Etkinlikler

Kayıtdışı 03

Etkinlik Başlangıç - Bitiş Tarihi: 8 - 13 Şubat 2010
Yer: Yıldız Teknik Üniversitesi
İletişim
Web Sitesi: www.kayitdisi.org


Kayıtdışı tasarım haftası 08-13 Şubat 2010 tarihlerinde YTÜ Mimarlık Fakültesinde gerşekleştirilecek. Hiyerarşinin olmadığı özgür bir ortamda yürütülen tartışma ve üretim etkinliklerine evsahipliği yapan kayıtdışı tasarım haftalarında, farklı disiplinlerden gelen herkesin araştırma, kuram ve performans alanında kültürel bir değişim deneyimi yaşaması öngörülmüştür. Kayıtdışı tasarım haftasında, temel var olma biçimleri olarak tartışmalar, atölyeler ve gece etkinliklerine yer verilir. Etkinlikler gazete, video gibi çeşitli medya araçlarıyla her gün kayda alınır; bu anlamda süreç bu deneyimin odağına çekilmeye çalışılmaktadır. Kayıtdışı kurumlar, sivil insiyatif grupları, eğitimde ve uygulamada rol alan kişiler arasındaki ağın bir parçasıdır. Dahası kayıtdışı yeni ağlar kurar.

kayıtdışı_o3, bu yılki temasını doku[n olarak belirledi. Dokunmak eleştiri ve yorum konusunda çok sayıda olasılık barındıran bir kavram olark karşımıza çıkmakta. Çoğu disiplin, etrafımızı saran gerçekliğe dair bilginin edinilmesinde dokunma duyusuna nadiren ya da ikincil olarak başvurur. Sosyal yapının ve tarihsel süreçlerin içinde yoğrularak egemen hale gelmiş iktidar odaklı söylemlerin eleştirisinde, kaçınılmaz olarak dokunma düşüncesine temas edilmiştir. Çünkü dokunma görece daha kısıtlı bir bilincin eyleme yönelmiş düşüncesinin, deneyimin, duygulanımın tartışılmasını olanaklı kılar.

Dokunularak üretilmiş sanat nesnesinin kendini deneyimleyen özneye dokunma olasılıklarının önünü açar. Dokunma ve deneyim, mimari, toplumsal, teknik, politik olguları, idealize edilmiş bir zaman kesiti içinde ve tek kaçış noktasına odaklanmış bir görünüm bağlamında değerlendirmeyi boşa çıkartmaktadır .

Dokunma ile  farklı kamusallıkların, karşılaşmaların, geçici biraraya gelişlerin yarattığı ortak alanların varlığını düşleyebiliriz. Olguları ele alış biçimimizi böylesine değiştiren bir perspektif, kentsel mekan/yaşama dair gördüğümüz olanak/olanaksızlıklarla hissettiğimiz potansiyel/sınırlar arasındaki geçişlilik sürecini başlatacaktır.

Tema eylemsel açılımlarıyla, kavramsal olarak dokunmanın olanaklı kıldığı tüm hissetmeleri kapsayan bir içerikte kurgulanmıştır. Çünkü dokunma duyusunun oluşabilmesi için dokuların teması gereklidir. Deri, topoğrafya,toplum,metinler ve kent...Bu dokuların canlılığını koruyabilmesi için dokular arası etkileşimin süreğenliği önem taşımaktadır. Dokular arası etkileşimin yani eylemin yokluğunda duyumun yittiği bir uyuşma noktasına varılır. Dolayısıyla dokunma, temasa ve duyuma ilişkin her tür yaklaşımı kritik bir kavramlar yığınıyla yüzleşmek durumunda bırakmakta; ‘dokunulmaz''lardan, ‘dokunulmamış''lardan da bahsetmeyi elverişli ve elzem kılmaktadır .

Dokular, sınırlar, strüktürler, metinler ve bedenler arası bağlamsal ilişkilerin, eylemin, şiddetin izinde bir deneyim için Kayıtdışı herkesi 8-13 Şubat aralığında YTÜ''ye düşünmeye, tartışmaya, dokunmaya davet ediyor .

Daha ayrıntılı bilgi http://www.kayitdisi.org adresinden alınabilir.

Etkinlik Arşivi
Yayınlanan etkinliklerin kategorik olarak listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz etkinliği listeden seçiniz.