Etkinlikler

Cumhuriyet''in 85. Yılında Çağdaş Sanat ve Mimarlık

Etkinlik Başlangıç - Bitiş Tarihi: 30 - 31 Ekim 2008
Yer: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fındıklı - İstanbul
İletişim
Adres: Meclis-i Mebusan Cad. Fındıklı - İstanbul
Telefon: 0212 252 16 00
Faks: 0212 251 75 67
Web Sitesi: www.msu.edu.tr

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Mimarlık Tarihi Ana Bilim Dalı, 30 - 31 Ekim 2008 tarihleri arasında Cumhuriyet''in "85. Yılında Çağdaş Sanat ve Mimarlık" başlıklı bir sempozyum düzenliyor.

Sanat ve mimarlığın Türkiye gündeminde giderek kan kaybettiği bilinciyle Cumhuriyet''in 85''inci yılında söz konusu kavramları bir kez daha gündeme taşımak ve sanatın farklı dalları üzerinden yapılacak saptamalarla konuların düşünsel arka planına ışık tutmak amacıyla düzenlenen seminerde, toplum ve kültürlerin kendini ifade etme aracı olan
sanatın, küreselleşme ve dengelerin değişmesi sonucunda geldiği noktanın akademik tartışmaya açılmasını ve onu izleyen panelle birlikte disiplinlerarası bir diyalog sağlanması hedefleniyor. Seminerin,yalnızca çağdaş durumun bilançosuyla yetinmeyerek,ileriye yönelik değerlendirmelere de ışık tutması amaçlanıyor.

Program
30 Ekim 2008 
10:30:
Açılış Konuşması
11:00 - 12:30: 1.Oturum
Oturum Başkanı: Bülent Özer 
Suha Özkan ''''Bölgeselcilik ve Üçüncü Dünya Mimarlığı''''
Önder Küçükerman "85 Yılda Sanayi-i Nefise''den Sanayi için Tasarıma"
Semra Germaner ''''85 Yılın Sanat Düşüncesi ve Plastik Dilin Dönüşümü''''
12:30 - 13:30: Öğle Arası
13:30 - 15:00: 2.Oturum
Oturum Başkanı: Mete Ünal 
Şengül Öymen Gür ''''Küreselleşme ve Özgün Kültür Ekseninde Mimari Kimliğin Yapılanması''''
Neslihan Dostoğlu ''''Sürdürülebilir Gelişmede Yeniden Canlandırma Çalışmalarının Rolü''''
Bülent Tanju ''''Kimlik Üzerine'''' 
15:00 - 15:30: Kahve Molası
15:30 - 17:00: 3.Oturum
Oturum Başkanı: Kemal Çorapçıoğlu 
Feyza Hepçilingirler "Türkçe''nin Bugünkü Durumu"
Zeliha Berksoy ''''Tiyatro Sanatı ve Tiyatro Mimarisi'''' 
Emre Zeytinoğlu ''''Sermaye - Kriz - Lümpenlik Bağlamında Çağdaş Sanat''''

31 Ekim 2008
11:00 - 12:30:
1.Oturum
Oturum Başkanı: Gündüz Gökçe
Cem Mansur ''''Müzik ve Değerler - Evrensel''den Yerel''e''''
Evin İlyasoğlu ''''Türk Şiirinde Müzik, Türk Müziğinde Şiir''''
Hızır Tüzel ''''Sinemada Mekan''''
12:30 - 13:30: Öğle Arası
13:30 - 15:00: 2.Oturum
Oturum Başkanı: Zeynep İnankur
Aykut Köksal "Bir Kırılma Noktası Olarak Soyutlama Düşüncesi"
Alin Taşçıyan ''''Kimliğini Arayan Türkiye Sineması''''
Feyyaz Yaman "Kamusal Alan ve Sanatın İşgali"
15:00 - 15:30: Kahve Molası
15:30 - 17:00: Panel: "Cumhuriyet ve Modernleşme"
Moderatör: Aykut Köksal
Zeki Coşkun
Mehmet Nemutlu
Bülent Tanju
Feyyaz Yaman

Etkinlik Arşivi
Yayınlanan etkinliklerin kategorik olarak listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz etkinliği listeden seçiniz.