Etkinlikler

Asya - Avrupa Koridoru''nda Kentsel Büyüme ve Korumada Uluslararası Politikalar - İstanbul Sempozyumu 2010

Etkinlik Başlangıç - Bitiş Tarihi: 20 - 21 Mayıs 2010
Yer: Bahçeşehir Üniversitesi
İletişim
Adres: Arkitera Mimarlık Merkezi Cemil Topuzlu Caddesi, İş Bankası Blokları, A Blok Daire 8, 34726, İstanbul
Telefon: 0216 355 07 22
Faks: 0216 386 94 30
Web Sitesi: www.arkitera.net


Doğu Asya''dan Avrupa''ya geniş kıtasal alanlarla yayılan Avrasya Koridoru, tarihin bu alanlarda birikmesi hakkındaki romantik fikri çağrıştırarak, doğu ile batı arasında çeşitli medeniyetleri birleştiren bir hat olarak bilinir. 1990''lardan beri bu bölgede meydana gelen bir dizi jeopolitik çalkantılar, sınır ötesinde bölgeler arası ilişkide iletişimin kuvvetlenmesiyle ve bölgesel ve kentsel gelişimin uygulanmasıyla birlikte, sert değişimlerle sonuçlandı. Bu hızlı dönüşüm, bununla beraber, bu alanlarda var olan eşsiz tarihi ve ekolojik çevreyi tehdit ediyor. Uzmanlar ve profesyoneller, küreselleşmenin akıntılarıyla zorlanan bu tip çevresel değişimlerin olumsuz etkilerine zaman zaman dikkat çekiyorlar.

Japonya Mimari Enstitüsü (AIJ) 1999''dan beri bu alanda bir dizi uluslararası işbirliği programı başlattı. Bu tip programlardan biri olarak 2003''te başlayan Doğu ve Orta Asya''da Tarihi Kentlerin İletişim Ağı ve Korunması çalıştayı, belirlenmiş alan içerisindeki konuyla ilgili kurumlar arasında ortaklık kurulmasını amaçlıyordu. İlk çalıştay Çin''in Kumning kentinde 2004 yılı başında yapıldı. Sonrasında yıllık çalıştaylar her sene Semerkand (Özbekistan), Bakü (Azerbaycan), Ufa (Başkurdistan, Rusya), Urumçi (Çin), Tokyo (Japonya) ve Hoian (Vietnam) gibi farklı yerlerde devam etti. Bu çalıştayların amacı ilgili kurumlar ve yerel yönetimler arasında işbirliğini kuvvetlendirmek ve dolayısıyla bu ülkeler arasında uluslararası bir platform kurmaktı. Doğu ve Orta Asya''da çevreyi korumaya yönelik stratejik yaklaşım yedi yıllık tecrübelerle özenle hazırlandı. 2009''dan beri AIJ stratejisini geçen etkinliklerle kazanılan metodun uygulanmasına yönelik olarak geliştirmeye çalıştı. Yeni yönelimi, var olan platformun esasına dayanarak Politika Forumu''nun kurmak ve her bir ülkeden ilgili kuruluşları bir araya getirmek. İstanbul Metropoliten Planlama (İMP) ve AIJ''nin ortaklığıyla başlatılan bu Politika Forumu''nun başlangıç noktası olan İstanbul''da, Mayıs 2010''da genel bir uluslararası sempozyum organize edilecek.

İstanbul Sempozyumu''nun esas kaygılarından biri, ekonomik gelişmenin devam ettiği kısaca BRICKs veya VISTA olarak adlandırılan yeni yükselen bloklar içinde büyüme yönetimi ve çevresel koruma. Yaşlanan toplum ve büzülen kentlerin ciddi sorunlarıyla karşı karşıya olan Batı Avrupa ve Uzakdoğu''nun aksine, dünya nüfusunun yarısını meydana getiren söz konusu ülkeler, kentsel alanlarının radikal genişlemesi, hızlı gelişme sonucu çevre üzerinde derin etkiler ve karbondioksit salınımının artması gibi farklı problemlerle karşılaştılar. Dünyanın olgunlaşmış kısmı ile gelişen kısmı arasındaki bölgeler arası işbirliğinin acilen sağlanması gerekli. Bölgeler arası iletişim yoluyla teknik bilgi ve bilimsel bakış açısı alışverişi, çözümler için kesinlikle daha etkili bir yaklaşımın önünü açacaktır. Yerel kimlik temeli üzerine kurulu uluslararası işbirliği, sağlam bir çevresel politikanın gerçekleştirilmesi için çok önemli.

