Etkinlikler

Eko Tasarım Buluşması

Etkinlik Başlangıç - Bitiş Tarihi: 15 - 29 Mayıs 2009
Yer: İTÜ Mimarlık Fakültesi, Taksim - İstanbul
İletişim
Web Sitesi: www.ekotasari.com/
Türkiye''de hem eğitim alanında hem de profesyonel alanda ekolojik tasarım yaklaşımlarının ve uygulamalarının paylaşılacağı ilk geniş kapsamlı platform olmayı hedefleyen Eko Tasarım Buluşması, 15 - 29 Mayıs 2009 tarihleri arasında İTÜ Mimarlık Fakültesi''nde gerçekleştirilecek.

Etkinlik kapsamındaki Öğrenci Eko Proje Sergisi ve Çevreci Sanat Sergisi, 2 hafta sürecek. Oturumlarda ise, profesyonel ve akademik alanda ekolojik yaklaşımlar incelenecek. Ayrıca bu alanda aktif çalışan dernek, vakıf veya inisiyatifler faaliyetlerini anlatma fırsatı bulacak. Atölye çalışmalarının sunumlarının yanı sıra, firmaların bu alandaki tecrübelerini anlattıkları sunumlar da düzenlenecek.

Etkinliğin amaçları şu şekilde sıralanıyor:

- Türkiye''nin ekolojik tasarım alanında ne durumda olduğunu tespit etmek ve bilinci arttırmak
- Ekolojik veya çevreci tasarımın ne anlama geldiğini en etkileşimli ve etkili şekilde anlatmak
- Alanda öncü kurum ve girişimleri ortaya çıkarmak
- Ulusal gelişim içın çözüm önerileri ortaya koymak
- İleride düzenlenmesi planlanan ekolojik tasarım fuarına zemin hazırlamak

Program
16 Mayıs 2009
09:00:
Açılış konuşması - Mana Design organizasyonunun ve etkinlik programının tanıtımı
09:15: Film gösterimi
Free range animations
Power shift
09:55: Ara
10:05: Mimari Uygulama Alanında Ekolojik Perspektifler I
"Türkiye''den bir seçki" Dr. Zeynep Durmuş Arsan
"EKO yapı" Has Mimarlık
"Kayseri İç Kalesi üzerine" Dr. Zafer Ertürk
11:05: Ara
11:15: Mimari Uygulama Alanında Ekolojik Perspektifler II
"Zeytinli Matris" Nevzat Sayın
"1+3+3+1 (bir durum, 3 ölçek, 3 yaklaşım, bir bakış)" Boğaçhan Dündaralp
Tartışma (Moderatör: Dr. Ayşen Ciravoğlu)
12:15: Öğle arası
13:15: Film gösterimi: Ancient Futures - Learning from Ladakh
14:15: Ara
14:25: Öğrenci Projelerinde Ekolojik Perspektifler I
"Ekolojik tasarımlar" Serap Başol
"Kentsel ekoloji için öncü senaryolar" Nurbin Paker
Ekip: Dr. Nurbin Paker, Dr. Meltem Aksoy, Dr. Çiğdem Eren, Dr. Aslıhan Şenel, Özlem Berber
"Ekolojik Yüksek yapı kurguları" Çiğdem Eren
15:25: Ara
15:35: Öğrenci Projelerinde Ekolojik Perspektifler II
"Ekolojik yaklaşımlarda EASA (Avrupa Mimarlık Öğrencileri Birliği) deneyimi" EASA Türkiye Temsilcisi Yelta Köm
"Sosyal Ekolojiden Ekolojik Tasarıma Eğitimde Bir Bakış" Dr. Nerkis Kural
Tartışma (Moderatör: Tuna Özçuhadar, Dr. Yüksel Demir)
16:30: Ara
16:40: İnisiyatiflerin sunumları I
Teknoloji Geliştirme Vakfı "Sürdürülebilir Tüketim - Üretim Kavramı ve TTGV Faaliyetleri" Ferda Ulutaş
Yeşiller Partisi - Dr. Ümit Şahin
Temiz Dünya Platformu - Dr. Mehmet Bengü Uluengin
ÇEDBİK (Çevre Dostu Binalar Derneği) - Haluk Sayar
17:45: ARA
17:55: İnisiyatiflerin sunumları II
Buğday Derneği - Victor Ananias
Yeşil Adımlar Derneği - Gülru Hotinli
Sürdürülebilir Yaşam Kolektifi - Tuna Özçuhadar
Tartışma (Moderatör Dr. Ayşen Ciravoğlu)
19:10: Film gösterimi: Story of Stuff 20''
19:30: Kokteyl

Atölye Çalışmaları Programı
Eylem Olarak Ekoloji

Yürütücüler: EASA temsilcisi Yelta Köm (YTÜ), Ege Özgirin (İTÜ), Erdem Tüzün (İTÜ)
Süre: 17 - 29 Mayıs 2009
Katılımcı Limiti: 25 kişi

Kenti Geri Kazanım Atölye Çalışması

Yürütücüler: Dr. Çiğdem Eren (İTÜ), Yeşil Sanatçı Serap Başol, danışman: Dr. Turgut Saner (İTÜ)
Süre: 17 - 29 Mayıs 2009
Seçilen Bölge: Tarihi yarımada
Katılımcı Limiti: 20 kişi

Eko Yüzey
Yürütücüler: Yasemin Eren (Robert Kolej), Yasemin Löşer (İTÜ), Ecehan Esra Top (İTÜ)
Süre: 17 - 22 Mayıs 2009
Katılım limiti: 30 kişi

Dönüşüm Atölyesi
Yürütücüler: Sürdürülebilir Yaşam Kolektifi, Lale Çavuldur (Işık Üniversitesi)
Süre: 3 gün (Başlangıç: 17 Mayıs Pazar, Bitiş: 19 Mayıs Salı)
Katılım Limiti: En fazla 15 öğrenci

Kentinden Ekoloji
Yürütücüler: Didem Sağlam (İTÜ), Halidun Şenkal (İTÜ), Tutku Sevinç (İTÜ)
Süre: 17 - 19 Mayıs tarihlerinde
Katılım Limiti: 14 kişi

Atık Sanat Tasarım Atölyesi
Yürütücüler: Yeşil Sanatçı Serap Başol, RAMAK grubu
Süre: 27 - 28 Mayıs 2009 (11:00-13:00 saatleri arası)
Katılım Limiti: 20 kişi


Konuyla İlgili Linkler

Takip
Etkinlik Arşivi
Yayınlanan etkinliklerin kategorik olarak listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz etkinliği listeden seçiniz.