Etkinlikler

Yaratıcı Kent Sanatı

Etkinlik Başlangıç - Bitiş Tarihi: 28 Nisan 2010
Etkinlik Başlangıç - Bitiş Saati: 18:00 - 20:00
Yer: İstanbul Modern Sanat Müzesi
İletişim
Adres: İstiklal Caddesi No:146, Atlas Pasajı 1. Kat, Beyoğlu - İstanbul
Telefon: 0212 244 45 63
Web Sitesi: www.istanbul2010.org

Son 20 yılda kentler ve bölgeler önemli ölçüde değişim gösterdi. Barselona, Melbourne, Chicago veya İstanbul''un yeniden yaratımları bu değişimi sembolize etmekte.Dünyanın her yerinde değişik büyüklükteki kentler, küreselleşmenin şiddeti ve kentsel hiyerarşideki değişimler nedeniyle derin bir dönüşüm süreciyle karşı karşıyalar. Her kentsel-bölge ekonomisini bilgi yoğun bir zemine taşımak ve kendisini küresel alanda merkeze yerleştirmek için, amacını ve rolünü gözden geçirmek , bu yeni yapılanmada kaynaklarını yeniden tanımlamak zorunda.Bu süreçte kaynaklar-başta kültür,yetenek ve yaratıcılık olmak üzere- yeniden değerlendirilmekte.Bu bağlamda,bir zamanlar çelik,kömür veya sınai yetkinlik nasıl geçer akçe idiyse,yaratıcılık kaynakları da bugün aynı rolü oynamakta. Landry, ''Kentlerin geleceğinde yaratıcılığın, kültürün, kültürel mirasın, sanatın, tasarımın veya kültür altyapılarının değeri nedir?''sorusunun geçerliliğini yitirdiğine dikkat çekmekte. Şimdi sorulması gereken şudur:''Kültürü, tasarımı, kültürel mirası, sanatı veya kültürel altyapıyı düşünmemenin bedeli nedir?''

Charles Landry dünyadan çeşitli örnekler vererek sanayi kentlerinin yaratıcı kentlerden nasıl farklılaştıklarını ortaya koyacak. Sanayi kenti, donanıma odaklanan bir düşünce sisteminin ve ''mühendislik kültürü'' nün ürünüdür. Buna karşıt olarak bir ''yaratıcı kent'' meydana getirmek;her türlü somut ve somut olmayan değeri tanımlama,kullanma ve öne çıkarmaya odaklanmakta,kenti bu değerler sayesinde kalkındırmaya çalışırken aynı zamanda kentlilerin refahını yükseltmeyi amaçlamaktadır.Charles Landry, kültürel ilhamla yola çıkan yaratıcılık stratejilerinin kentleri nasıl ön plana çıkardığı ve potansiyellerini nasıl maksimize ettiğini örnekler sunarak anlatacak.

Charles Landry, kentlerin hayal güçlerini ve düşüncelerini tetikleyerek,potansiyellerini ortaya çıkarmalarına yardımcı olacak çalışmalar yapmaktadır.Karar mercileri ve yerel yöneticilerle yakından çalışarak ve bu süreçte ''önemli bir arkadaş'' rolüne bürünerek,şehirlerin daha iyiye dönüşebilmeleri için ilham verir ve yardım eder.Yenilikçiliğin ve geleneğin harmanlanması,refahı ve toplumsal kaynaşmayı ya da yerel özgünlükler ile küresel uyumu dengelemek gibi aşılması zor kentsel ikilemlere orijinal çözümler üretmek konusunda yardımcı olur. Yaratıcı gelişim ve kentlerin geleceği konusunda uluslararası bir otorite olarak görülen Landry,özellikle yerin kültürünün -benliğinin ve özgüveninin-artırılması ile ekonomiyi nasıl canlandıracağı ve güçlendireceği konusunda uzmandır.1978 senesinde kurduğu ''Comedia'', Avrupa''da yaratıcılık,kültürel ve şehir değişiklikleri konusunda yüksek derecede saygı duyulan bir danışmanlık şirketi olarak bilinmektedir.Comedia ile beraber yüzlerce projede çalışmış olup,Arnavutluk''tan Yemen''e kadar 45''i aşkın ülkede konferans vermiştir.200''e yakın devlet ve özel sektör projelerini başarı ile tamamlamıştır.Yazmış olduğu birçok kitabına Comedia internet sayfasından ulaşılabilir.

PROGRAM
18.00 : Açılış

18.00 - 18.05 : Hakan TANRIÖVER-PROJE KOORDİNATÖRÜ
T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı-Kültürel İrtibat Noktası

18.05 - 19.35 : Charles LANDRY-COMEDIA DANIŞMANLIK
Doç.Dr.Zeynep ENLİL-MODERATÖR
Kültür Ekonomisi Envanteri Projesi Eşbakanı, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

19:35-19:50 : Soru-Cevap

19.50 - 20.00 : İkram ve Kapanış

Etkinlikler ücretsiz ve herkesin katılımına açıktır.

Simültane çeviri mevcuttur.

Semineri takip edecek basın mensuplarının salona 20 dakika önce gelmeleri önemle rica olunur.

Etkinlik Arşivi
Yayınlanan etkinliklerin kategorik olarak listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz etkinliği listeden seçiniz.