Etkinlikler

3. Tarih İçinde Mersin Kolokyumu

Etkinlik Başlangıç - Bitiş Tarihi: 16 - 17 Ekim 2008
Yer: Uğur Oral Kültür Merkezi, Mersin Üniversitesi - Mersin
İletişim
Telefon: 0324 341 28 25
Faks: 0324 341 24 19
Web Sitesi: tarihicinde.mersin.edu....
Mersin ve içinde bulunduğu bölge, önemli bir kültürel ve tarihsel mirasa sahip. Araştırmacılar için önemli bir kaynak oluşturan bu mirasın bulunduğu Mersin için, kentin sahip olduğu çeşitliliğin her yönüyle aydınlatılması ve kültürel zenginliğin arttırılması oldukça önem taşıyor.

Bu konuda sorumluluk üstlenen Mersin Üniversitesi Akdeniz Kent Araştırmaları Merkezi, düzenli olarak sürdürülen uluslararası Tarih İçinde Mersin Kolokyumu''nun üçüncüsünü 16 - 17 Ekim 2008 tarihleri arasında düzenliyor.

Program
16 Ekim 2008
09:30 - 10:30:
Açılış Konuşmaları
Prof. Dr. Tamer Gök (Mersin Üniversitesi Akdeniz Kent Araştırmaları Merkezi Müdürü)
Şerafettin Aşut (Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı)
Kenan Yücesoy (Akdeniz Belediye Başkanı)
Prof. Dr. K.Süha Aydın (Mersin Üniversitesi Rektörü)
Macit Özcan (Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı)
Hüseyin Aksoy (Mersin Valisi)
10:30 - 10:45: Kahve Arası
10:45 - 12:00: 1. Oturum "Akdeniz Dünyasına Yaklaşımlar" 
Oturum Başkanı: Eyüp Özveren (ODTÜ, Ekonomi Bölümü)
Alisa Ginio (Tel Aviv Ü., Tarih Bölümü)
“Nahum Slouschz’un (1871-1966) 1948 tarihli ‘Denizin Kitabı’ isimli Çalışmasında Tartışıldığı Şekliyle Akdeniz Dünyası”
Uğur Kökden (Yazar)
“Bizim (Doğu) Akdeniz Yakından”
12:00 - 13:30: Öğle Yemeği 
13:30 - 15:15: 2. Oturum "Modern Dönemde Bölgeler Arası Bağlantılar" 
Oturum Başkanı: Nükhet Adıyeke (Mersin Ü., Tarih Bölümü)
Katilena P. Stathakou (Girit Ü., Arkeoloji ve Tarih Bölümü)
“Mağdur Edenler ya da Edilenler? 19. Yüzyılın Sonunda Giritli Müslümanların Gönüllü Göç Edişinde, Hıristiyanların Uyguladığı Şiddetin Önemi”
Herkul Millas (Atina Ü., Türk ve Modern Asya Araştırmaları Bölümü)
“20. Yüzyıl Başında Mersin ve Rumların Geçmise Bakışı”
Fahriye Emgili (Ankara Ü., Tarih Bölümü)
Melike Kara (Mersin Ü., Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi)
“Girit’ten Mersin’e; Kurulan Yeni Yaşamlar”
İrem Dizdar, İlknur Akıner (Mersin Ü., Mimarlık Bölümü)
“Girit Göçmen Konutlarının Yorumlanmasında Bir Örnek: İhsaniye Mahallesi”
15:15 - 15:30: Kahve Arası
15:30 - 17:30: 3. Oturum "İki Savaş Arası Dönemde Doğu Akdeniz Kentleri"
 Oturum Başkanı: Filiz Yenişehirlioğlu (Başkent Ü., Görsel Sanatlar ve Tasarım Bölümü)
Paul Dumont (Marc Bloch Ü., Türk Araştırmaları Bölümü)
“Fransız Arşiv Belgelerine Göre İki Dünya Savaşı Arası Dönemde Mersin ve Bölgesi”
Tolga Ünlü (Mersin Ü., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)
Tülin Selvi Ünlü (Mersin Ü., Akdeniz Kent Araştırmaları Merkezi)
“20. Yüzyıl Başında Mersin’de Ticaretin Gelişimi: Ticaretin Ana Omurgası Olarak Uray Caddesi”
Meltem Toksöz, Selçuk Durak (Boğaziçi Ü., Tarih Bölümü)
“1929 Dünya Ekonomik Buhranı ve Mersin Limanı”
Şerife Yorulmaz (Mersin Ü., Tarih Bölümü)
Çiğdem Duman (Mersin Ü., Tarsus Meslek Yüksek Okulu)
“Fransız Manda Yönetiminde İskenderun”

