Etkinlikler

Turizm ve Mimarlık Sempozyumu - 3: "Kent Kültüründe Turizm ve Mimarlık"

Etkinlik Başlangıç - Bitiş Tarihi: 25 - 27 Kasım 2010
Yer: Antalya
İletişim
Telefon: 0242 237 86 92
E-posta: [email protected]
Web Sitesi: www.antmimod.org.tr
Mimarlar Odası Antalya Şubesi tarafından 2 yılda bir düzenlenen, Turizm ve Mimarlık Sempozyumu''nun ilki 28-29 Nisan 2006 tarihlerinde "Turizmde Sosyal, Kültürel, Fiziksel Gelişmeler" ana teması ile, ikincisi 31 Ekim-1 Kasım 2008 tarihlerinde "Ulusal Turizm Politikaları ve Mimarlık" ana teması gerçekleştirildi.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Turizm ve Mimarlık Sempozyumu, 25-27 Kasım 2010 tarihlerinde, "Kent Kültüründe Turizm ve Mimarlık" ana teması ile Antalya''da gerçekleştirilecek.

SEMPOZYUM TEMALARI
Sempozyumumuzun Bilim Kurulu "Kent Kültüründe Turizm ve Mimarlık" ana temasını oluşturma gerekçesini şöyle açıklamaktadır;

Dünyada ekonomik, teknolojik, sosyal değişmeler ve gelişmeler bağlamında en çok büyüyen iş kollarından biri olan turizm, gerek sosyal, gerek kültürel anlamda ülkeler arasında önemli geçişlere ve alışverişlere aracı olmaktadır. Dünyadaki eğilimler paralelinde ve doğal, kültürel, tarihi birikimiyle Türkiye''de turizm sektörü, Akdeniz havzasının dördüncü büyük destinasyonu olarak giderek büyümekte fakat sektörün politikalarında kültürel ve sosyal etkileşim boyutu üzerinde çok az durulmaktadır.

Kütle turizmine yönelik, güneş, kum ve deniz (3S) ekseninde geliştirilen ve konumlandığı yerin kültüründen, ekonomisinden kopuk olan turizm yaklaşımlarının mekanı, kültürü tüketmeye yönelik sonuçlar verdiği, fiziksel, sosyal, ekonomik, kültürel ve ekolojik sürdürülebilirlik kavramlarına aykırı olduğu düşüncesi giderek yaygınlaşmaktadır. Dünyadaki turizm eğiliminin eğitim, eğlence ve çevre (3E) eksenine doğru kaydığı günümüzde, Türkiye''nin sahip olduğu somut ve soyut mirasın yerel kültür taşıyıcıları tarafından turizm sektörüne kazandırılması beklenmektedir. Fakat Türkiye''de turizm potansiyeli taşıyan yerleşmelerde kültürel ve yerel kimliklerin turizmle bütünleştiği, yerel halkın sektörde rol aldığı yaklaşımlar henüz çok yenidir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı''nın "Türkiye Turizm Stratejisi 2023''ü gündemine aldığı bir süreçte, bilim alanı ve meslek camiasının kent, kültür, turizm ve mimarlık ilişkisini; kent kültürü, kent turizmi, turizmin tüketici boyutu, turizmde sürdürülebilirlik boyutu içeriğinde tartışması gerekmektedir. Yerel kültürün ve ekonominin, sürdürülebilirliğinin temel eksen alınarak turizm sektöründe yer bulması gerektiği bakış açısını taşıyarak hazırlanan sempozyumda, aşağıda yer alan tema başlıkları tartışılacaktır.

Kent, Yerel Kültür-Yerel Ekonomi ve Turizm
-Ülke, bölge ve kent ölçeğinde kültür turizmi: politikalar ve önlemler
-Turizm planlamasında kültürel boyut: Kültürel kimlik, aidiyet, tarih bilinci, değer sorunsalı,
-Turizm ve kent planlama ilişkisi
-Yerel toplumun gelişmesine katkısı açısından turizm sektörü -turizm sektörünün turizm kentlerine sosyolojik etkileri

Turizm mimarisi, kültürel miras ve mimarlık ilişkisi,
-Turizm mimarisinde girdi olarak kültürel miras (ev pansiyonculuğu-butik oteller)
- Kentsel turizm ve konaklama yapıları
-Turizmin kültürel varlıkları üzerindeki etkileri

Turizm ve sürdürülebilirlik
-Mekansal sürdürülebilirlik
-Kültürel sürdürülebilirlik
-Somut ve soyut kültürel miras, sürdürülebilirlik ilişkisi

BİLDİRİ ÇAĞRISI
Tüm İlgilileri "Kent Kültüründe Turizm ve Mimarlık" ana temalı 3.Turizm ve Mimarlık Sempozyumumuza bildiri sunumları için özet göndermeye davet ediyoruz.

Sempozyumun dili Türkçedir.

Etkinlik Arşivi
Yayınlanan etkinliklerin kategorik olarak listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz etkinliği listeden seçiniz.