Etkinlikler

LED Konferansı

Etkinlik Başlangıç - Bitiş Tarihi: 30 Eylül - 1 Ekim 2010
Yer: İstanbul Fuar Merkezi
İletişim
E-posta: [email protected]
Web Sitesi: www.ledfuari.com/konfer...
Enerji Bakanlığı tarafından desteklenen LED Fuarı kapsamında organize edilecek olan Türkiye''nin ilk LED Konferansı 30 Eylül - 1 Ekim 2010 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi''nde 9.- 10. Hollerin konferans salonlarında gerçekleşecektir.

Konferansın konu başlıkları aşağıdaki şekilde belirlenmiş olup özetlerin ve sunumların belirlenen tarihlere kadar gönderilmesi gerekmektedir.

ÖNEMLİ TARİHLER
Bildiri Özetlerinin Son Gönderilme Tarihi : 1 Temmuz 2010
Özetlerin Kabulünün Bildirilmesi : 30 Temmuz 2010
Bildirilerin Son Kabul Tarihi : 3 Eylül 2010
Son Kayıt Tarihi : 21 Eylül 2010

KONFERANS BİLDİRİ KONULARI LED
Performans Arttırıcı Malzemeler
Üretim Teknolojileri
Ürünler
Test Standartları ve Ölçümleri
Uygulamaları (Aydınlatma ve Diğer)
Uygulama Avantajları/Dezavantajları
Yatırım ve Finans
Ar-Ge Destekleri
LED Verimlilik ve Kalite Kriterleri
Politikalar

OLED
Malzeme Geliştirme
Ürün Geliştirme

A. Bildiriler
Elektronik posta ile gönderilecek olan bildiri ve bildiri özetlerinin değerlendirmeye alınabilmesi için aşağıda belirtilen yazım kurallarına uyulmalıdır. Özet bildiri formunu en geç 1 Temmuz 2010''a kadar; bildirileri ise en geç 3 Eylül 2010'' a kadar [email protected] adresine elektronik ortamda gönderilmelidir.

B. Yazım Kuralları
Basım kolaylığı açısından özetlerin orijinal forma ve çerçevenin dışına çıkmayacak şekilde yazılması gerekmektedir.
Başlık büyük harfler ile 12 punto ve Times New Roman yazı karakterinde olmalıdır.
Alt başlık büyük harfler ile 12 punto ve Times New Roman yazı karakterinde olmalıdır.
Yazı Times New Roman karakteri ve 12 punto ile yazılmalıdır. Satır araları tek ara olmalıdır. Sunan kişinin adı alt çizgi ile belirtilmelidir. Başlık ile metin arasında 1 satır ara bırakılmalıdır. Her bir bildiri beş sayfayı geçmemelidir.
Çalışma adı, yazar adları ve kurum adı mutlaka belirtilmelidir.
Özet, çalışmanın amacını, yöntemini ve sonuçlarını içermelidir.
Özet, 200 kelimeyi aşmamalıdır.
Özet kabul edilmesi ve basılması için hakem onayı esastır. Çalışmayı sunan kişinin veya birinci kişinin kongreye kayıt olması gerekmektedir. Yazarlardan, sunan kişi dışında kongreye katılmak isteyenlerin de ayrıca kayıt olmaları gerekmektedir.

C. Poster
Gönderilen bildirilerin bir kısmı poster olarak kabul edilebilir. Bu bildiriler için de gönderim ve yazım kuralları aynen geçerlidir. Yazı karakteri olarak Times New Roman kullanılmalıdır. Metnin boyutuna bağlı olarak punto seçimi yapılabilir. Poster olarak kabul edilen bildiriler; 90cm x 70cm boyutunda hazırlanmalıdır.

Konferansa konuşmacı olarak katılacakların belirlenmiş konularda sunum özetlerini belirtilen tarihe kadar [email protected] adresine göndermeleri gerekmektedir.

Etkinlik Arşivi
Yayınlanan etkinliklerin kategorik olarak listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz etkinliği listeden seçiniz.