Etkinlikler

TEMASkonferans 3: Kentin Görünmeyen Potansiyelleri

Etkinlik Başlangıç - Bitiş Tarihi: 27 Ekim 2008
Etkinlik Başlangıç - Bitiş Saati: 12:30 - 13:30
Yer: İstanbul Kültür Üniversitesi, Ataköy - İstanbul
İletişim
E-posta: [email protected]
Web Sitesi: www.temasistanbul.org
Boğaçhan Dündaralp, mimari tasarım ofisinin Ar-Ge projeleri olarak da görülebilecek birikimlerini, TEMAS projesi kapsamında dinleyicilerle paylaşacak. Bu birikimleri 2006’dan bu yana müşterisi olmayan, kent temalı, kentle ilgili konular üzerine ürettiği projeler, düşünceler, kentin görünmeyen potansiyellerininin araştırıldığı; yeni mekan, karşılaşma ve iletişim olanaklarının görünür kılınmaya çalışıldığı çalışmalar oluşturuyor.

Yeni olasılıklar ortamı olarak kentle bir zihinsel karşılaşma modeli; Urban.?:!+&-()_*></... araştırma projeleri: Bu çalışmalar, bir yandan ofisin var olan projelerini besliyor, bir yandan da kente, insana, yaşantıya yönelik yeni bir bakış üretmek ve onun arkasındaki durumları anlamak, araştırmak üzerine kuruluyor. Yalnızca mimar ve mimarlıkla sınırlı değil farklı disiplinlerle işbirliği içinde oluşturulmaya çalışılıyor ve (medyalar, akademik ortamlar, sergiler gibi...) farklı ortamlarda tartışmaya açılarak, araştırılan konularda bir iletişim ve beslenme aracına dönüştürülüyor.
Etkinlik Arşivi
Yayınlanan etkinliklerin kategorik olarak listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz etkinliği listeden seçiniz.