Etkinlikler

Uluslararası 21. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu

Etkinlik Başlangıç - Bitiş Tarihi: 13 - 14 Ekim 2010
Yer: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
İletişim
Web Sitesi: www.msgsu.edu.tr/msu/pa...


Kentin biçimlenmesinde ve kent yaşamında yerel ve evrensel kültürün etkilerinin büyüklüğü yadsınamaz. Kentsel tasarım, kent ile kentliyi bu anlamda buluşturan bir bilim alanıdır. Merkezi ve yerel yönetimler tarafından belirlenen kültür politikaları ise; yalnızca kentlerin kültür ve sanat yaşamına etki etmekle kalmaz, aynı zamanda katılım, çoğulculuk, toplumsal gelişim ve kalkınma ile kimlikler üzerinde de etkili olurlar.

Bu yıl 21.si yapılacak olan Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu, 2001 yılında düzenlenen Rendezvous İstanbul 1''in devamı niteliğinde ikinci buluşma olarak düzenlenmekte olup konu "Kentsel Tasarım ve Kültürel Politikalar" olarak belirlenmiştir. Günümüzde kentsel tasarım, kentlerin biçimlenmesinde hem bir araç ve öte yandan bir süreç olarak değerlendirilmektedir. Kültür politikalarının kentsel tasarım ile ilişkisinin tartışılması, bu politikaların daha katılımcı, şeffaf ve toplumsal kalkınmaya açık kentsel eylemlerdeki etkilerinin anlaşılması için bu buluşma günümüzde önemli bir adım olacaktır. Kültür; yerelden evrensele insanoğlunun doğaya karşın yarattığı her şey olarak ele alındığında, günümüz kentlerinde farklı ürünler ve ifade biçimleri olarak kendisini göstermektedir. Toplumsal hareketliliğin artması ve yerelliğin giderek önem kazanması sonucunda kentte "kültür" kavramı ile daha çok karşılaşılmakta, bazen de görmezden gelinmektedir. Bu anlamda kültür politikaları bir yanı ile çoğulculuk, çeşitilik ve mirasın korunması ile yerellik ve evrensellik perspektifinden ele alınabilirken, diğer yandan günümüz sanat ve yaratı ortamının ürünleri açısından da yorumlanabilir. 2010 yılında İstanbul''un Avrupa Kültür Başkent'' lerinden birisi olması dolayısıyla, Kentsel Tasarım ve Kültürel Politikalar teması bu yılki sempozyum için benimsenmiştir.

Konu Baslıkları
Kentsel Tasarım ve Kültürel Iliskiler
Avrupa Kültür Baskentleri ve Etkileri
Planlama / Tasarım Sürecinde Kültür Politikaları
Kültür ve Yaratıcı Endüstriler
Kentsel Dönüsüm / Kültürel Dönüsüm

Bildirilerin Formatı
Özetler:

Özetler en az 600, en çok 800 kelimeden olusmalıdır. Bildiri özetleri Ingilizce ve Türkçe olarak hazırlanacaktır. Özetlerde çalısmanın amacının ve yönteminin açık sekilde ortaya konması beklenmektedir. Bildiri özetlerinin MS Word formatında 12 punto Arial yazı karakteri ile yazılmıs olması gerekmektedir.

Sayfanın basında sunus ile ilgili genel bilgiler (bildiri baslıgı, yazar(lar)ın ismi, kurum adı, anahtar kelimeler) sırasıyla yer almalıdır.

Tam Metin:
Bildiri tam metni, görsel malzeme dahil en fazla 15 sayfa olabilir. Bildiri tam metni Ingilizce veya Türkçe olarak hazırlanacaktır. Sayfanın basında sunus ile ilgili genel bilgiler (bildiri baslıgı, yazar(lar)ın ismi, kurum adı, anahtar kelimeler) sırasıyla yer almalıdır. Bildiri metinlerinin MS Word formatında 12 punto Arial yazı karakteri ile yazılmıs olması gerekmektedir.

Takvim
28 Mayıs 2010: Özetlerin gönderilmesi için son tarih
11 Haziran 2010: Özetlerin kabul duyurusu
26 Temmuz 2010: Bildiri tam metinlerinin alınması ve kayıt ücretlerinin yatırılması için son gün
16 Agustos 2010: Bildiri tam metinlerinin hâkemler tarafından degerlendirilip geri bildirilmesi
13 Eylül 2010: Düzeltilmis bildiri tam metinlerinin alınması için son gün

Program

13 Ekim 2010, Çarşamba 1. Gün
09.30-10.00 Kayıt

10.00-10.45 Açış Konuşmaları
Prof. Rahmi Aksungur, MSGSÜ Rektörü
Prof. Dr. Güzin Konuk, MSGSÜ, MF Dekanı
Prof. Dr. Aykut Karaman, MSGSÜ, ŞBPB Başkanı

