Etkinlikler

Avrupa Konut Araştırmaları Ağı Konferansı

Etkinlik Başlangıç - Bitiş Tarihi: 4 - 7 Temmuz 2010
Yer: İTÜ Taşkışla Kampüsü
İletişim
E-posta: [email protected]
Web Sitesi: www.enhr2010.com


2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul, 22. ENHR - European Network for Housing Research - Avrupa Konut Araştırmacıları Ağı Konferansı''na 4-7 Temmuz 2010 tarihlerinde İTÜ Mimarlık Fakültesi tarihi Taşkışla binası ile ev sahipliği yapacaktır.

ENHR konferanslarını tüm benzer diğer konferanslardan farklı kılan en önemli özelliği ekonomi, sosyoloji, coğrafya, mimarlık ve şehircilik gibi farklı disiplinlerden gelen konut ve kent araştırmacılarını özgün araştırma bulgularını tartışmak üzere bir araya getirmesidir.

Konferansın dili İngilizce olup, teması "Urban Dynamics & Housing Change; Crossing into the 2nd Decade of the 3rd Millennium" ( Kent Dinamikleri ve Konut Değişimi: üçüncü bin yılın ikinci on yılına girerken) olarak belirlenmiştir.
Konferans süresince yakın geçmişin önemli gelişmeleri göz önüne alınarak ve (1) Neredeyiz? (2) Bizi ne bekliyor? (3) Ne yapmalıyız? sorularının yanıtlanması ile önümüzdeki 10 yıl içinde konut ve kent araştırmacılarının çalışmalarını yoğunlaştıracakları araştırma sorularının belirlenmesi hedeflenmektedir. Farklı ülkelerden ve farklı disiplinlerden gelen 17 davetli konuşmacının bu amaca yönelik sunumları konferansın genel oturumlarında yer alacaktır.

ENHR konferanslarını yine benzer gibi görülen diğer konferanslardan farklı kılan bir önemli özelliği de ENHR içinde yer alan ve çalışma grupları (Working Groups) olarak organize olan ilişki ağlarının ENHR konferanslarının çalıştay strüktürünü de şekillendirmesidir. Bu çalıştaylar farklı disiplinlerden gelen konut ve şehircilik uzmanlarının araştırma bulgularının paylaşımı için mükemmel bir ortam oluşturmaktadır. Farklı ülkelerden, farklı disiplinlerde uzmanlaşmış araştırmacıların değerlendirmelerini tartışmaya açacakları paralel çalıştaylar, uluslararası boyutta tartışmalara, paylaşımlara ve yeni ilişkilerin geliştirilmesine olanak sağlamaktadır.

ENHR2010 Istanbul Konferansı''nda da 25 paralel çalıştay''a yer verilmesi planlanmıştır. Bu çalıştaylardan 22''si ENHR çalışma grup koordinatörlerinin önderliğinde düzenlenmektedir (http://www.enhr2010.com/index.php?id=54).
ENHR konferansları her yıl yapılmakla birlikte, iki yılda bir gerçekleştirilen konferanslar ‘ana konferans'' olarak adlandırılmakta ve öncesinde genelde doktora öğrencilerini kapsayan yeni konut araştırmacılarına yönelik bir kollokyum düzenlenmektedir. ENHR 2010 İstanbul konferansı ana konferans statüsünde olduğundan 2-3 Temmuz 2010 tarihlerinde NHR2010 Kolokyumu''nun (New Housing Researchers Colloquium) yapılması planlanmıştır. Bu alt organizasyona da ITU Mimarlık Fakültesi yine Taşkışla binası ile ev sahipliği yapacaktır. Çalışmalarını bu kolokyumda sunacak doktora öğrencileri çalışmalarını geliştirirken tüm dünyada yetkinlikleri kanıtlanmış ENHR uzmanlarının tavsiyelerinden de yararlanma fırsatını yakalayacaklardır (www.nhr2010.com).

Program
4-7 Temmuz tarihleri arasında 4 gün sürecek konferansa 400 katılımcı beklenmektedir. Açılış Oturumu ve ilk genel oturum konferansın ilk günü gerçekleşecek ve tüm katılımcıları konferansın ana teması altında bir araya getirecektir. İkinci ve üçüncü günlerde gerçekleştirilecek paralel iki genel oturumda konferansın ana sorularından "Neredeyiz" ve "Bizi Ne Bekliyor" sorularına, konferansın üçüncü günü gerçekleştirilecek son oturumda ise "Ne Yapmalıyız" sorusuna cevap aranacak ve önümüzdeki 10 yıllık dönem için yeni araştırma soruları belirlenmeye çalışılacaktır. Konferansın ikinci ve üçüncü günlerinde paralel çalıştaylar devam edecektir. Konferansın son günü "İstanbul''da Kentsel Dinamikler ve Konut Değişimi" üzerine bir sunum yapılacak ve konu ile ilgili kent içi turlar düzenlenecektir.

Konu ile ilgili tüm doktora öğrencileri çalışmalarını ‘Yeni Konut Araştırmacıları Kollokyumu''na, tüm akademisyenler ve araştırmacılar ise bildirilerini ENHR 2010 İstanbul Konferansına sunmak üzere davetlidirler. Her iki etkinlikte de özetler 200-250 kelime arasında olmalıdır. Özetlerin ve bildirilerin gönderilmesi işleminin etkinliklerin web sitelerinde yer alan linkler izlenerek yapılması gerekmektedir.

Her iki etkinlik ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen aşağıda adresleri belirtilen web sitelerini ziyaret ediniz.

Önemli Tarihler
Erken kayıt indiriminden yararlanılması için Özet Gönderimi Son Tarihi 31 Ocak 2010
Erken Kayıtlar için Son Tarih 28 Şubat 2010
Özet Gönderimi için Son Tarih 15 Nisan 2010
Bildiri Gönderimi için Son Tarih 1 Haziran 2010
Etkinlik Arşivi
Yayınlanan etkinliklerin kategorik olarak listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz etkinliği listeden seçiniz.