Etkinlikler

İstanbul 2008 Uluslararası Peyzaj Mimarlığı Sempozyumu

Etkinlik Başlangıç - Bitiş Tarihi: 17 - 18 Ekim 2008
Yer: İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Taksim - İstanbul
İletişim
E-posta: [email protected]
Web Sitesi: www.peyzajmimoda.org.tr...


17 - 18 Ekim 2008 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan İstanbul 2008 Uluslararası Peyzaj Mimarlığı Sempozyumu, "Akdeniz Ülkelerinde Peyzaj Mimarlığının Geleceği: Kimlik ve Hedefler" ana başlığı ve "Kültürel Peyzajlarda Kimlik Değişimi" ana teması çerçevesinde kurgulandı.

İstanbul 2008 Uluslararası Peyzaj Mimarlığı Sempozyumu, 2006 yılında Atina''da yapılan 1. Uluslararası Peyzaj Mimarlığı Sempozyumu''nda ortaya konan fikirler ve çıktıların ışığında yeni adımlar atılması, Akdeniz ülkelerinde peyzaj mimarlığı mesleğinin gelişimi ile ilgili kısa ve uzun dönem hedeflerin belirlenmesi ve tanınırlığının arttırılması, bu ülkelerde meslek alanlarının içinde bulunduğu yetki karmaşasından kaynaklanan sorunların peyzaj mimarlığı üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi ve bu sorunların çözümüne yönelik yapılması gereken yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi için,bilgi ve deneyimlerin paylaşılacağı tartışma ortamının yaratılması amaçlarını taşıyor.

Sempozyumda ayrıca tarihi ve kültürel peyzajlarla ilgili girişimleri ve özellikle Avrupa boyutunda Avrupa Peyzaj Sözleşmesi gibi son dönemde atılan adımları göz önünde tutarak:

- Akdeniz ülkelerinin kültürel peyzaj kimliğini tanımlamak ve bu konuda farkındalığı arttırmak,
- Kültürel peyzaj kimliğini tehdit eden unsurları tanımlamak,
- Doğal sistemler ve kültürel peyzaj ilişkisi,
- Kentsel gelişim ve kültürel peyzaj ilişkisi,
- Küreselleşme bağlamında kültürel peyzajlardaki değişim,
- Sosyal ve etnik değişimin kültürel peyzajlara etkisi,
- Peyzaj mimarlarının kültürel peyzajların korunması ve iyileştirilmesinde üstlenecekleri rolün tanımlanması

konularına odaklanılacak.
Etkinlik Arşivi
Yayınlanan etkinliklerin kategorik olarak listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz etkinliği listeden seçiniz.