Geçmiş Tecrübelerin Sonuçları
Uluslararası Politika Forumu''nda, 1999''da başlatılan Doğu Asya''daki Tarihi Kentler Akademik Forumu ve 2003''te başlatılan Doğu ve Orta Asya''daki Tarihi Kentlerin İletişim Ağı ve Korunması çalıştayı esas alınmaktadır. Bu organizasyonların her ikisi de AIJ tarafından başlatılmıştı. Üniversiteler ve belediyeler gibi ilgili kurumlar her yıl düzenlenen konferanslara katılarak çeşitli alanlardaki araştırmalarının sonuçlarını sundular. Bu kurumlar arasındaki bağı güçlendirmek bu programın en önemli amaçlarından biriydi. Son on yılda bu şekilde işbirliği ile görüşlerin takip edilmesi sağlandı.

1. Farklı Tarihi Bölgeleri Bağlayan Kültürel Yollar:
İpek Yolu''nun geleneksel algısının yanında, başka tip doğrusal bağlar belirlenebilir. Örneğin Moğol Platosu ile Ural Dağları arasında uzanan Step Yolu, Yunnan bölgesi ile Tibet dağlık arazisi arasındaki At ve Çay Yolu gibi. Bu tip doğrusal yollar, bölgeler arası iletişim ve ulaşımla oluşan kültürel ve teknolojik aktarımla beraber, çok kültürlü toplum fikrini ortaya çıkardı

2. Kültürel Farklılık Dinler ve Milletler Arasındaki Engelleri Kaldırıyor:
Belirlenmiş alanların içinde çok sayıda millet karışmış haldeyken, İslam, Hristiyanlık, Budizm ve diğer dinler de bir arada bulunuyor ve farklı bir kültürel coğrafya oluşturuyor. Birlikte yaşamaktan doğan birtakım sorunların göz önüne alınması konusu, uyumlu ve hoşgörülü toplulukların desteğiyle tekrar tekrar tartışılarak kültürel farklılık konusundaki görüşler paylaşılıyor.

3. Çevresel Farklılık ve Çevresel Koridor:
Asya''daki farklı ülkelerin ve bölgelerin işbirliği, platformun en önemli amaçlarından biri haline gelerek bölgeler arası çevresel koridor fikrini ortaya çıkardı. Bu da ormanların ve su kaynaklarının korunması, doğada ortak yaşam ve hem kentlerde hem de ülkelerde tarihi ve yaşamsal varlıklara bağlı çevrenin yaratılması için tam ölçekli yönetime imkan veriyor.

4. Yerel Kaynakları Harekete Geçirme ve Bilgi Odaklı Endüstrinin Artırılması
Uluslararası ortaklığın kuruluşuna paralel olarak, yerel kaynakların harekete geçirilmesi ve her alanda bilgi odaklı endüstrinin tasarlanması metodu yerel halkların gelecekteki gelişimi için çok önemlidir. Bölgeler arası yerel ve özgün bilgi aktarımı kültürel ve teknolojik takası da artırarak, tamamen yeni tür yaratıcılık ve endüstrinin tanıtılmasına olanak sağlar.

Sempozyumun Amacı
İstanbul Sempozyumu''nun amaçları şu şekilde özetlenebilir:

1. Sempozyumun ana fikri Pan-Türk, Rusça konuşan ve Çinli kültürel bölgeleri de içeren "rota"ların görüşlerini paylaşmak ve bu bölgelerden geçen "koridor" fikrini tespit etmek. Büyük kültürel alanlar içindeki farklılık, karşılıklı iletişim ağına ve bu platformda yer alan kentler ve kurumlar arası ortaklığın kuvvetlendirilmesine olanak sağlıyor.

2. Akademik bakış açısından, Doğu ve Orta Asya kentlerinde son yedi yılda kazanılan uzmanlık ve bilginin geliştirilmesi amaçlanıyor. İlgili kurumlarda depolanan veri tabanı sisteminin kullanılması ile, gerekli bilgilerin değiş tokuşu artacaktır. Dil engeli karşılıklı iletişimin bir diğer yönüdür.