10.45-12.00 Davetli Konuşmacı: Jean François Pérouse
Kültür Politikaları ve İstanbul

12.00-13.30 Öğle Yemeği

13.30-15.00 1. Oturum / Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gülşen Özaydın

13.30-13.45 Doğan Dursun
Türkiyenin Kültür Politikaları ve Zincirin Kayıp Halkası: Kültürel Endüstriler

13.45-14.00 Banu Pekol
Türkiye''de Kültür Ürününün Metalaşması Işığında Mimari Miras

14.00-14.15 Emine Tayyare Karaoğlu, Merve Özbay
Avrupa Kültür Başkentleri''nde Kültür Eksenli Kentsel Dönüşüm: İstanbul Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası Örneği

14.15-14.30 Ceyda Bakbaşa, Eren Kürkçüoğlu
Kültür Politikalarının Mekânsal Tasarım Uygulamalarına Entegrasyonu Üzerine Bir Karşılaştırma: Tate Modern (Londra) ve İstanbul Modern Sanat Müzeleri

14.30-14.45 Tartışma

14.45-15.00 Kahve Arası

15.00-16.30 2. Oturum / Oturum Başkanı: Doç.Dr. Haydar Karabey

15.00-15.15 Yasemin Tosun
Kültürel Mirasın Üst Ölçekli Projelerden Etkileşimi - İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti ve Tarihi Yarımada Örneği

15.15-15.30 Nihal Ekin Erkan, Elif Daldeniz
Kalkınma Planlarında "Kültür" ve "Tasarım" Kavramları

15.30-15.45 Serkan Sınmaz, Aslı Altanlar, Alper Çakıroğlu, Zeynep Merey Enlil
Kültürel Gelişme Stratejileri Kapsamında İstanbul''da Dönüşüm Potansiyeli Taşıyan Sanayi Alanlarının Yeniden Canlandırılmasına Yönelik Bir Yaklaşım

15.45-16.00 Eda Uçak
Küçük Dokunuşlarla Kültürel Dönüşüm: Urla İçin Bir Kentsel Akupunktur Önerisi

16.00-16.15 Selda Al, Nimet Candaş
Geçmişten Günümüze Doğuda ve Batıda Değişen Meydanlar

16.15-16.30 Tartışma

14 Ekim 2010, Perşembe 2. Gün
13.30-16.30 Panel: Kültür Politikalarının Kent Mekânına Etkisi ve AKM
Panel Başkanı: Aykut Karaman (MSGSÜ Öğretim Üyesi)
Katılımcılar: Güzin Konuk (MSGSÜ Öğretim Üyesi), İclal Dinçer (YTÜ Öğretim Üyesi),
Mete Tapan (İstanbul II No''lu Koruma Bölge Kurulu Başkanı), Orhan Silier (Europa
Nostra İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi), Korhan Gümüş (İstanbul 2010 Avrupa Kültür
Başkenti Ajansı Üyesi), Mücella Yapıcı (İstanbul Mimarlar Odası Temsilcis), Akif Burak
Atlar (İstanbul Şehir Plancıları Odası Temsilcisi)

16.30 Kapanış ve Kokteyl

Düzenleme Kurulu
(Soyadı alfabetik sırası ile)

Dilek AKTÜRK
Bahar AKSEL ENSICI
Ahmetcan ALPAN
Pelin ÇAMKERTEN
Ebru FIRIDIN ÖZGÜR
Aykut KARAMAN
Güzin KONUK
Inci OLGUN
Gülsen ÖZAYDIN (Sempozyum Sorumlusu / Charged Person )
Müge ÖZKAN ÖZBEK
Bilge ULUSAY ALPAY

Bilim Kurulu
(Soyadı alfabetik sırası ile)

Iclâl DINÇER (YTÜ)
Arzu Kocabas DIREN (MSGSÜ)
Nilgün ERGUN (ITÜ)
Haydar KARABEY (MSGSÜ)
Aykut KARAMAN (MSGSÜ)
Güzin KONUK (MSGSÜ)
Gülsen ÖZAYDIN (MSGSÜ)
Oguz ÖZER (MSGSÜ)
Fatma ÜNSAL (MSGSÜ)

Kayıt / Registration
Kayıt Ücreti / Registration Fee: 250 TL / €125

Ögrenci / Student Registration Fee: 150 TL / €75

IBAN: TR860006400000110240554678
Etkinlik Arşivi
Yayınlanan etkinliklerin kategorik olarak listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz etkinliği listeden seçiniz.