17 Ekim 2008
09:00-10:45:
4. Oturum "Mersin ve Hinterlandına Karşılaştırmalı Yaklaşımlar"
Oturum Başkanı: Tamer Gök (Mersin Ü. Akdeniz Kent Araştırmaları Merkezi)
Halis Akder (ODTÜ, Ekonomi Bölümü)
“Çukurova''da ve Ege''de Pamuk Toplamak”
İhsan Ercan Sadi (New York Ü., Sosyoloji Bölümü)
Necati Çelik (ODTÜ, Ekonomi Bölümü)
“Antalya ve Mersin: Çok-Boyutlu Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım"
Aegli Dimoglou (Volos Belediyesi Tarihi Araştırmalar ve Dokümantsayon Merkezi)
“Thessaly Bölgesinin Limanı Olarak Volos”
Yasser Aref (İskenderiye ve Akdeniz Araştırmaları Merkezi)
“İskenderiye; Görkemli Geçmiş, Sorunlu Bugün ve Ümit Veren Gelecek” 
10:45 - 11:00: Kahve Arası
11:00-12:15: 5. Oturum "Hareket Halindeki İnsanlar ve Kurumlar" 
Oturum Başkanı: Şerife Yorulmaz (Mersin Ü., Tarih Bölümü)
Mehmet Doğan (Mersin Ü., Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü)
İsmail Sözener (Deniz Kuvvetleri Komutanlığı)
“Mersin Deniz Harp Okulu (1941-1946)”
Burak Beyhan (Mersin Ü., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)
“Mersin Otelleri: Kronolojik ve Mekansal Bir İrdeleme”
12:15 - 13:30: Öğle Yemeği 
13:30 - 15:00: Panel 1 "Kent Müzesi" 
Panel Yürütücüsü: Tamer Gök (Mersin Ü. Akdeniz Kent Araştırmaları Merkezi)
Nicos Agriantonis (ICOMOS)
“Kent Müzelerinin Oluşumunda Yerel Katılımcıların Etkisi”
Christine Agriantoni (Thessaly Ü., Tarih, Arkeoloji ve Sosyal Antropoloji Bölümü)
“Hermopolis, Syros’ta Bir Endüstri Müzesi’nin Kurulması”
Oktay Gökdemir (İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi)
“İzmir Kent Müzesi Deneyimleri”
Orhan Silier (Antalya Kent Müzesi)
“Antalya Kent Müzesi Deneyimleri”
15:00 - 15:15: Kahve Arası 
15:15 - 16:45: Panel 2 "Yerel Sesler" (Özel Oturum) 
Panel Yürütücüsü: Fevzi Demir (Mersin Ü., Tarih Bölümü)
Gündüz Artan
Şinasi Develi
Semihi Vural
Nihat Taner
16:45 - 17:00: Kahve Arası 
17:00-17:45: Panel 3 "Kent Belleği"
Panel Yürütücüsü: Filiz Yenişehirlioğlu (Başkent Ü., Görsel Sanatlar ve Tasarım Bölümü)
Osman Mörel
Uğur Ersoy
Maris Levante
17:45 - 18:00: Kapanış Oturumu 
Alisa Ginio (Tel Aviv Ü., Tarih Bölümü)
Eyüp Özveren (ODTÜ, Ekonomi Bölümü)

Bilim Kurulu
Prof. Dr. Tamer Gök
Prof. Dr. Şerife Yorulmaz
Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu
Prof. Dr. Eyüp Özveren
Prof. Dr. Günhan Danışman

Yürütme Kurulu
Uzman Tülin Selvi Ünlü
Okutman Melike Kara
Yrd. Doç. Dr. Burak Beyhan

Destek Kuruluşlar
Mersin Valiliği
Mersin Akdeniz Belediye Başkanlığı
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası
TÜBİTAK
TEMSA
Etkinlik Arşivi
Yayınlanan etkinliklerin kategorik olarak listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz etkinliği listeden seçiniz.