Etkinlikler

Kültür için Planlama ya da Kültürel Planlama: Kültürü ve Yaratıcı Endüstrileri Haritalamak

Etkinlik Başlangıç - Bitiş Tarihi: 12 Şubat 2010
Etkinlik Başlangıç - Bitiş Saati: 17:30 - 20:00
Yer: Pera Müzesi


En geniş anlamıyla "kültür, modern "teknokratik" kentsel planlama ile çok uygun düşmese de, yaratıcı ve sürdürülebilir kentler için temel bir ön şarttır. Geçmişte, kültüre yaklaşım çoğunlukla kültür ve sanat tesislerinin sağlanması ve kent içinde konumlandırılması, turistik bölgelerin belirlenmesi ve tarihi miras kapsamındaki alanların korunması ile sınırlı iken yaratıcı endüstrilerin mekânsal planlama ve ekonomik gelişme açısından önemi ise henüz pek anlaşılmamıştır. Öte yandan, kültürel planlama toplumun geniş kesimlerini kapsayan, katılımcı bir danışma ve karar-alma sürecidir. Bu katılımcı süreç, yerel yönetimlere kültürel kaynakların tanımlanmasında ve bu kaynakların kentsel hedeflere erişmek için nasıl kullanılabileceğine dair stratejiler geliştirilmesinde yardımcı olur. Kültürel planlama aynı zamanda toplumun kültürel kaynaklarını yerel yönetimlerin şehir planlamaya ilişkin çeşitli eylemleriyle bütünleştiren stratejik bir yaklaşım olarak da değerlendirilebilir. Kültürel altyapı ve yaratıcı ekonominin kapsamlı bir biçimde haritalanması, planlama ve toplum açısından yorumlanması, kentin çeşitli paydaşlarının ve gelecekteki gelişiminin göz önüne alınmasının yanı sıra kaynak ve şehir planlama açısından da sağlam bir başlangıç noktası sağlar. İstanbul Kültür Mirası ve Kültür Ekonomisi Envanteri Projesi''nin seminerler dizinin ilki olan bu sunumda davetli konuşmacılar, kültürel planlama ve haritalama konularındaki yaklaşım ve deneyimlerini çeşitli kentlerden örneklerle anlatacaklardır.

Profesör Graeme Evans, Londra Metropolitan Üniversitesi, Kentler Enstitüsü Direktörü -
Prof. Evans, kültür, kültürel miras ve yaratıcı endüstriler hakkında çeşitli kültür bakanlıkları, OECD, UNESCO, İngiltere, Avrupa ve Güney Kore''de çeşitli yerel-bölgesel yönetimler için yapılan ulusal ve uluslararası karşılaştırmalı çalışmalara liderlik etmiştir. Bu projelerden bazıları şunlardır: Yaratıcı Mekânlar: Yaratıcı Kentler için Stratejiler (Londra-Toronto-Barselona-Berlin-New York-San Francisco), Uluslararası Işık Gece (Nuit Blanc) Etkinlik ve Festivalleri (Londra için), Kültür ve Rejenerasyon Etkileri (DCMS) ve ulusal ve yerel yönetimler için Kültürel Planlama Araçları (www.living-places.co.uk). Bunlara ek olarak, Prof. Evans, halen Londra 2012 Olimpiyat Mirası Değerlendirme Kurulu''na danışmanlık yapmaktadır.

Doktor Joanne Foord, Şehirler Enstitüsü Başaraştırmacısı. Dr. Foord ayrıca enstitünün sosyal, ekonomik ve arazi kullanım ana başlıkları altında geniş bir yelpaze içinde araştırmalar yapan GeoKnowledge - Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) bölümünün de koordinatörüdür. Bu bölümde yaptığı çalışmalar arasında "Yaratıcı Mekânlar" ve "Kültürel Planlama Araçları" projeleri, karma kullanımlı gelişmeler konusunda derinlemesine çalışmalar ve kentsel gelişme alanlarında CBS tabanlı kültürel ve yaratıcı endüstri haritalama çalışmaları mevcuttur. Dr. Foord halen İngiltere Kültür Bakanlığı için "Kültür ve Sporun Rejenerasyon Üzerindeki Etkileri" üzerine bir fizibilite çalışması yapmaktadır.

Etkinlik Arşivi
Yayınlanan etkinliklerin kategorik olarak listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz etkinliği listeden seçiniz.