Etkinlikler

Sinan ve Çağı

Etkinlik Başlangıç - Bitiş Tarihi: 8 - 11 Nisan 2010
Yer: Kayseri
İletişim
E-posta: [email protected]
Web Sitesi: www.sinangunleri.com


Mimarlık ortamında, Sinan''ın mimarlığı, mekansal nitelikleri ve strüktürel özellikleri kadar biçime yüklenen anlam ve estetik anlayışı ile tartışıla gelmektedir. Çoğu zaman Sinan ve eserleri, sınırlı bir çerçevede kendi mimarlık arayışları içinde değerlendirilmiş ve genel bir bakışla, zamanından kopuk bir biçimde günümüzün bağlamında yorumlanmıştır. Bu değerlendirmelerin kendi döneminin koşullarından bağımsız, anakronik saptamalar içerdiği söylenebilir. Oysaki, daha geniş bir yaklaşımla Sinan ve mimarlığı, çağdaşları içinde karşılaştırmalı olarak değerlendirilme potansiyeli barındırmaktadır.

Bu bakış açısıyla, 8 - 11 Nisan 2010 tarihleri arasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Mimarlar Odası Kayseri Şubesi ve ÇEKÜL Vakfı tarafından uluslararası "Sinan ve Çağı" sempozyumu düzenlenecektir. Sempozyumda, sadece Sinan ve eserleri yerine, daha geniş bir kültürel coğrafya içerisindeki mimarlıkların içindeki konumu üzerine odaklanan eleştirel yaklaşımların ortaya çıkarılması hedeflenmektedir. Ayrıca sempozyum, 16. yüzyıl mimarlık ortamını şekillendiren gelişmeleri ve bunların içinde Sinan ve eserleri ile çağdaşlarını karşılaştırmalı inceleyen yaratıcı bakışları gündeme taşımayı amaç edinmiştir. Akdeniz kültür havzasında Osmanlı''nın Doğu ve Batı arasındaki konumu düşünüldüğünde, iki eksen arasındaki geçişlerin mimarlık ortamındaki yansımaları, üretilen mimarlıkların 16.yüzyıl kültürel ortamındaki konumlarının açığa çıkarılması da bu sempozyumun ana hedefleri arasındadır.

Bu bakışla, sadece Sinan ve Osmanlı mimarlığı üzerine odaklanan çalışmalar değil, döneme ait "Doğu ve Batı" mimarlıkları üzerine üretilen eleştirel bakışlar içeren değerlendirmeler de beklenmektedir. Tartışılması beklenen konu başlıkları şöyle özetlenebilir;

• 16. yüzyıl mimarlık ortamında çağdaşları ve Sinan
• 16. yüzyıl mimarlığında "Doğu ve Batı" etkileşimleri
• 16. yüzyıl kültürel ortamı: mimarlığı üreten, ondan etkilenen ve onu yorumlayan sosyo-kültürel bağlam

Katılımcılardan 08 Ocak 2010 tarihine kadar Türkçe veya İngilizce en fazla 300 kelimelik bir özet ve kısa özgeçmiş ile [email protected] adresine başvurmaları gerekmektedir.

Başvurular, bilimsel komite tarafından değerlendirilerek, katılımcılar belirlenecektir. Bilimsel komite önerisi ile belirlenecek katılımcılarının, konaklama, ulaşım ve katılım ücretleri karşılanacaktır. Ayrıca, bilimsel komite tarafından özel olarak belirlenen eserler Türkçe ve İngilizce tam metin olarak basılacaktır.

Sempozyum Takvimi

Özet gönderimi için son tarih : 15 Ocak 2010
Kabul edilen özetlerin duyurulması : 15 Şubat 2010
Genişletilmiş ve düzeltilmiş özetlerin teslimi : 08 Mart 2010
Sempozyum : 08 -11 Nisan 2010
Tam metin kitap basımı : Eylül 2010

Katılım Ücreti: 100 EUR (Doktora Öğrencileri için, 75 EUR)

Program
07/04/2010 Wednesday Çarşamba

12.00 Excursion Gezi (Ağırnas)

19.30Official Opening
Etkinlik Açılışı
Gevher Nesibe Medresesi

08/04/2010 Thursday Perşembe

10.30 Opening Session Tematik Açılış

11.00 Session Oturum I
Conceptual Approach to the Sinan''s Buildings
Sinan Yapılarına Anlamsal Bakış
Chair Oturum Başkanı: Aygül Ağır

