Etkinlikler

İstanbul Buluşmaları 2008 "Belirsizlik Ortamında İstanbul''un Planlama Gündemi"

Etkinlik Başlangıç - Bitiş Tarihi: 08 - 09 Ekim 2008
Yer: Yıldız Teknik Üniversitesi, Yıldız - İstanbul
İletişim
Adres: Emirhan Cad. Bayındır Çıkmazı Sok. Uygar Apt. No:1/1 Dikilitaş, Beşiktaş - İstanbul
Telefon: 0212 275 43 67
Faks: 0212 272 91 19
E-posta: [email protected]
Web Sitesi: www.spoist.org
2000’li yıllar İstanbul için sanayi kentinden hizmet kentine evrilme sancılarının yaşandığı dönem olarak tanımlanabilir. Ancak üretici sektörler üzerinden olmayan ve tüketimi tetikleyen bu dönüşüm süreci, bir taraftan kentsel arsa değerlerini spekülatif olarak artırırken, diğer taraftan da kenti dünyadaki sosyo-ekonomik ve kültürel yapılanmalara ve dolayısıyla belirsizlik ortamına çok daha açık hale getiriyor. Bu belirsizlik ortamı, nüfusu 12 milyona ulaşan metropolün ulaşım ve altyapısının yönetilmesini zorlaştırırken, bir yandan üst ölçekli ve kentsel ölçekli planlama süreçlerini bilinmezliğe sürüklüyor, diğer yandan da tarihi kent merkezlerinin sağlıklaştırılmasını ve merkez ile çeperlerdeki yasadışı ve/veya sağlıksız konut stoğunun, yenilenmesi süreçlerini tehdit ediyor. Belirsizlik ortamı, kentin gelişimi bağlamında hem kentte yaşayanlar hem de yatırımcılar için bir yönüyle fırsat, diğer yönüyle ise tehdit olarak algılanabilecek ikili yapıları içeriyor. Buna karşın toplumda sürdürülebilirlik kavramının etkisinin güçlenmeye başlaması ve planlama sürecine yönelik olarak toplumsal hassasiyetlerin oluşması bu belirsizlik ortamıyla mücadele için bir fırsat olarak büyümekte.

Bilindiği üzere, İstanbul gerek 1/100000 ölçekli planlama süreci, gerek noktasal ölçekli büyük projeler ve gerekse üst ölçekli planlama kararlarından bağımsızca ele alınan dönüşüm ve yenileme projeleri gibi konularda büyük belirsizlikler taşıyor. Halen tümüyle üst karar vericiler tarafından yönlendirilen, bilimsel veriler ve yerel aktörleri yok sayan yaklaşımlar, yerelleşme yönündeki çabaların önünde önemli bir engel olarak etkisini sürdürüyor. Bölgesel ölçekte yapılan, ancak kenti doğrudan etkileyen planlama çalışmaları, deprem odaklı çalışmalar ile İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkentliği süreci konusundaki belirsizlikler de üzerinde durulması gereken diğer önemli gündem konuları arasında bulunuyor.

Bu çerçevede, 08 - 09 Ekim 2008 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan “İstanbul Buluşmaları”nın ikinci etkinliğinin teması, Belirsizlik Ortamında İstanbul’un Planlama Gündemi olarak belirlendi. Etkinlik kapsamında, "Üst Ölçekli Planlama, Kentsel Ölçekli Planlama, Tarihi Kent Merkezlerinde Planlama ve Kentsel Dönüşüm Alanlarında Planlama" temalı dört yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirilecek. Planlama, hukuk, yönetim ve bilgi alanı zeminlerinde sürdürülecek olan etkinlik, ilk toplantıda olduğu gibi ilgili tüm kesimleri bir araya getirerek, konuyu çok yönlü bir bakış açısı ve ortak akıl geliştirerek gündeme taşımayı, kamuoyuyla paylaşmayı ve sorunlara çözüm aramayı hedefliyor.

Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumu’nda, TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi, Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ve İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü iş birliği ile gerçekleştirilecek etkinliğe tüm İstanbul halkı davetli.

Program
08 Ekim 2008
09:45 - 10:15:
Kayıt işlemleri
10:15 - 10:45: Açılış Konuşmaları
Prof. Dr. Zekai Görgülü (YTÜ Mim. Fak. Dek.)
Prof. Dr. Hüseyin Cengiz (YTÜ Mim. Fak. Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başk.)
Erhan Demirdizen (ŞPOİst Bşk.)
10:45 - 11:15: Tematik Sunuş 
Yrd.Doç.Dr. Pelin Pınar Özden (ŞPOİst II. Başk.)
11:15 - 12:00: Davetli Konuşmacı
Daniel Drocourt (Marsilya Tarihi Miras Atöl. Yön.)
12:00 - 13:00: Yemek Arası
13:00 - 15:30: Yuvarlak Masa 1
"Üst Ölçekli Planlama"
Moderatör: Prof.Dr. Ayşenur Ökten (YTÜ)
15:30 - 15:45: Çay - Kahve Arası
15:45 - 18:15: Yuvarlak Masa 2
"Kentsel Ölçekli Planlama"
Moderatör: Prof.Dr. Güzin Konuk (MSGSÜ)

09 Ekim 2008
09:45 - 10:30:
Davetli Konuşmacı
 Prof.Dr. George Prevelakis (Sorbonne Uni.)
10:30 - 13:00: Yuvarlak Masa 3
"Tarihi Kent Merkezlerinde Planlama"
Moderatör: Doç.Dr. İclal Dinçer (YTÜ)
13:00 - 14:00: Yemek arası 
14:00 - 16:30:  Yuvarlak Masa 4
"Kentsel Dönüşüm Alanlarında Planlama"
Moderatör: Prof.Dr. Fulin Bölen (İTÜ)
16:30 - 17:15: Çay - Kahve Arası 
17:15 - 18:00: Raportör Sunumları ve Serbest Kürsü
Yuvarlak Masa 1
Yrd.Doç.Dr. Yiğit Evren (YTÜ)
Arş.Gör.Dr. Nazire Diker (YTÜ)
Yuvarlak Masa 2
Yrd.Doç.Dr. Hürriyet Öğdül (MSGSÜ)
Arş.Gör.Dr. Ebru Firidin Özgür (MSGSÜ)
Yuvarlak Masa 3
Yrd.Doç.Dr. Elif Örnek (YTÜ)
Arş.Gör.Tolga İslam (YTÜ)
Yuvarlak Masa 4
Yrd.Doç.Dr. Özlem Özçevik (İTÜ)
Arş.Gör. Burçin Yazgı (İTÜ)  
18:00: Kokteyl ve Müzik Dinletisi
Etkinlik Arşivi
Yayınlanan etkinliklerin kategorik olarak listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz etkinliği listeden seçiniz.