Etkinlikler

Dışa Kapalı Konut Yerleşmeleri

Etkinlik Başlangıç - Bitiş Tarihi: 4 - 5 Mart 2010
Yer: İTÜ Taşkışla Kampüsü
İletişim
Web Sitesi: www.kaem.itu.edu.tr


İstanbul Teknik Üniversitesi, Konut Araştırma ve Eğitim Merkezi etkinlikleri kapsamında 4-5 Mart 2010 tarihinde, "Dışa Kapalı Konut Yerleşmeleri"ni konu alan "Yeni Yaşamlar Mekanlar Sınırlar" temalı bir ulusal konut konferansı düzenlenecektir.

Amaç:
İstanbul Teknik Üniversitesi, Konut Araştırma ve Eğitim Merkezi etkinlikleri kapsamında İTÜ Mimarlık Fakültesi''nin ev sahipliğinde, 4-5 Mart 2010 tarihlerinde düzenlenecek olan "Yeni Yaşamlar, Yeni Mekanlar, Yeni Sınırlar" temalı Ulusal Kapalı Konut Yerleşmeleri Konferansı''nda güncel bilimsel araştırma sonuçlarının sunulacağı ve farklı disiplinlerden araştırmacı ve uygulamacıların görüş alışverişinde bulunacakları bir ortam yaratılması amaçlanmaktadır. Belirlenen temalar çerçevesinde bildirilerin sunulması öngörülmektedir.

Kapalı Konut Yerleşmeleri konusunda çalışma yapan, düşünce üreten, yayın yapan araştırmacılar, konuyu derinlemesine irdelemek, ortaya çıkan kavramları ve sorunları tartışmak üzere konferansta bildiri sunmaya davet edilmektedirler.

Kapsam:
1960''larda Amerika''da ilk örnekleri ortaya çıkan, tüm Dünyada ise 1990''larda hız kazanan dışa kapalı, güvenlikli yeni konut yerleşmeleri ve sorunları kent planlama, mimarlık, kent ve sosyal coğrafya, sosyoloji, ekonomi, antropoloji gibi farklı disiplinlerden araştırmacılar tarafından ele alınarak, uluslararası akademik ortamlarda, çeşitli boyutlarıyla tartışılmaktadır. Türkiye''de 1980''li yıllarda neo-liberal ekonomi uygulamaları ile ortaya çıkan ve örnekleri hızla artan dışa kapalı konut yerleşmelerinin büyük kentlerde mekansal açıdan giderek önemli bir yer tutmaya başladıkları, fiziksel ve sosyal ayrışma yarattıkları gözlenmektedir. Günümüzde Türkiye''de "Dışa Kapalı Konut Yerleşmeleri"nin gelişim süreci, kentlerdeki konumları, yerleşim örüntüleri, konut tipoloji ve mekansal özellikleri, kentle, kent yönetimiyle ve yakın çevrelerindeki konut yerleşmeleri ile ilişkileri konferansın kapsamını oluşturmaktadır.

Temalar:
Kuram / Kavram / Metodoloji,
Politika / Yasalar,
Pazarlama / İşletme Dinamikleri,
Planlama / Tasarım,
Düşey / Yatay Gelişim,
Yoğunluk / Ölçek / Morfoloji,
Mekansal / Toplumsal Ayrışma,
Kamusal / Özel Alan,
Güvenlik / Kapalılık,
Çevre / Yaşam Kalitesi

Yöntem:
Konferans davetli sunumlar, bildiri oturumları ve poster sunuşlarından oluşmaktadır.

Bildiri özetleri Bilimsel Kurul tarafından değerlendirilecektir. Bilimsel Kurul tarafından seçilecek bildiriler konferans sonrası kitap haline getirilerek basılması planlanmaktadır

Not: Bildiri özeti gönderme süresi 25 Aralık 2009 Cuma günü 18.00''e kadar uzatılmıştır.
Etkinlik Arşivi
Yayınlanan etkinliklerin kategorik olarak listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz etkinliği listeden seçiniz.