Etkinlikler

5. Ulusal Çatı & Cephe Sempozyumu

Etkinlik Başlangıç - Bitiş Tarihi: 15 - 16 Nisan 2010
Yer: Dokuz Eylül Üniversitesi
İletişim
E-posta: [email protected]
Web Sitesi: www.catider.org.tr
Amaç
Çatı ve cephe sistemlerinin, tasarım, yapım, kullanım, bakım, onarım ve dönüştürme süreçlerinde yer alan konsept, malzeme ve teknoloji alanlarında bugüne kadar yapılmış bilimsel ve teknik araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmalarının sonuçlarını ilgili kesimlere aktarmaktır.

Türkiye''de çatı ve cephe sistemleriyle ilgili süreçlerde yer alan tasarımcıların, malzeme üretici ve dağıtıcılarının, uygulamacıların, araştırmacıların ve ilgili diğer meslek gruplarının bir araya getirilmesi, görüş ve bilgi alışverişi sağlanması, sektörün gelişmesine katkıda bulunulması esas alınmaktadır. Bu bağlamda dünyada geçerli teknoloji ve standartlara ulaşarak yenilerini belirlemek için işbirliği olanaklarının geliştirilmesi de hedeflenmektedir.

ÇATIDER tarafından DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ev sahipliğinde düzenlenecek olan "5. Ulusal Çatı & Cephe Sempozyumu", 15 - 16 Nisan 2010 tarihleri arasında DEU Tınaztepe Yerleşkesi Mimarlık Fakültesi Konferans Salonunda yapılacaktır.

Sempozyum, aşağıda belirtilen konularda yapılmış çalışmalara açık olacaktır:

Konular
1. Çatı ve Cephe Sistemleri ve Bileşenleri

* Kaplamalar: metal, kil, çimento, bitüm, plastik, cam, doğal taş, bitkilendirilmiş çatılar
* Yalıtım Malzemeleri
* Taşıyıcı Bileşenler
* Yardımcı Elemanlar ve Bileşenler

2. Çatı ve Cephe Sistemlerinin Performansları

* Isıl Performans
* Taşıyıcılık ile İlgili Performans (Rüzgar, kar, deprem vb)
* Su ile İlgili Performans
* Nem ile İlgili Performans
* Ses ile İlgili Performans
* Yangın ile İlgili Performans
* Hava Geçirimsizliği ile İlgili Performans
* Doğal Aydınlatma ve Güneş Kontrolü ile İlgili Performans

3. Çatı ve Cephe Sistemlerinde Süreçler

* Tasarım
* Yapım
* Kullanım
* Bakım - Onarım
* Yenileme
* Dönüştürme

4. Sürdürülebilir Çatı ve Cephe Sistemleri

* Sürdürülebilir Malzemeler
* Enerji Etkinlik,
* Ekolojik Tasarım,
* Ekolojik Yapım
* Ekolojik Proje Yönetimi
* Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA),
* Yaşam Döngüsü Maliyeti (LCC)

5. Çatı ve Cephe Sistemlerinde Görsel Etki

* Mimari Tasarımda Kompozisyon Bileşenleri Olarak Çatı ve Cephe Sistemleri
* Çatı ve cephe sistemlerinin binanın kimlik, üslup gibi niteliklerinin, iç mekân etkisinin, iç-dış mekân ilişkisinin belirlenmesinde ve algılanmasındaki rolü. Felsefi (anlam), Sosyal (iletişim, kimlik), Psikolojik (algı, estetik), Boyutlar

6. Çatı ve Cephe Sistemlerinde Yasal Olanaklar, Sınırlamalar ve Sigorta

* İlgili Yasa, tüzük, yönetmelik, standart, yönerge ve şartnameler

7. Çatı ve Cephe Sistemlerinin Yapım ve Onarım Süreçlerinde İş Güvenliği

Başvuru:
Sempozyuma katılım kayıtlıdır. Sempozyumun tüm oturumlarını izleyenlere katılım belgesi verilecektir. Sempozyum, Mimarlar Odası Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi''nce SMGM (meslek içi eğitim) kapsamında değerlendirilmektedir.

Dinleyicilerin ve bildiri sahiplerinin sempozyuma katılımı ücretsizdir. Bildiri sahiplerinin, ekteki Online Kayıt Formunu doldurarak kayıt olmaları, daha sonra Ek.1 deki Özet Şablonunu kullanarak en fazla 1500 -1600 karakter içeren özetlerini süresi içinde [email protected] adresine göndermeleri gerekmektedir.

Sempozyuma bildiri ile katılacak genç araştırmacılar (35 yaş ve altı) için Tübitak''tan destek talep edilecektir.

Sempozyum Takvimi:
Başvuruların ve Özetlerin alınmaya başlaması 01 Haziran 2009
Bildiri özetlerinin son teslim tarihi 05 Ekim 2009
Bildiri tam metinlerinin son teslim tarihi 15 Ocak 2010
Bildiri tam metinlerinin değerlendirilmesi 15 Şubat 2010
Sempozyum 15 -16 Nisan 2010

Etkinlik Arşivi
Yayınlanan etkinliklerin kategorik olarak listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz etkinliği listeden seçiniz.