Etkinlikler

1. Ulusal Yapı Denetim ve Uygulamaları Sempozyumu

Etkinlik Başlangıç - Bitiş Tarihi: 22 - 23 Kasım 2008
Yer: The Green Park Hotel, Bostancı - İstanbul
İletişim
Adres: Perpa Ticaret Merkezi A/Blok No:490 Şişli - İstanbul
Telefon: 0212 222 83 88
Faks: 0212 222 83 99
E-posta: [email protected]
Web Sitesi: www.yapidenetimist.com/

Yapı Denetim Kuruluşları Birliği İstanbul Şubesi, "yapı denetimi" kavramının geliştirilmesi ve bir sektör olarak geldiği noktanın belirlenerek ekonomik etkilerinin değerlendirilmesi amaçlarıyla "1. Ulusal Yapı Denetim ve Uygulamaları Sempozyumu"nu düzenliyor.

Sempozyum Konuları
Oturum 1: Türkiye’ de Yapı Sektörü Gerçekleri

- Afet Risklerinin Algılanması ve Risklerin Yönetilmesi
- Teknik Eğitim ve Etik
- Bir Sektör olarak Yapı Denetiminin Etkileri
- Türkiye’ de Yapı Üretim Süreci

Oturum 2: Yapı Sektöründe Etkin Kontrollük
- Yapı Denetimin Kavramsal Boyutu
- Yapı Denetimin Dünyadaki Gelişmiş Örnekleri
- Yapı Denetiminin Misyon ve Vizyonu
(Yapıda Güvenlik, Ekonomi, Enerji Tasarrufu, vs.)
- Yapı Denetiminde Yapı Malzemeleri ve Teknolojileri

Oturum 3: Denetim Sisteminin Etkileşim Boyutları
- Sivil Toplum Örgütlerinin Yapı Sektöründeki Yeri
- Yapı Denetiminde Risklerin Dağıtılması
(Sigorta Yapı Denetim için aracı bir çözümdür)
- Hukuksal Boyut
- İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Uygulamaları

Oturum 4: Workshop (Yapı Denetim Komisyonu tarafından)
"5 Şubat Yönetmeliği Sonrası Yaşananlar"
- Yeni Teknolojilerin Kullanımı
- Sistem Yapısı ve İdarelerle İlişkiler
- Yapı Denetim Kuruluşları Organizasyon Yapısı : Kurumsallaşma
- Sempozyumun Değerlendirmesi

Sempozyum Başkanı: M. Ufuk Üçkardeşler (Yapı Denetim Kuruluşları Birliği İstanbul Şubesi Başkanı)

Organizasyon Komitesi
- Timsal Özer (Organizasyon Komitesi Başkanı - TC Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Yapı İşl. Genel Müdürlüğü Yapı Denetim Şube Müdürü / Yapı Denetim Komisyonu Üyesi)
- Dr. Umut Naci Baykan (TC Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Yapı İşl. Genel Müdürlüğü Yapı Denetim Şube Müdürü / Yapı Denetim Komisyonu Üyesi)
- Ertuğrul Faruk Aydın (İnşaat Müh.)
- Kürşat Kahratlı (İnşaat Müh.)
- Günseli Durular (İnşaat Müh.)
- Saim Şen (İnşaat Yüksek Müh.)

Etkinlik Arşivi
Yayınlanan etkinliklerin kategorik olarak listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz etkinliği listeden seçiniz.