Etkinlikler

GAD - Gökhan Avcıoglu @ ODTÜ

Etkinlik Başlangıç - Bitiş Tarihi: 8 Mart 2010
Etkinlik Başlangıç - Bitiş Saati: 12:30
Yer: ODTÜ, Ankara


Global Architectural Development, New York ve İstanbul tabanlı bir ofistir. 1994''ten beri mimari tasarım, araştırma ve konsept tasarımı üzerine çalışmaktadırlar.

Güncel ve çağdaş mimarlık, şehircilik, yazılım, tüketici davranışları ve alışkanlıkları ve projelere bütünsel yaklaşım, ilgi alanları içerisindedir. GAD, mimarlığı deneyime dayanan bir pratik olarak görür; tarihsel emsalleri ve yeni yolları karşılıklı yararlılık içerisinde bir araya gelebilecek şekilde değerlendirir. Global Architectural Development mimarlığa yenilikçi yaklaşımlar arar; projeler ve fikirlerle yeni mekansal deneyimler oluşturur.

Özellikle mimarlık ve yan dallarinin birbiriyle olan kopukluğu herkes tarafından bilinmektedir. Bunun yanında bütünleşmenin sadece mimarlık ve yan dallarıyla sınırlandırılmayıp, bilimle de arasında önemli bir mesafe vardır. Bu bilimler arasında mimarlığa entegre edilebilecek en önemli dallardan biri biyolojidir; hücrelerin bir araya gelişi, çoğalmaları, yapısal bütünlülüklerini bozmadan değişik gereksinimlerini sağlamak için başkalaşım geçirmeleri, zarar gören kısımlarının kendi kendine iyileşebilmesi gibi özellikler entegrasyona açıktır. Bir diğer bilim olan matematikten ise (burada klasik matematiktense Stephen Wolfram''in öncülüğünü yaptığı yeni bilim yaklaşımlarının matematik tanımlamasından bahsedilecek) kompleks problemler ve ilişkilerin çözümünde kullanılabilecek programlar üretmek için faydalanabiliyoruz.

GAD bütünleşmenin çağdaş yaşamın insan hayatına getirdiği tüm bu kavramları kendi projeleri ve deneysel çalışmaları üzerinden dinleyicileri ile paylaşacak.

Etkinlik Arşivi
Yayınlanan etkinliklerin kategorik olarak listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz etkinliği listeden seçiniz.