Hüsreviye Camisi''nin Suriye''de Osmanlı İmparatorluğu''na
Siyasi, Ekonomik, Dini ve Askeri Bakımdan Katkıları
Tolga Erkan

The Süleymaniye Complex as the Centre of the World
Johan Martelius

Süleymaniye ve Mimar Sinan Vakfiyeleri Üzerinden
Osmanlı Mimarlığına Dair Anlamsal Bir Değerlendirme
Aylin Kartal

Osmanlı''nın Mimar Sinan Eserlerine Bakışı: Usûl-i Mi''mârî-i Osmânî ve Sinan
Nurcan Yazıcı

14.00 Session Oturum II
Structural Analysis and Repairment of the Sinan Monuments
Sinan Yapılarının Strüktürel Analizi ve Onarımı
Chair Oturum Başkanı: Burcu Ceylan

Asya Mimarisinde Abidevi Yapı ve Külliyelerle
Kentsel Mekanların Tanımlanmasında Kemer ve Kubbe İlişkileri
Emre Özkan

Şam Süleymaniye Külliyesi''nin Onarım Evreleri
Neriman Güçhan - A.Esin Kuleli

Construction Techniques And Matterials Used During The Sinan Period
Francesco Ciprian

16.30 Keynote Speech Davetli Konuşmacı
Geleneğin Mimar Sinan Tarafından Şekillendirilmesi
Ali Uzay Peker

09/04/2010 Friday Cuma

09.30 SessionOturum III
Spatial Approach to the Sinan''s Buildings
Sinan Yapılarına Mekansal Bakış
Chair Oturum Başkanı: Sercan Özgencil Yıldırım

Sinan''s Architecture as a Source of Inspiration in Mosque Design Throughout the Islamic World from 16th to 19th Century: Three Different Approaches
Tarek Abdelsalam

Spirit of the place in Mimar Sinan Architectural Though His work in Baghdad, As a model
Samaan Majeed Yas - Hassan Mahmood Haj-Kasim

An Analysis Presentation Tool: 3 Sinan Mosques
Bige Tuncer - Sevil Sarıyıldız

Mimar Sinan Darüşşifaları ve Süleymaniye Darüşşifası Üzerine Bir Analiz
İsmet Şahin

12.00 Keynote Speech Davetli Konuşmacı
The Dome as Space-Ordering Cover in Sinan''s Mosque
Paola Sonia Gennaro

14.00 SessionOturum IV
Space in the Mediterranean Basin; Confrontation of the East and West
Akdeniz Havzasında Mekan; Doğu-Batı Karşılaşmaları
Chair Oturum Başkanı: Steven Wolf

Sinan''s Art of Visual Scenography and its Parallels to Italian Renaissance Architecture
Anke Fisabre

Sinan / De L''Orme / De Vandelvira
The Stone Architecture in the Mediterranean Area
Nicola Parisi - Giuseppe Fallacara

Appropriation and Display of Spolia in the 16th Century Mediterranean:
Ottoman and Late Renaissance Readings
Ahmet Sezgin - Levent Geçkalan

Renaissance of Antiquity in Orient and Occident
Hubertus Günter

16.30Keynote Speech Davetli Konuşmacı
Osmanlı Mimarisi Klasik Çağının Simgesi Sinan
Suphi Saatçi

10/04/2010 Saturday Cumartesi

09.30 SessionOturum V
Sinan Image in the Ottoman Cities
Osmanlı Kentlerinde Sinan İmgesi
Chair Oturum Başkanı: Kemal Kutgün Eyüpgiller

Unkapanı and the Warehouse at the Galata corner:
Buildings of Grain Provisioning on the Mediterranean in the age of Sinan
Namık Erkal

The Moon along the Milky Way: Arteries as Architecture in Ottoman Early Modern Urbanism
Steven Wolf

Istanbul: the Merge between East and West
Mohammed Ala Mandur

Mimar Sinan Yapılarında Yakın ve Uzak Çevre ile Diyaloglar
Sercan Özgencil Yıldırım

12.00 Keynote Speech Davetli Konuşmacı
Beyond the Age of Sinan: The Ottoman Architectural Culture of the Eighteenth Century
Shirine Hamadeh

14.00 Forum

19.30 Farewell Dinner Kapanış Yemeği

11/04/2010 Sunday Pazar

Excursion Gezi (Cappadocia)

Etkinlik Arşivi
Yayınlanan etkinliklerin kategorik olarak listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz etkinliği listeden seçiniz.