesini yapmak, "Türkiye özeline" duyarlı ve seçenek oluşturabilecek bir toplu konut mimarisiyle yeni yerleşme planların, yöresel yerleşim karakterlerini dışlamayan bir şehircilik anlayışı içinde tasarlanabilmesinin temel ilkelerini belirlemek, yerel ve bölgesel değerleri gözeten, bulunulan kentlerle kültürel olgunluk içinde bütünleşen ve bu nitelikleriyle de özel konut üretimine kamusal rehberlik yapabilecek bir TOKİ mimarlığı gereksinimini ülke gündemine kazandırmak amacını taşıyor.

Program
08 Ağustos 2008, 13:00 - 19:00
Konya Kent Merkezinde Teknik İncelemeler

- Alaaddin Camii
- İnce Minareli Medrese
- Karatay Medresesi 
- Sırçalı Medrese
- Sahipata Camii ve Müzesi
- Mevlana Müzesi
(Koyunoğlu Müzesi)

09 Ağustos 2008
Panel - Forum: Anadolu''da Konut ve TOKİ Mimarlığı

09:00 - 09:30: Kayıt
09:39 - 10:15: Açılış Konuşmaları
- M.Serdar Işık (TMMOB Mimarlar Odası Konya Şubesi Başkanı)
- M.Osman Aydın (TMMOB Mimarlar Odası Antalya Şubesi Başkanı)
- Bülend Tuna (TMMOB Mimarlar Odası Genel Başkanı)
- Tahir Akyürek (Konya Büyükşehir Belediye Başkanı)
- Osman Aydın (Konya Valisi)
10:15 - 10:45: Tematik Sunum
- Oktay Ekinci "Gelenekselden Beslenen Çağdaş Mimarlık"
- Prof.Dr. Ataman Demir "Geleneksel Anadolu Evlerinde Yöresel Farklılıklar ve Nedenleri"
- Doç.Dr. Ali Cengizkan "Cumhuriyetin İlk Toplu Konut Uygulamaları: Ankara Örnekleri"
- Saraçoğlu Mahallesi
- Dışkapı Subay Evleri
- Bahçelievler
- Kavaklıdere 14 Mayıs Mahallesi
- Mebus Evleri Tandoğan
- Yenimahalle
12:00 - 13:00: 1. Oturum "TOKİ Uygulamaları ve Mimarlık"
Yöneten: Prof.Dr. Ahmet Alkan (TMMOB Mİmarlar Odası Konya Şubesi)
Konuşmacılar
- Prof.Dr. Cevat Geray "Toplumsal Konut Politikası Açısından TOKİ"
- Doğan Tekeli "TOKİ Projelerinde Mimariyi Etkileyen Kurallar"
- Tuba Aydın (Toplu Konut Projeleri ve Araştırma Daire Başkanlığı)
14:30 - 15:30: 2. Oturum "TOKİ Uygulamaları ve Planlama
Yöneten: Cahit Tolunay (TMMOB Mimarlar Odası Antalya Şubesi)
Konuşmacılar
- Prof.Dr. Emre Aysu "TOKİ’nin Planlama Anlayışı"
- Feridun Duyguluer "Planlama Yetkileri ve TOKİ"
- Mehtap Başaran "Karabük’te TOKİ Planları"
15:45 - 16:45: 3. Oturum "Ulusal Gözlemler"
Yöneten: Erkan Karakaya (TMMOB Mimarlar Odası II. Başkanı)
Konuşmacılar
- Yrd.Doç.Dr. İbrahim Bakır "Konya''dan Örnekler"
- Pınar Engincan Bol "Antalya''dan Örnekler"
- Mücella Yapıcı "İstanbul''dan Örnekler"
- Hasan Topal "İzmir''den Örnekler"
17:00 - 18:00: 4. Oturum "Ulusal Gözlemler"
Yöneten: Erkan Karakaya (TMMOB Mimarlar Odası II. Başkanı)
Konuşmacılar
- Selami Özçelik "Samsun''dan Örnekler" 
- İbrahim Şenel "Denizli''den Örnekler"
- D. Bora Karataş, Ramazan Karaşin "Diyarbakır''dan Örnekler"
- Prof.Dr. Yusuf Gürçınar "Adana''dan Örnekler"
18:15 - 19:30: Forum, Genel Değerlendirme
Yöneten: Oktay EkinciTakip
Etkinlik Arşivi
Yayınlanan etkinliklerin kategorik olarak listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz etkinliği listeden seçiniz.