3. Politika üreten bakış açısından, hızlı gelişmenin özel bölgelerinde tarihi miras ve çevrenin gelecek planlamasının doğru yönünün kavranması çok önemlidir. Genel görüş, dünyadaki benzer gelişme örnekleri ile karşılaştırılacak olursa, gerçek sorunlara tepki vermek amacıyla, belirlenen alanlardaki her kent ve bölge için detaylı programların uygulamasının gerçekleştirilmesidir.

4. İlgili kurum ve belediyeler arasında bir değiş tokuş programı olarak bu sempozyum uzmanlar, profesyoneller ve kentsel gelişme yönetimi konularıyla gerçekten ilgili olan yöneticiler için diğer uluslararası organizasyonlarla işbirliği yapan bir platform rolü oynamaktadır. Daha genç nesil için çalıştaylar bu programa eğitim amacıyla dahil edilmiştir.

Tarih
Sempozyum 19 - 22 Mayıs 2010 tarihleri arasında gerçekleşecek. Katılımcıların 19 Mayıs''dan önce orada bulunması beklenmektedir.

19 Mayıs (Çarşamba): İstanbul Belediyesi tarafından organize edilen saha gezisi
20 Mayıs (Perşembe): Uluslararası Sempozyum
21 Mayıs (Cuma): Uluslararası Sempozyum
22 Mayıs (Cumartesi): Katılımcıların dönüşü

Organizasyon
Arkitera Mimarlık Merkezi
Japon Mimarlık Enstitüsü (AIJ)
TAGO Mimarlık

Ana Sponsorlar
Buildist
YA-SA
Mitsubishi

Sponsorlar
Alacalı İnşaat
İzocam
Dumankaya
Alp Yapı

Destekçiler
Bahçeşehir Üniversitesi
Okan Üniversitesi
İMP
Kurukahveci Mehmet Efendi
İs-Mail Dağıtım

İletişim Sponsoru

Radikal

Tema
Asya - Avrupa Koridoru''nda Kentsel Büyüme ve Korumada Uluslararası Politikalar

Yer
Bahçeşehir Üniversitesi

Program
20 Mayıs Perşembe
10:00-10:30 Açılış Konuşması
Tetsuo Furuichi (Chiba Teknoloji Enstitüsü''nde profesör)
Hidehiko Sazanami (Bölgesel Gelişim için Birleşmiş Milletler Merkezi danışmanı)

10:30-11:30 Konuşma
Zhang Min (Pekin Tsinghua Üniversitesi''nde doçent doktor) : moderatör
İbrahim Baz (İMP Baş Koordinatörü, İstanbul, Prof. Dr.)
Riichi Miyake (Fuji Bayanları Üniversitesi''nde profesör, Sapporo)
Rashit Sattarov (Ufa Belediye Başkanı Yardımcısı)
Zhang Jie (Çin Yapı ve İnşaat Kurulu, Tarihi Şehirler Komitesi, Başkan Yardımcısı, Pekin)

11:30-11:50 Kahve Arası

11:50-12:50 1. Oturum: İpek Yolu Şehirlerinin Büyüme Yönetimi
Murat Vefkioğlu (İMP''de planlama koordinatörü, İstanbul): moderatör
Shukur Askarov (Taşkent Mimarlık Üniversitesi''nde profesör)
Fikrat Movsum Huseynov (Azerbaycan Mimarlık Üniversitesi''nde profesör, Bakü)
Maia Mania (Tiflis Devlet Sanat Akademisi''nde öğretim görevlisi)
Liu Kecheng (Xi''an Mimarlık ve Teknoloji Üniversitesi Dekanı, profesör, Xi''an)

12:50-14:30 Öğle Arası

14:30-15:45 2. Oturum: Kentsel Büyüme İkilemi
Reiko Hayashi (Senegal Sağlık ve Koruma Bakanlığı danışmanı, Dakar): moderatör
Özdemir Sönmez (İMP''de planlama koordinatörü, İstanbul, Yıldız Teknik Üniversitesi''nde Öğretim Üyesi)
Abraham Workneh (Addis Ababa Üniversitesi''nde Şehir Planlama Bölümü başkanı)
Boris Litvinov (Irkutsk Devlet Teknoloji Üniversitesi''nde profesör)
Ngoné Ndoye (Senegal Senatörü, Rufisque Doğu eski başkanı, Dakar)
Zeng Wen (Çin Teknoloji ve Bilim Merkez Üniversitesi''nde profesör, Wuhan)

