Etkinlikler

Geçmişten Geleceğe Su Yapılarında Taş Sempozyumu

Etkinlik Başlangıç - Bitiş Tarihi: 19 - 20 Aralık 2008
Yer: Antalya
İletişim
Adres: Mimarlar Odası Antalya Şubesi Meltem Mahallesi 3808 Sokak No:16
Telefon: 0242 2378692
Faks: 0242 2375820
E-posta: [email protected]
Web Sitesi: antmimod.org.tr
Mimarlar Odası Antalya Şubesi’nce, ilki 18 - 20 Kasım 2007 tarihlerinde gerçekleştirilen “Hanlar, Kervansaraylar ,Geleneksel ve Modern Mimaride Taş”ın ardından ulusal ve davetli olarak 19 - 20 Aralık 2008 tarihinde ikinci bir sempozyum düzenleniyor. Konusu “Geçmişten Geleceğe Su Yapılarında Taş” olarak belirlenen etkinlik, su ile ilgili yapıların korunarak kullanılmasını ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak, taşın çağdaş mimaride kullanılması ve bu konudaki örneklerin tartışılması, amaçlarını taşıyor.

Temalar
Antik Çağdan Günümüze Anadolu’da Su Yapıları
a. Tasarım İlkeleri
b. Tipolojiler
c. Malzeme, yapım teknikleri ve taşın kullanımı
d. Taş’ın geleneksel bir malzeme olarak bu yapı türlerinde kullanılma biçimleri
e. Çağdaş yaşamda devamlılığına yönelik öneriler.

Taş
a. Tarih içerisinde, ocaktan yapıya geçiş sürecinde geleneksel üretim teknikleri
b. Anadolu Türk Yapı Sanatında “Taş”
c. Çağdaş Mimaride Taş
d. Taş’ın korunması ve onarımı sürecinde kullanılan teknikler.

Bilim Komitesi
Prof.Dr. Haluk Abbasoğlu
Prof.Dr. Erdoğan Yüzer
Doç.Dr. Raşit Altındağ
Doç.Dr. Can Binan
Doç.Dr. Mehmet Tunçel
Yrd.Doç.Dr. İbrahim Bakır
Yrd.Doç.Dr. Gülsün Tanyeli
Aysel Çetinsoy (Mimar)

Düzenleme Komitesi
Nilgül Yılmaz
Hakime Yıldız
Ebru Er
Etkinlik Arşivi
Yayınlanan etkinliklerin kategorik olarak listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz etkinliği listeden seçiniz.