Etkinlikler

Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları IV

Etkinlik Başlangıç - Bitiş Tarihi: 26 - 27 Aralık 2008
Yer: Uludağ Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü, Bursa
İletişim
Adres: DOCOMOMO TÜRKİYE Ulusal Çalışma Grubu Poster Sunuşları IV Düzenleme Kurulu Uludağ Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Görükle, 16059 Bursa
Telefon: 0224 294 21 30
Faks: 0224 294 21 28
E-posta: [email protected]
DOCOMOMO_Türkiye Çalışma Grubu’nun “Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları” konulu etkinlikler dizisinin dördüncüsü, 26-27 Aralık 2008 tarihlerinde Uludağ Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nün ev sahipliğinde Bursa’da düzenlenecek.

Toplantıya, erken 20. yüzyıldan yaklaşık 1970’lerin başına kadar devam eden süreçte üretilmiş olan modern mimarlık örneklerini görsel ve yazılı belgelerle tanıtan veya yorumlayan poster sunuşlarının katılımı bekleniyor. Sunulacak yapıyı / yapı grubunu / yerleşimi tanıtan posterler etkinlik boyunca sergilenmesi, ayrıca katılımcıların hazırladıkları yapıyı tanıtan kısa bir sözlü sunuş yapması planlanıyor. Davetli konuşmacıların sunuşlarının ve bir tartışma oturumunun da yer alacağı etkinliğin, 20. yüzyıl Türkiye mimarlığının bugüne kadar belgelenememiş olan örneklerine, özellikle de Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük kentler dışındaki üretime dikkat çekmesi ve oluşacak yeni bakış açılarıyla dönem mimarlığının yeniden yorumlanacağı bir tartışma ortamı yaratması amaçlanıyor.

Kamunun dikkatini 20. yüzyılda öne çıkan Modernizm’e çekmek ve “modern mimarlık, tasarım ve şehir plancılığı ürünlerini belgelemek ve korumak” amacıyla 1990 yılında oluşturulan uluslararası bir kuruluş olan DOCOMOMO (DOcumentation and COnservation of Buildings, Sites and Neighborhoods of the MOdern MOvement) bünyesinde oluşan Türkiye Çalışma Grubu, 2002 yılında kuruldu ve böylece Türkiye’deki modern mimarlık örneklerinin belgelenmesi ve korunması amaçlı bir girişim başlatılmış oldu. Üniversitelerin, Mimarlar Odası’nın ve çeşitli mimarlık yayın organlarının da benzer girişimlerinin son yıllarda hız kazandığı gözleniyor. Varolan literatürün sınırlarını aşmayı hedefleyen geniş kapsamlı bir belgeleme çalışmasının, dönem mimarlığının daha iyi anlaşılması ve korunması yönünde etkin rol oynayacağı öngörülüyor.

DOCOMOMO_Türkiye Ulusal Çalışma Grubu, ilk kez 2004 yılında ODTÜ Mimarlık Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve dördüncü toplantısı Bursa’da düzenlenecek olan “Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları” başlıklı poster sunuşları ile bu tür geniş katılımlı bir çalışmayı başlatmayı hedefledi. Bu etkinliğin ikincisi, 2005 yılında İzmir Mimarlar Odası’nın desteğiyle Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi’nde, üçüncüsü de 2007 yılında Erciyes Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Kayseri’de yapıldı. 2006 yılında ise “Öteki” Modernizmler başlıklı IX. Uluslararası DOCOMOMO Konferansı İstanbul ve Ankara’da ve “Bir Konut Ütopyasının Korunması: Modern Mimarlık Mirasının Belgelenmesi ve Sürekliliğinin Sağlanması, Örnek Çalışma: Ataköy - İstanbul” başlıklı I. Uluslararası DOCOMOMO Çalıştayı İstanbul’da DOCOMOMO_Türkiye’nin evsahipliğinde gerçekleştirildi. DOCOMOMO_Türkiye, üniversiteler, meslek örgütleri ve diğer ilgili kuruluşların da desteğini alarak Türkiye kamuoyunda modern mimarlık eserlerinin belgelenmesi ve korunması konusunda yeni bir girişim başlattığı inancını taşıyor.

