Etkinlikler

İstanbul''un Kültür Mirası ve Kültür Ekonomisi Envanteri Proje Ekibi

Etkinlik Başlangıç - Bitiş Tarihi: 20 Ocak 2010
Etkinlik Başlangıç - Bitiş Saati: 17:30 - 19:00
Yer: İstanbul 2010 AKB Ajansı
İletişim
Adres: İstiklal Caddesi No:146, Atlas Pasajı 1. Kat, Beyoğlu - İstanbul
Telefon: 0212 244 45 63
Web Sitesi: www.istanbul2010.org
Konuşmacılar:

Prof. Dr. Yücel KANPOLAT - Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı

Prof.Dr. Ahmet Emre BİLGİLİ - İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü

Prof.Dr. Zeynep AHUNBAY

Prof.Dr. Mehmet ÖZDOĞAN

Prof.Dr. Namık YALÇIN

Yard. Doç. Dr. Abdulkadir EMEKSİZ

Doç. Dr. Zeynep ENLİL

Yard. Doç. Dr. Asu AKSOY

İstanbul''un Kültür Mirası ve Kültür Ekonomisi
İstanbul 2010 Çarşamba Konuşmaları yuvarlak masa toplantısında bu hafta, Ajans Kültürel Miras ve Müzeler Direktörlüğü projelerinden biri olan "İstanbul''un Kültür Mirası ve Kültür Ekonomisi Envanteri" projesi ele alınacak.

Proje çalışmalarını yürüten Kültür Mirası Ekibi ile Kültür Ekonomisi Ekibi''nden temsilciler, projenin geliştirilme ve yürütülme süreçleri hakkında deneyimlerini paylaşacak. Toplantıda, İstanbul''un hem kültür mirasını hem de kültür ekonomisini kapsayan, aynı zamanda ilişkilendiren bir dökümün hazırlanmasında kurumlar-arası işbirliklerinin önemi ve karşılaşılan güçlükler masaya yatırılacak. Envanter çalışmalarında kentin, fiziki ve sosyal örüntülerinin tek bir potada eritilmesinin nasıl mümkün olabileceği, miras kavramının kentin yaratıcı kültürel ekonomileri ve dinamizmi ile ne şekilde ilişkilendirilebileceği gibi sorunsallar üzerinden İstanbul''a ilişkin bellek ve kayıt odaklı kurumların elindeki verilerin bir araya getirilmesinin önemi tartışılacak...

Etkinlik Arşivi
Yayınlanan etkinliklerin kategorik olarak listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz etkinliği listeden seçiniz.