Etkinlikler

Uluslar Arası Ekolojik Yapı Tasarımları ve Malzemeleri Semineri

Etkinlik Başlangıç - Bitiş Tarihi: 17 - 20 Kasım 2005
Yer: Antalya Expo Center - Antalya

Mimarlar Odası Antalya Şubesi, Yapex ve Antalya Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenecek sempozyum Antalya''nın  kardeş kentleri ve Akdeniz’e kıyısı olan kentlerin yanında diğer ülkelerin kentlerinden de bilim, kültür insanları ve mimarların değişik konularda tartışmaları, görüş alış verişinde bulunmaları, dolayısıyla bu kentler arasında teknik ve kültürel köprüler kurulması düşüncesiyle gerçekleştirilecek.

Seminerin Amacı:
1992 yılında Rio’da yapılan Dünya Zirvesi ve buna bağlı olarak 1996 yılında İstanbul’da gerçekleştirilen Habıtat II toplantıları, yerleşim alanları ile doğal çevre arasındaki ilişkilerin önemini ortaya koymuştur. İnsan yaşamının büyük bir bölümü, ister istemez, kendisi tarafından inşa edilmiş mekanlar ya da yerleşim alanlarında sürmektedir. Doğal çevrenin bir parçası olan insan, yaşamak zorunda olduğu mekanların doğa ile barışık olmasını da istemektedir. Bu anlamda yaşadığı mekanlar ve yerleşim alanlarının ekolojik isteklere göre çözümlenmesi sorunu gündeme gelmektedir. Ve ekolojik çevre ve eko-mimari kavramları önem kazanmaktadır.

Eko-mimari ve Ekolojik planlama; tasarımdan planlamaya, uygulamadan, malzemeye uzanan tüm aşamalarda ekolojik ilkelere uygun, doğa dostu uygulamaları temel alır. Ekolojik Yapı Tasarımları ve Malzemeleri Seminerinde tasarım, planlama, uygulama ve malzeme konuları yapı ve kent ölçeğinde ekolojik yaklaşımla incelenebilecektir. Yeni sayılabilecek bir yaklaşım ve uygulama biçimi olduğundan, eko-mimariyi olası kılan ve çok hızlı bir gelişim sergileyen ekolojik yapı tasarımları ve malzemeleri ile kent planlamaları seminerin ayrılmaz bir bileşenini oluşturmaktadır. Örnek uygulamaların ve malzemelerin tanıtılması ve üzerinde tartışma ortamlarının yaratılması amaçlanmaktadır.

Bildiri Başlıkları:
-Ekolojik Çevre ve Kent Planlamaları
-Ekolojik Yapı Tasarımları
-Çeşitli Ülkelerdeki Uygulamalar ve Örnekler
-Ekolojik Yapı Malzemeleri

Bilim Komitesi:
-Jürgen Bisch, Almanya, Nürnberg Kenti Yapı Sanat Başdanışmanı, Serbest Müh.Mim.
-Prof. Denes Patonaı, Macaristan, Y.Mimar
-Doç. Dr. Nevzat İlhan,  Y.Mimar
-M. Osman Aydın, Mimar
-Yard. Doç .Dr. M. Rafet Kıstır, Y.Mimar
- Yard. Doç Dr. Şefika Gülin Beyhan Tosun, Y.Mimar

Düzenleme Komitesi:
- Nilgül Yılmaz, Mimar
- Fatih Onkar, Akdeniz Tanıtım, Baucon Yapex
-Vedat Aksak, Ant Büyükşehir Bel. Dış İlişkiler Şube Müdürü
-Gülden Soyak,  Mimar
- Hüseyin Yaşar, Mimar
-Mustafa Yalım, Mimar
-Serdar Aykurt, Mimar
-Aslı Kalfa Otyakmaz,  Mimar
-Şahin Akçer, Mimar

Not: Türkiye’den verilecek olan bildirilerden 3 tanesi Bilimsel Komite tarafından seçilerek seminerde sunumu yapılacak. Diğer bildiriler ise Şubemiz yayınlarından “Batı Akdeniz Mimarlık” dergisinde yer almak üzere değerlendirilecek.

Takip
Etkinlik Arşivi
Yayınlanan etkinliklerin kategorik olarak listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz etkinliği listeden seçiniz.