Yoğun bir katılımla süreklilik kazanan poster sunuşları ile DOCOMOMO girişiminin hedeflediği belgeleme ve tescil çalışmasının yaygınlaştırılmasının yanı sıra, girişimin ülkemizdeki modern mimarlık mirasına dikkat çekmek amacının duyurulması ve geniş çevrelerce paylaşılması yönünde de önemli gelişme sağlanacağı umuluyor. Düzenlenen bu toplantılarda sunulan ürünlerden seçilenlerin, gezici bir sergi düzenlenerek, mimarlık okulları ve Mimarlar Odası Şubeleri başta olmak üzere, çeşitli kurumlarda sergilenmesi ve katılan tüm ürünlerin de bir katalog ve CD hazırlanarak derlenmesi de planlanıyor.

Katılım Koşulları
- Başvurular DOCOMOMO_Türkiye Poster Sunuşları Düzenleme Kurulu’na yapılır.
- Başvurular en geç 21 Kasım 2008 akşamına dek Düzenleme Kurulu’na ulaşmış olmalıdır.
- Başvurularda, sunulacak yapıyı/yapı grubunu/yerleşimi tanıtan en çok 400 kelimelik bir özet ve 1 adet görsel malzeme (uzun kenarı 15 cm olacak şekilde en az 300 dpi çözünürlükte taranmış tiff dosyası) sunulmalıdır. Başvuru e-posta ile yapılabileceği gibi, dosya halinde posta ile de gönderilebilir. İkinci durumda metin ve görsel malzeme hem çıktı olarak hem de metin ve görsel dosyaları ayrı ayrı bir CD üzerine kaydedilmiş biçimde gönderilmelidir; görsel malzemenin taranması ve/veya sayısal ortama aktarılmasının mümkün olmadığı zorunlu hallerde, fotoğraf baskı veya dia olarak yollanabilir. Bir katılımcı birden fazla konu ile başvurabilir.
- Katılımcıların kabul edilen her konuları için etkinlik boyunca sergilenecek bir poster hazırlamaları ve aynı yapıyı/yapı grubunu/yerleşimi tanıtan kısa bir sözlü sunuş yapmaları beklenmektedir. Posterlerin ve sözlü sunuşların hazırlanması ile ilgili teknik bilgi katılımcılara ayrıca iletilecektir.

İletişim Adresleri
Posta:
DOCOMOMO TÜRKİYE Ulusal Çalışma Grubu
Poster Sunuşları IV Düzenleme Kurulu
Uludağ Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü
Görükle, 16059 Bursa
Telefon: 0 224 294 21 30 veya 0 224 294 21 45
Faks: 0 224 294 21 28
e-posta: [email protected]

Düzenleme Kurulu
Elvan ALTAN ERGUT, ODTÜ
Nilüfer BATURAYOĞLU YÖNEY, İTÜ
Neslihan DOSTOĞLU, UÜ
Ebru OMAY POLAT, YTÜ
Yıldız SALMAN, İTÜ

Yardımcılar
Nilüfer AKINCITÜRK, UÜ 
Rengin BECEREN ÖZTÜRK, UÜ
Arzu ÇAHANTİMUR,UÜ 
Özgür EDİZ, UÜ
Miray GÜR, UÜ
Özlem KÖPRÜLÜ BAĞBANCI, UÜ
Şule OĞUZ, UÜ
Sevgen PERKER, UÜ
Sibel POLAT, UÜ
Ece ŞAHİN, UÜ
Yavuz TANELİ, UÜ
Murat TAŞ, UÜ
Özge TÜMER, UÜ
Tülin VURAL ARSLAN, UÜ
Yasemin YILMAZ, UÜ
Selay YURTKURAN TOK, UÜ
Çiğdem YÜCEL, UÜ
Etkinlik Arşivi
Yayınlanan etkinliklerin kategorik olarak listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz etkinliği listeden seçiniz.