15:45-16:05 Kahve Arası

16:05-17:20 3. Oturum: Varoş ve Kırsal Çevre
Kiyokazu Arai (Kyoto Seika Üniversitesi''nde profesör): moderatör
Do Thi Thu Van (Vietnam Mimarlık Enstitüsü Mimarlık Tarihi Araştırma Bölümü Başkan Yardımcısı, Kentsel ve Kırsal Planlama, Hanoi)
Rishat Mullagildin (IAA''da profesör, Moskova / Ufa)
Axel Sowa (Aachen Teknik Üniversitesi''nde profesör)
Yasuhiro Yamashita (Mimar, Tokyo Üniversitesi''nde öğretim görevlisi)
Han Haoying (Zhejiang Üniversitesi''nde profesör, Hangzhou)

21 Mayıs Cuma
10:00-11:15 4. Oturum: Yaratıcılık ve Yerel Yönetim
Hironori Matsubara (Keio Üniversitesi''nde doçent doktor, Fujisawa): moderatör
Davisi Boontharm (Singapur Milli Üniversitesi''nde asistan profesör)
Neslihan Dostoğlu (Uludağ Üniversitesi''nde profesör, Bursa)
Sergey Malakhov (Samara Devlet Teknoloji Üniversitesi''nde profesör)
+ Evgenia Repina (Samara Devlet Teknoloji Üniversitesi''nde profesör, Samara)
Elodie Nourrigat (Ecole d''architecture de Montpellier''de profesör)

11:15-11:35 Kahve Arası

11:35-12:35 5. Oturum: Toplum Yönetimi ve Politika Geliştirme
Darko Radovi (Keio Üniversitesi''nde profesör, Yokohama/Melbourne): moderatör
Chen Weizhen (Tongji Üniversitesi''nde profesör, Şangay)
Lu Duanfang (Sydney Üniversitesi''nde Öğretim Görevlisi, Sydney)
Cosmina Goagea (Mimar, Bükreş)
Yasuaki Onoda (Tokyo Üniversitesi''nde profesör, Sendai)

12:35-13:30 Öğle Arası

13:30-14:45 6. Oturum: Sınır Ötesinde Miras Ağı
Luo Deyin (Tsinghua Üniversitesi''nde profesör, Pekin): moderatör
Bao Muping (Tokyo Üniversitesi''nde araştırmacı, Tokyo)
Mark G. Meerovich (Irkutsk Devlet Teknoloji Üniversitesi''nde profesör, Irkutsk)
Nizami Nagiyev (Azerbaycan Mimarlık ve Yapı Üniversitesi''nde profesör, Bakü)
Shinobu Yamaguchi (Tokyo Teknoloji Enstitüsü''nde profesör, Tokyo)
Zhuge Jing (Güneydoğu Üniversitesi''nde Öğretim Görevlisi, Nanjing)

14:45-15:05 Kahve Arası

15:05-16:20 7. Oturum: Miras Yönetimi ve Kültür Politikaları
Faruk Göksu (Şehir Plancısı, İstanbul): moderatör
Dang Anrong (Tsinghua Üniversitesi''nde profesör, Pekin)
Naoko Fukami (Tokyo Waseda Üniversitesi''nde profesör, Tokyo)
Aykut Karaman (İstanbul Mimar Sinan Ünivesitesi''nde profesör, İstanbul)
Niyaz Mazhitov (Akademisyen, Ufa)
Zunduin Oyunbileg (Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığı, Kültürel Miras ve Müzeler sorumlusu, Ulan Bator)

16:20-16:40 Kahve Arası

16:40-17:30 Tartışma
Hiroshi Ouchi (Shibaura Teknoloji Enstitüsü''nde profesör)
Ahmet Eyüce (Bahçeşehir Üniversitesi''nde profesör ve dekan)
Dai Jian (Pekin Teknoloji Üniversitesi''nde profesör ve dekan, Pekin)

17:30-17:45 Konuk Konuşmacı
Paolo Del Bianco (Romualdo Del Bianco Vakfı Başkanı, Floransa)

17:45-18:00 Kapanış Konuşması
Tatsuya Yamamoto (mimar, TAGO)

Etkinlik Arşivi
Yayınlanan etkinliklerin kategorik olarak listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz etkinliği listeden seçiniz.